Co se u nás děje

ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

Rádi bychom touto formou upozornili širokou veřejnost na akce a události, které na naší škole realizujeme v rámci naplňování výstupů v oblasti "Environmentální Výchovy Vzdělávání a Osvěty".

Den Země pro MŠ

V pondělí 23. dubna realizovali vybraní žáci 9. ročníku společně s Ekotýmem a panem učitelem Huťkou den plný zábavných a podnětných aktivit věnovaných oslavám "Dne Země". Na stovku předškoláků čekaly hry, které měly za úkol vzbudit u dětí zájem o ochranu životního prostředí. Děti si ve skupinkách vyzkoušely lov ryb a roli ledních medvědů, coby ptačí dvojice obstarávaly potravu pro svá mláďata lovem hmyzu. Zkoumaly les a hledaly předměty, které do něj nepatří. Coby hadí rodinky vyhazovaly z doupat smradlavá vejce nebo luštily hádanky s enviromentální tématikou. Celý den se všem moc líbil a krásně jsme si jej společně užili.

Ekoprogramy - Ekostopa a Ruka, kterou nevidíš

23. 2. 2018 Druhy únorový týden nás opět navštívil zástupce Rozchodníku, který si pro žáky šestých a sedmých ročníků připravil programy, které dětem přiblížili problematiku udržitelného rozvoje. "Ekostopa" je měřítkem lidského nároku na zemský ekosystém. Udává, jak moc svým chováním zatěžujeme planetu a její zdroje. Program "Ruka, kterou nevidíš" zase žákům vysvětluje problematiku tzv. externalizace nákladů a nadužívání přírodních zdrojů vyspělými státy světa.

Realizováno ve spolupráci s Rozchodníkem:

Ekotým má nástěnku

25. 1. 2018 Nástěnku, která bude prezentovat aktivity Ekotýmu najdete v přízemí prvního pavilonu školní budovy.

Ekoprogram - Hmyzouni

25. 1. 2018 Žijeme nyní v éře hmyzu? V čem spočívá jejich kouzlo? Porovnáme významy hmyzu z pohledu člověka a životního prostředí. Technické využití hmyzu, hmyz na talíři a jiné zajímavosti. Program realizovaný se sdružením Rozchodník.

Realizováno ve spolupráci s Rozchodníkem:

Ekoprogram - U jezera

23. 1. 2018 Simulační hra pro třídy, která pomáhá pochopit souvislosti mezi nešetrným nakládáním s přírodními zdroji a dopady na ekonomiku životního prostředí i společnosti. Žáci osmého ročníku se pokusí (ne)zničit své virtuální životní prostředí formou diskuse.

Realizováno ve spolupráci s Rozchodníkem:

Ekoprogramy - Noc plná života a Proměny hmyzu

1. a 6. 12. 2017 Žáci čtvrtého a pátého ročníku se zaposlouchali do zvuků noci. Hravou formou rozpoznávali jednotlivé živočichy s noční aktivitou, zjišťovali, jak se potmě orientují a jaké pohybové znaky po sobě zanechávají. Hrou na netopýry se dozvěděli co je echolokace.

Dozvěděli se, kolik druhů hmyzu a v jakých podobách je na světě. Dále řešili otázky metamorfózy hmyzího těla.

Realizováno ve spolupráci s Rozchodníkem:

Projektová výuka pátého ročníku

V pátek 10. 11. se na Podlesí sešli žáci 5.B a 5.D, aby si společně zopakovali učivo z vlastivědy 4. ročníku. Zaměřili se na kraje ČR a krajská města. Již v září si každý žák vylosoval kraj nebo krajské město a shromažďoval si potřebné informace, zajímavosti, tipy na výlety, obrázky aj. V daný den se děti rozlosovaly do skupin a společně vytvářely plakát daného kraje. Společně potom každá skupina svou práci odprezentovala a zařadila svůj plakát na správné místo v mapě ČR.

E. Draisaitlová a T. Zálejská

Ekotým a chov žížal ve vermikompostéru

2. 11. 2017 V minulém roce se dětem ekotýmu podařilo ve spolupráci s žáky devátého ročníku vyhrát interiérový vermikompostér. Jde o zařízení, ve kterém je bioodpad z domácnosti přeměňován na výživný kompost prostřednictvím živých žížalích kamarádů. Tento týden nám přišla zásilka žížal a tak jsme mohli vermikompostér sestavit a umístit ho do cvičné kuchyně, ve které probíhá výuka pracovních činností - péče o domácnost.

více zde:

Tomáš Huťka

Velká cena ZOO

Letos na podzim opět proběhla Soutěž mladých zoologů, na které nemohli chybět také zástupci naší školy. Zájem o účast na soutěži byl jako vždy velký. Soutěžící týmy tentokrát řešily otázky týkající se přímo zoologické zahrady v Ostravě, a to jak z historie, tak i ze současnosti. Odměnou za vynaložené úsilí pak byla pro všechny soutěžící procházka zahradou za krásného slunečného podzimního dne.

Jana Třosová

Přírodovědný klokan

Ve středu 11. října proběhla na školách v celé republice soutěž Přírodovědný klokan. Soutěžní test obsahuje 24 otázek k oblasti přírodopisu, zeměpisu, matematiky a fyziky. Nabízí se vždy pět odpovědí, z nichž je třeba vybrat jednu správnou. U nás zvítězil Jakub Malík z 8.A se 72 body, druhý byl Michal Sulek z 9.C se 71 body a třetí místo obsadil Vojtěch Herman z 8.C se 67 body.

Šárka Tomisová

Přednáška o plazech

V říjnu byla pro žáky sedmých tříd zorganizovaná přednáška o plazech v učebně biologie. Poslechli jsme si zajímavosti ze života plazů z úst člověka, který se v jejich chování i životech vyzná, pracuje s nimi každý den a má nám k jejich výjimečnosti a kráse co povědět. Po výkladu jsme si sami mohli hady pohladit, podržet, a vyfotit se s nimi. Bylo velmi zajímavé o těchto studenokrevných tvorech slyšet, něco se o nich naučit a znovu se přesvědčit o tom, že bát se jich nebo štítit vskutku není zapotřebí...

Adéla Roztomilá, 7.B

Adaptační pobyt 2017

25. - 27. 9. 2017 Adaptační pobyt poskytl dětem jedinečnou možnost hlouběji se poznat a posunout kolektiv dál. Během pobytu si na své přišli všichni žáci, protože aktivity byly velmi různorodé: užili jsme si týmové hry, sportovní soutěže, zajímavé kreativní činnosti, slavnostní večer s třídními učiteli i diskotéku. Velký prostor patřil komunikačním technikám a hodnocení všeho, co jsme zažili. Věříme, že pobyt přispěl k žádoucímu cíli všech adaptačních pobytů – lepšímu klimatu v nově vzniklých kolektivech šestých ročníků.

Fotogalerie zde:

Za všechny zúčastněné Lenka Fukalová

Základní škola Šenov, Radniční náměstí, příspěvková org., Radniční náměstí 1040, Šenov 739 34