Disseny del Logotip: Anna Falcó  

XIè Congrés de Ciència a l'Educació Infantil i Primària

Badalona març de 2024

Si la naturalesa és la resposta, quina era la pregunta? Jorge Wagensberg  

Una funció important del professor és encoratjar als alumnes a plantejar tot tipus de preguntes i a través de la discussió d’aquestes qüestions, ajudar-los a verificar quines poden ser respostes per informació obtinguda de diferents maneres. Pels alumnes és més important saber com es pot respondre una pregunta que saber la resposta a la pregunta.  Wynne Harlen

Un científic pot prendre's la  llibertat de plantejar qualsevol pregunta, dubtar de qualsevol afirmació i de corregir errors.  Robert Oppenheimer

Els infants, protagonistes de la ciència

L'any 1987 es van iniciar les Jornades Científiques d'Ensenyament Secundari a la ciutat de Badalona amb l'objectiu de donar a conèixer els treballs de recerca que realitzaven els alumnes dels centres educatius de la ciutat. De llavors ençà les JJCC han crescut en qualitat i en quantitat i s'han convertit en un referent per alumnes i professors. 

Una mica d'història del projecte

Des de fa un temps, inspirats en les experiències que ja fa anys es porten a terme a Osona i al Garraf, la Comissió Organitzadora es va plantejar exportar el recurs a les escoles de primària. Es així com l'any 2013, la Comissió posa tota la il·lusió i l'experiència de 28 anys, per organitzar el 1r Congrés de Ciència d'Educació Infantil i Primària de Badalona.

El Congrés de Ciència a l'Educació Infantil i Primària

El Congrés pretén ser una eina que potenciï el treball que es realitza habitualment a molts centres en l’àmbit de l’observació, la recerca i l’experimentació.

El Congrés de Ciència a l'educació Infantil i Primària al Museu de Badalona els dies:

Durant aquests dies les escoles de la ciutat presentaran les ponències que hagin preparat al llarg del curs i escoltaran les presentades pels grups d'altres centres.

Objectius:

Qui hi pot participar:

Com participar-hi. Inscripció

El treball ha de respondre a les següents pautes:

Desenvolupament de les jornades del Congrés

Sessions de formació pel professorat

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckt4GD0p9p8acHcPrTqCKCOc9ObAk41GDIO9m3k8H4wEao-A/viewform
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/soloas/pk_for_mod_ins.p_for_detall_activitat?p_header=Llista%20d%27activitats^pk_for_mod_ins.p_for_cons_activitats?p_poblacio=08015%26p_any=2019-2020%26p_totes=s%26p_inici=41%26p_excloure_crp_rec=F&p_codi=2040411204&p_curs=2019-2020&p_excloure_crp_rec=F

Comissió organitzadora : 

- Ajuntament de Badalona

    Àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat 

        Escola de Natura Angeleta Ferrer

        Escola del Mar. Centre d'Estudis Marins

    Àrea d'Educació

        Servei d’Educació 

- Generalitat de Catalunya. 

    Departament d’Educació 

        Servei Educatiu Ciutat de Badalona