Ward Mária Ökoiskola

A Budapesti Ward Mária Általános Iskola, Gimnázium

és Zeneművészeti Szakgimnázium

ÖKOISKOLÁJÁNAK HIVATALOS OLDALA

KÖRNYEZETI NEVELÉSI ALAPELVEINK
(részlet az iskola Pedagógiai Programjából)

"Iskolánk környezeti nevelési programjának alapja a keresztény hitből fakad, mely szerint a teremtett világ és benne az ember Isten műve, aki felelős azért, hogy ezt a hatalmas értéket tisztelje, gondozza és így megőrizze. Ennek fényében az iskola célja, hogy diákjaiban kialakítsa a környezettudatos magatartást, és fejlessze a környezetért felelős tudatos életvitelt.
Mindent megteszünk annak érdekében, hogy tanítványaink személyes értéktudatát, együttműködési képességét, helyes életviteli szokásait, a személyes és a közösségi felelősség tudatukat megalapozzuk. Nevelésünkben lényegesnek tartjuk a fenntartható fejlődés fogalmának, valamint erkölcsi, gazdasági és történelmi vonatkozásainak megértését és elfogadását, valamint a tudatos fogyasztói szokások kialakítását."
(Pedagógiai Programunk kivonata, a környezeti neveléssel foglalkozó fejezet a jobb oldalon olvasható, kattintva nagyítható)


Pedagogiai Program kornyezeti neveles.docx

Programjaink, ökoiskolai eseményeink részletes beszámolóit és aktuális híreinket facebook oldalunkon olvashatják.
Az Ökoiskola éves beszámolóit és a Pedagógiai Program Környezeti nevelési koncepcióját a "Beszámolók" menüben lehet megtekinteni.

ISKOLÁNK AZ ORSZÁGOS ÖKOISKOLA HÁLÓZAT BÜSZKE TAGJA!
Az ökoiskolai rendszerről és a kitüntető címről bővebben az Oktatási Hivatal Ökoiskola aloldalán olvashatnak.

A fenntarthatóságra való nevelés fontossága

"A fenntarthatóságra nevelés az egész életre kiterjedő folyamat a korai gyermekkortól egészen a felsőoktatásig és a felnőttképzésig, túlmutatva a formális oktatás keretein. Mégis, mivel az értékek, életstílusok és attitűdök már nagyon fiatal korban kialakulnak, ezért a köznevelés szerepe különösen fontos mindenki számára. A pedagógiai kutatásokban a fenntarthatóságra nevelés különböző határterületeinek vizsgálata nem ritka Magyarországon sem. Alábbiakban az elmúlt évtized kapcsolódó tudományos publikációit és dokumentumait tesszük közzé." /forrás: Oktatási Hivatal honlapja/

A fenntarthatóságra nevelés elméleti hátteréről további információk az Oktatási Hivatal alábbi linkjén olvashatók.

Az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljainak adaptálása Ökoiskolánk nevelési koncepciójába

Ökoiskolánk a környezeti nevelési programjába, éves munkaterveibe szervesen integrálta az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljait, és az ott megfogalmazott nevelési alapelveket. A rendszer 2030-ig terjedően fogalmazza meg az elérendő célokat, 17 alappillérbe sorolva. Mindegyik részterületen technológiai, környezeti és nevelési alapvetéseket is megfogalmaz, melyeket mi is vonalvezetőként értelmezünk. Az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljainak nevelési aspektusairól bővebb információt az Oktatási Hivatal alábbi linkjén találnak.