XVIII JORNADA DE QUALITAT A L'ENSENYAMENT

12 de novembre de 2020

Gravació de la jornada (1ª part)

Gravació de la jornada (2ª part)

PRESENTACIÓ

El proper 12 de novembre tindrà lloc la XVIII Jornada de Qualitat a l’Ensenyament.

Des del 1998 el Departament d’Educació proporciona suport als centres educatius de Catalunya per tal de desplegar sistemes de gestió de la qualitat. L'objectiu és el d’afavorir la implementació de millores en la gestió, eficaces i eficients, que ajudin els centres a l'obtenció de resultats excel·lents en tots els seus processos, especialment els d’ensenyament i aprenentatge.

El Programa de qualitat i millora contínua (PQiMC) es proposa el repte de la recerca contínua de reconeguts models de gestió internacionals, per configurar un model propi innovador que asseguri que les nostres escoles disposen de referents de gestió per assolir els objectius proposats pels diferents projectes educatius. El PQiMC ofereix, doncs, un conjunt d’accions orientades a guiar, formar, reflexionar i implementar sistemes de gestió efectius als centres del Projecte.

El desenvolupament del PQiMC es fonamenta en el treball a través de xarxes de centres, organitzades per nivells de desenvolupament del seu sistema de gestió, acompanyats per un coordinador o coordinadora, treballant en equip, compartint aprenentatges i afavorint l'intercanvi d'experiències entre els centres que en formen part.

El PQiMC treballa amb 183 centres de diferents tipologies i etapes educatives. En aquests moments 136 centres disposen de la certificació d’assegurament de la qualitat, dels quals 25 estan acreditats, a més, amb sistemes de gestió d’excel·lència.

Aquesta Jornada serà especial, donada la situació que estem vivint, serà en línia.

El programa d’aquesta XVIII Jornada de Qualitat a l’Ensenyament pretén posar el focus en la importància que té la gestió dels resultats als centres educatius. Les organitzacions han de ser capaces de desenvolupar estratègies per fer-la més àgil per tal d’ajudar a la consecució de bons resultats sostinguts en el temps. Els resultats ens donen informació sobre el que passa al centre i en el seu entorn per conèixer realitats en les quals intervenir, per comprendre les causes que proporcionen un èxit en el futur i actuar en conseqüència. Els centres comparen els resultats clau amb altres organitzacions per entendre les dades en el context, detectar bones pràctiques i proporcionar un referent que determini nous objectius de millora, establint un sistema de seguiment i avaluació d’aquests i les seves activitats per assegurar un correcte desenvolupament o reorientar l’estratègia establerta. La finalitat de l’anàlisi de les dades obtingudes és que l’aprenentatge sigui útil per a la millora contínua, la innovació, l’excel·lència en els resultats i per la satisfacció dels grups d’interès en el present i el futur. Si millorem l’organització dels nostres centres, podrem millorar els nostres resultats.

Programa

08:45 h

Prova de la connexió

09:00 h

Presentació i inauguració de la Jornada

Joan-Lluís Espinós, director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial

09:15 h

Reconeixement als centres del Servei Educatiu de Catalunya que han assolit la certificació ISO 9001 i als centres que s’han avaluat d’acord amb models d’excel·lència en la gestió

09:20 h

Resultats excel·lents dels centres educatius.

J. A. Andrés, subdirector general de Programes i Projectes

09:35 h

La gestió dels resultats a les organitzacions

Xavier Marcet, consultor en estratègia, innovació i emprenedoria corporativa format en postgrau a les escoles de negocis UC Berkeley, IESE i ESADE i llicenciat en Història per l’UAB

10:10 h

DESCANS

10:30 h

Work-cafè

Presentació simultània de 70 taules on compartirem bones pràctiques educatives i de gestió

12:30 h

La gestió dels resultats als centres educatius

Joaquín Gairín, catedràtic de didàctica i organització escolar

13:05 h

Cloenda

Josep Bargalló, honorable conseller d’Educació de la Generalitat de Catalunya

13:20 h

Actuació especial: La màgia dels resultats

A càrrec del Mag Stigman

13:30 h

FINAL DE LA JORNADA

TAULES DE WORK-CAFÈ

 1. Activitat interactiva: Escape room, l'enigma de la Qualitat

 2. Taules de reflexió i debat: "Com millorar la gestió de la qualitat a l’aula”

 3. La funció directiva i l'èxit educatiu

 4. La gestió del pla de comunicació del centre

 5. Gestió de les persones del centre

 6. La gestió dels indicadors i la presa de decisions en la revisió a càrrec de la direcció

 7. La gestió del coneixement als centres educatius

 8. Gestió de l'eficiència energètica

 9. La gestió documental del centre amb programari gratuït

 10. La gestió documental del centre amb programari propietari: Ieduca

 11. Gestió del canvi en un context variable: Plans de contingència i plans d’obertura de centre

 12. Metodologies emergents: Moviment Maker, Internet de les Coses (IoT) i Big Data

 13. Eines al núvol per a l'educació: chromebooks a l'aula

 14. Flipped classroom o aula capgirada

 15. Treball a l'aula amb dispositius mòbils

 16. Moocs, nooc i microlearning

 17. - Taula anul·lada -

 18. Espais educatius i d'aprenentatge - Transformació dels espais educatius. Paisatges d'aprenentatge

 19. Gamificació i aprenentatge

 20. Les arts com a agent transformador

 21. La gestió de la qualitat a les EOI en temps de pandèmia: reptes i oportunitats

 22. Implementació de la ISO 9001:2015 als centres educatius

 23. La integració dels sistemes de gestió en els centres educatius: ISO 45001, 14001 i 9001

 24. Autoavaluació de centre amb l’eina APLEC i la memòria de contrast en el model d’excel·lència en la gestió educativa: e2cat 2020

 25. Metodologies per fer l’auditoria interna del sistema de gestió

 26. Lean management aplicat a centres educatius

 27. Certificació del servei que presten les empreses a l'FP dual, una oportunitat de millora

 28. Adaptacions i orientacions curriculars dels títols d’FP a les necessitats del sector productiu i de l'entorn socioeconòmic

 29. Bones pràctiques PFI en l'ensenyament a distància

 30. La metodologia de simulació a l'FP

 31. EmpresaFP: Com incrementar les col·laboracions amb les empreses amb la carta de serveis

 32. EmpresaFP: Donar resposta a les empreses amb la borsa de treball

 33. IntegraFP: Pla pilot de formació ocupacional en centres FP

 34. OrientaFP: Gestió de la tutoria online

 35. Eines de tutoria per l'èxit educatiu: IPOP i avaluació diagnòstica

 36. Prospecció d'empreses a l'FP dual

 37. qBID eina de millora contínua

 38. Resolució de Dual: Novetats

 39. Bones pràctiques empreses FP dual

 40. La internacionalització com a estratègia d’un centre d’FP

 41. Cooperació internacional entre centres educatius KA2

 42. Engresca't als projectes. ABP als PFI i a l'FP Bàsica

 43. OrientaFP: Inclusió en la FP

 44. OrientaFP: Pràctiques restauratives

 45. ActivaFP/innovaFP: Exemples de formació híbrida ABP i Innovació

 46. ActivaFP. L'educació en un "Entorn VICA "

 47. ActivaFP. Com treballar les competències transversals al MP de projecte

 48. ActivaFP. Projectes per a la FP-DUAL

 49. Cap a una avaluació més competent

 50. 7 dimensions per transformar el centre

 51. L'educació emocional a l'aula: la dimensió desconeguda

 52. Els itineraris formatius específics (IFE) una formació professionalitzadora per a l'alumnat amb necessitats educatives especials associades DIL/DIM

 53. Coeducació i perspectiva de gènere a la formació professional

 54. La figura professional de l'orientador/a a l'FP

 55. - Taula anul·lada -

 56. Anglès tècnic als cicles formatius

 57. Projectes de disseny i edició per a la família d'Arts Gràfiques: Llengua, educació i tecnologia i el cinema com a recurs didàctic

 58. Sistema inclusiu en els centres d'FP

 59. InnovaFP: Projectes reals d'empresa a l'aula

 60. ImpulsFP: Els serveis a l'FP (taula per direccions)

 61. Catskills: Les competicions per l'excel·lència professional

 62. FuturaFP: la recerca de l'excel·lència professional

 63. Eines, metodologies i experiències en temps de confinament i semiconfinament

 64. Gestió d'indicadors amb l'EPIQ: Eina Per als Indicadors de Qualitat

 65. Transferència de bones pràctiques d'FP dual entre empreses

 66. Associació de professorat jubilat d'FP: activitats, orientació i serveis a centres