Лидери в час - лидери в живота

Add Headings and they will appear in your table of contents.

Проект "Лидери в час, лидери в живота", 

 2021/2025 година


Иновативен проект  „Лидери в час, лидери в живота“ е фокусиран върху  кариерното ориентиране на учениците и има за цел да  изгражда успешни личности, мотивирани за учене през целия живот, да осигури подкрепа в подготовката им за реалния живот, избора на  професия, преносимите им умения, способността да взимат решения и да решават конфликти и да ги насочва към света на науките и технологиите.