Školní družina


Vážení rodiče,

nezapomeňte, že termín úhrady školného za družinu je splatný do 25. 8. 2018, zkontrolujte si své účty, zda jste příslušnou částku zaslali na účet ŠD - č. ú. 000019-1683830349/0800.

1. splátka (září – prosinec) ve výši 520,- Kč splatná do 25. 8. běžného roku

2. splátka (leden – červen) ve výši 780,- Kč splatná do 20. 12. běžného roku

Je možno využít jednorázový vklad na účet ve výši 1.300,- Kč na celý šk. rok splatný do 25. 8. běžného roku.

VS: (variabilní symbol) uvádějte jméno a příjmení dítěte, třída. Pokud vám toto nelze, napište to do zprávy pro příjemce.

Děti jsou přijímány do ŠD nejen na základě odevzdaného zápisního lístku na daný šk. rok, ale především na základě řádně uhrazeného školného v určeném termínu.


Upozornění pro rodiče družinových dětí


Upozorňujeme a žádáme rodiče z důvodu bezpečnosti svých dětí, aby si je vyzvedávali ve stanovených časech (viz. Vnitřní Řád školní družiny - vnitřní režim bod d.) a to: od 11:25 hod. do 13:00 hod. Později je to možné až od 14:30 hod.

V době od 13:00 do 14:30 je družina uzavřena, děti mají svůj program (výchovně vzdělávací činnost). Vyzvedávání mimo tuto dobu nebude možné, jen ve zvlášť odůvodněných případech (úraz, lékař, vážné rodinné důvody).

Děti nebudou vydávány ani starším sourozencům, kterým končí vyučování později než ve 13:00 hod.

Taktéž odchody dětí do kroužků, které se nekonají v budově školy, nebudou mimo stanovenou dobu akceptovány. Zvažte proto nastavení časů odchodů vašich dětí do kroužků tak, aby nenarušovaly hlavní vzdělávací program ŠD.

Identifikační čipy pro vstup do budovy v době od 14:30 do 16:00 jsou určeny výhradně pro zákonné zástupce a (dospělé osoby uvedené zápisním lístku), nikoliv pro děti.


vedoucí ŠD A. Slonková


POZVÁNKA NA DRAKIÁDU

Ve čtvrtek 27. 9. 2018 se bude konat tradiční podzimní drakiáda organizována školní družinou při ZŠ Střed v Šenově. Akce se uskuteční pod záštitou městského úřadu u příležitosti otevření bývalého DTJ hřiště.

Všichni rodiče s dětmi jsou srdečně zváni.

Program:

- společný odchod od ZŠ Střed v rozmezí 13:00 - 13:15

- začátek akce 13:30

- pouštění draků a ostatních létajících předmětů , doma vyrobených i kupovaných, ve spolupráci s rodiči, prarodiči nebo s pomocí starších sourozenců

- rychlostní soutěž v nafukování balónků, malování na obličej, výtvarná soutěž

- zvláštní ocenění čeká na ty, kteří si přinesou draka domácí výroby

- pitný režim a odměna pro všechny zúčastněné zajištěna

- předpokládané ukončení 15:00

- při nepřízni počasí se akce přesouvá na úterý 2. 10. 2018

Vezměte s sebou silný vítr a dobrou náladu