רישום לכתה י' בשנת הלימודים הבאה (תשע"ט)

תלמידי בית הספר - במזכירות בית הספר ע"י הפקדת תעודת כיתה ט'

תלמידים מבתי ספר אחרים:

הרישום יחל ביום א' 18/2/18 - מספר המקומות מצומצם מאוד.

יוכלו להגיש מועמדות תלמידות ותלמידים עם מוטיבציה והשגים לימודיים גבוהים ובעלי התנהגות למופת.

המעונינים ישלחו העתק תעודת כיתה ט' לכתובת: ziv@ziv-school.com ובמקביל יפנו בבקשה לממונה על הרישום בעיריית ירושלים הגברת דורית לוי: LVDORIT@jerusalem.muni.il

קישור לחוברת מידע להורים לקראת ההרשמה לתשע"ט

בהצלחה!

הרישום לכיתה ז' יתבצע באמצעות אתר האינטרנט של עיריית ירושלים

הרישום יפתח בתאריך: א' בשבט תשע"ח (17 בינואר 2018) ויסתיים בתאריך: ט"ו בשבט תשע"ח (31 בינואר 2018)

קישור לחוברת מידע להורים לקראת ההרשמה לתשע"ט

בהצלחה!

ברכות לנבחרת כדורסל בנות חטיבה עליונה על זכייתן באליפות מחוז ירושלים! גאים בכן!!!


About Us
מצגת תמונות.pptx
חדשות האתר