INVENTS

Thomas Alva Edison va ser un dels molts inventors que va contribuir a modificar la vida moderna.

Va plantejar més de 1.000 invents com per exemple, la bombeta de llum.

De la mateixa manera, Edison va ser una figura clau en la consolidació de la nova investigació tecnològica.

Va ser un investigador inquiet. Treballava en camps tant diferents com l'òptica, l'acústica,la tecnologia...

La seva principal virtut va ser la capacitat d'aplicar els coneixements tècnics al món de consum, fet que permetia que els seus dissenys adquirissin una gran importància en la vida de les persones .

El llum de filament incandescent és potser l'invent que més celebritat va atorgar a Edison. La seva fabricació massiva va permetre abaratir d'una manera considerable l'obtenció de llum, de manera que fins hi tot la gent amb escassos recursos econòmics va començar a gaudir de la possibilitat d'il·luminar les seves llars. De la mateixa manera, la il·luminació elèctrica va transformar radicalment la imatge de les ciutats modernes, que van poder veure il·luminant fins al seu últim racó.


El fonògraf, un enginy que permetia gravar i reproduir qualsevol tipus de so, va ser un altre invent notable d'Edison. Aquest aparell va ser el precedent del gramòfon i els tocadiscs, sistemes utilitzats al llarg del segle XX per escoltar música. De fet, els sistemes de reproducció analògica del so, com els anteriorment esmentats, que estaven basats en el primitiu invent d'Edison, van ser usats a tot el món fins a la generalització dels sistemes digitals en la dècada dels vuitanta


Des de 1889, Edison es va interessar cada vegada més pel cinematògraf. Ja durant anys, va intentar amb diferent èxit, la projecció d'una successió ràpida d'imatges sobre una pantalla. Edison va utilitzar una tira de pel·lícula del tipus Eastman, substituint la rígida peça de vidre clàssica per una pel·lícula flexible, sobre les vores aplicava unes perforacions que permetien que diverses rodes dentades la fessin girar a suficient velocitat per fer imperceptibles les discontinuïtats entre fotografies.


Va crear també una pel·lícula sonora experimental, en la qual la imatge estava coordinada amb el so d'un disc fonogràfic. Més endavant, al 1912, va publicar a la revista mensual Scientific American una descripció de la tècnica Kinemacolor; l'invent permetia obtenir una imatge animada amb colors naturals reproduïts fotogràficament.