METES

Enfortir la mobilització de recursus interns, fins i tot la prestracio de suports internacional als paisos en desembolupament, per tal de millorar la capasitat nacional per reseptar ingressos.

Vetgar perquè