Školní družinaVážení rodiče,

nezapomeňte, že termín úhrady školného za družinu je splatný do 25. 8. 2018, zkontrolujte si své účty, zda jste příslušnou částku zaslali na účet ŠD - č. ú. 000019-1683830349/0800.

1. splátka (září – prosinec) ve výši 520,- Kč splatná do 25. 8. běžného roku

2. splátka (leden – červen) ve výši 780,- Kč splatná do 20. 12. běžného roku

Je možno využít jednorázový vklad na účet ve výši 1.300,- Kč na celý šk. rok splatný do 25. 8. běžného roku.

VS: (variabilní symbol) uvádějte jméno a příjmení dítěte, třída. Pokud vám toto nelze, napište to do zprávy pro příjemce.

Děti jsou přijímány do ŠD nejen na základě odevzdaného zápisního lístku na daný šk. rok, ale především na základě řádně uhrazeného školného v určeném termínu.


Upozornění pro rodiče družinových dětí


Upozorňujeme a žádáme rodiče z důvodu bezpečnosti svých dětí, aby si je vyzvedávali ve stanovených časech (viz. Řád školní družiny - vnitřní režim bod d.) a to: od 11:25 hod. do 13:00 hod. Později je to možné až od 14:30 hod.

V době od 13:00 do 14:30 je družina uzavřena, děti mají svůj program (výchovně vzdělávací činnost). Vyzvedávání mimo tuto dobu nebude možné, jen ve zvlášť odůvodněných případech (úraz, lékař, vážné rodinné důvody).

Děti nebudou vydávány ani starším sourozencům, kterým končí vyučování později než ve 13:00 hod.

Taktéž odchody dětí do kroužků, které se nekonají v budově školy, nebudou mimo stanovenou dobu akceptovány. Zvažte proto nastavení časů odchodů vašich dětí do kroužků tak, aby nenarušovaly hlavní vzdělávací program ŠD.


vedoucí ŠD A. Slonková