Co se u nás děje

ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

Rádi bychom touto formou upozornili širokou veřejnost na akce a události, které na naší škole realizujeme v rámci naplňování výstupů v oblasti "Environmentální Výchovy Vzdělávání a Osvěty".

Ekoprogramy - Noc plná života a Proměny hmyzu

1. a 6. 12. 2017 Žáci se zaposlouchali do zvuků noci. Hravou formou rozpoznávali jednotlivé živočichy s noční aktivitou, zjišťovali, jak se potmě orientují a jaké pohybové znaky po sobě zanechávají. Hrou na netopýry se dozvěděli co je echolokace.

Dozvěděli se, kolik druhů hmyzu a v jakých podobách je na světě. Dále řešili otázky metamorfózy hmyzího těla.

zdroj textu:

Projektová výuka pátého ročníku

V pátek 10. 11. se na Podlesí sešli žáci 5.B a 5.D, aby si společně zopakovali učivo z vlastivědy 4. ročníku. Zaměřili se na kraje ČR a krajská města. Již v září si každý žák vylosoval kraj nebo krajské město a shromažďoval si potřebné informace, zajímavosti, tipy na výlety, obrázky aj. V daný den se děti rozlosovaly do skupin a společně vytvářely plakát daného kraje. Společně potom každá skupina svou práci odprezentovala a zařadila svůj plakát na správné místo v mapě ČR.

E. Draisaitlová a T. Zálejská

Ekotým a chov žížal ve vermikompostéru

2. 11. 2017 V minulém roce se dětem ekotýmu podařilo ve spolupráci s žáky devátého ročníku vyhrát interiérový vermikompostér. Jde o zařízení, ve kterém je bioodpad z domácnosti přeměňován na výživný kompost prostřednictvím živých žížalích kamarádů. Tento týden nám přišla zásilka žížal a tak jsme mohli vermikompostér sestavit a umístit ho do cvičné kuchyně, ve které probíhá výuka pracovních činností - péče o domácnost.

více zde:

Tomáš Huťka

Přírodovědný klokan

Ve středu 11. října proběhla na školách v celé republice soutěž Přírodovědný klokan. Soutěžní test obsahuje 24 otázek k oblasti přírodopisu, zeměpisu, matematiky a fyziky. Nabízí se vždy pět odpovědí, z nichž je třeba vybrat jednu správnou. U nás zvítězil Jakub Malík z 8.A se 72 body, druhý byl Michal Sulek z 9.C se 71 body a třetí místo obsadil Vojtěch Herman z 8.C se 67 body.

Šárka Tomisová

Adaptační pobyt 2017

25. - 27. 9. 2017 Adaptační pobyt poskytl dětem jedinečnou možnost hlouběji se poznat a posunout kolektiv dál. Během pobytu si na své přišli všichni žáci, protože aktivity byly velmi různorodé: užili jsme si týmové hry, sportovní soutěže, zajímavé kreativní činnosti, slavnostní večer s třídními učiteli i diskotéku. Velký prostor patřil komunikačním technikám a hodnocení všeho, co jsme zažili. Věříme, že pobyt přispěl k žádoucímu cíli všech adaptačních pobytů – lepšímu klimatu v nově vzniklých kolektivech šestých ročníků.

Fotogalerie zde:

Za všechny zúčastněné Lenka Fukalová

Základní škola Šenov, Radniční náměstí, příspěvková org., Radniční náměstí 1040, Šenov 739 34