DADES

asistencia oficial per el desemvolupament es situa en $135.2 billons en 2014.El 79 per cent de les importancies dels paisos vies de desarollament entre els desarollats sense pagar impostos. La carga de la deuda dels paisos en desemvolupament es maten estable al voltant del 3 per cent dels ingresos per exportacions .El trenta per cent dels joves del mon son nadius digitals.