BIBLIOGRAFIA

Nosaltres hem tret la informació principalment de la Wikipedia:

També hem tret la informació d'altres pàgines webs.

La Carla ha tret les imatges de la web de les imatges que t'ofereix google principalment, però també ho ha tret de enciclopedia.cat .

La Clàudia ha tret la seva informació de la Wikipedia.

L'Elsa ho ha tret principalment de la Wikipedia, però també l'ha tret de la web bíografias y vidas.