Inscripcions

Informació general

Inscripció i assignació de places a les taules de treball

Les places són limitades. La inscripció es pot fer fins al 5 de novembre de 2020.

En la inscripció a la Jornada cal indicar la selecció de cinc taules del work-cafè per ordre de prioritat, amb el benentès que s’assignarà una taula a cada participant seguint l’ordre de recepció de sol·licituds.

Preferentment s'ha de fer amb usuari@xtec.cat en el següent enllaç:

Els interessats a assistir-hi que no disposin d’un compte de correu @xtec.cat poden formalitzar la inscripció a l'enllaç següent:

L’assignació de plaça a la Jornada es podrà consultar en el mateix web de l’XTEC a partir del 6 de novembre del 2020. La taula del work-cafè es comunicarà el dia abans de la Jornada per correu electrònic.

La inscripció es pot fer també a la web de l’XTEC, fins al 5 de novembre de 2020, a l’apartat “Formació del professorat de la formació professional”: 0002120600 XVIII Jornada de Qualitat a l'Ensenyament