Školní družina

14.2.

Valentýn

Karneval

Vzhledem k tomu, že jsme letos nemohli uspořádat karneval, vyrobily si děti alespoň masky, které si pak odnesly domů.

ZIMA ve školní družině

Malý pizzař

Děti si vyzkoušely výrobu pizzy alespoň z papíru a přidaly spoustu ingrediencí dle vlastních chutí

naše Vánoční tvoření

I v této nelehké době se snažíme Vašim dětem zpříjemnit každý den. Společně přiložily ruku k dílu a v každém oddělení vznikaly krásné výrobky, které si děti odnesly a zkrášlily tak své domovy :-)

1.12. halloween

Termíny plavání :

I. pololetí - 29/9, 13/10, 10/11, 8/12, 12/1

II. pololetí - 9/2, 9/3, 13/4, 11/5, 8/6

Termíny Kino:

I. pololetí - 17/9, 15/10, 19/11, 17/12, 14/1

II. pololetí - 11/2, 11/3, 15/4, 13/5, 17/6

Vážení rodiče,

nezapomeňte, že termín úhrady školného za družinu je splatný do 25. 8. 2020, zkontrolujte si své účty, zda jste příslušnou částku zaslali na účet ŠD č. ú. 000019-1683830349/0800.

1. splátka (září – prosinec) ve výši 520,- Kč splatná do 25. 8. běžného roku

2. splátka (leden – červen) ve výši 780,- Kč splatná do 20. 12. běžného roku

Je možno využít jednorázový vklad na účet ve výši 1.300,- Kč na celý šk. rok splatný do 25. 8. běžného roku.

VS: (variabilní symbol) uvádějte jméno a příjmení dítěte, třída. Pokud vám toto nelze, napište to do zprávy pro příjemce.

Děti jsou přijímány do ŠD nejen na základě odevzdaného zápisního lístku na daný šk. rok, ale především na základě řádně uhrazeného školného v určeném termínu.


Upozornění pro rodiče družinových dětí

Provoz ranní družiny je zajištěn od 6:00 hod. do 7:30 hod. Je nutné, aby se děti dostavovaly včas a to nejpozději v 7:05 hod. Po té již nebudou vpuštěny.

Upozorňujeme a žádáme rodiče z důvodu bezpečnosti svých dětí, aby si je vyzvedávali ve stanovených časech (viz. Vnitřní Řád školní družiny - vnitřní režim bod d.) a to: od 11:25 hod. do 13:00 hod. Později je to možné až od 14:30 hod.

V době od 13:00 do 14:30 je družina uzavřena, děti mají svůj program (výchovně vzdělávací činnost). Vyzvedávání mimo tuto dobu nebude možné, jen ve zvlášť odůvodněných případech (úraz, lékař, vážné rodinné důvody).

Odchody dětí do kroužků, které se nekonají v budově školy, nebudou mimo stanovenou dobu akceptovány. Zvažte proto nastavení časů odchodů vašich dětí do kroužků tak, aby nenarušovaly hlavní vzdělávací program ŠD.

Identifikační čipy pro vstup do budovy v době od 14:30 do 16:00 jsou určeny výhradně pro zákonné zástupce a (dospělé osoby uvedené zápisním lístku), nikoliv pro děti.


vedoucí ŠD S.Valová


Výlet do ZOO Ostrava

V pátek 2.10.2020 jsme se se školní družinou vydali prozkoumat zoologickou zahradu. Viděli jsme spoustu zajímavých zvířat – dlouhonohé plameňáky, nezbedné opičky, malého hrocha a nechyběli ani legrační sloni a krmení koz a morčat. Malí i velcí zvládli celou cestu statečně po svých a s dobrou náladou.


DRAVCI

Asi desítku dravců předvedl sokolník Jaroslav Oszelda ve středu 24.9.2020 dětem z obou Školních družin Základní školy v Šenově.

Veselou formou se školáci dozvěděli základní informace i zajímavosti z říše ptáků.


2019

Dnes navštívila 1. část dětí ve ŠD paní Libuše Hornová z Centra pro výcvik psů Alfa. Předvedla léčebnou metodu Canisterapii a děti si vyzkoušely různé techniky práce s pejskem. Zítra čeká stejný zážitek 2. část ŠD. (více foto v Akce 2019/2020)

Dnešní vánoční den si děti moc užily.

Děkujeme za hodnotný finanční příspěvek z prodeje výrobků na družinovém Jarmarku. Za získné prostředky jsme koupili spoustu dárečků...