ER ZIJN TOT HET EINDE

“We zien vaak dat mensen te lang wachten met onze hulp in te roepen. Meestal zijn we er twee of drie keer, terwijl we zoveel meer en zoveel eerder iets hadden kunnen betekenen.”

Zorgen voor een naaste in de laatste levensfase kan zwaar en ingewikkeld zijn. Niet alleen fysiek, maar vooral ook emotioneel. Dan is het goed om te weten dat u een beroep kunt doen op onze toegewijde én deskundige vrijwilligers. Zij zijn er om te ontlasten, om even de zorg over te nemen en rust te brengen. En vooral om er even helemaal ‘te zijn’ voor diegene die zorg nodig heeft. Zo kunnen familie en andere mantelzorgers even op adem komen en daardoor de zorg voor hun naaste langer volhouden. ‘Er zijn’ voor een ander in de laatste levensfase, daar staan de vrijwilligers van VPTZ voor. Wanneer kunt u ons inzetten?

Palliatieve en terminale zorg is bedoeld voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en de laatste fase van hun leven ingaan. Palliatieve zorg kan echter langere tijd duren. De vrijwilligers van VPTZ ’s-Hertogenbosch e.o. zijn er niet alleen in de allerlaatste (terminale) fase. Juist door eerder een beroep op ons te doen, voorkomt u dat mantelzorgers en familie oververmoeid raken.  

Wilt u direct hulp aanvragen? Bel ons dan op 085-0025310. 24 uur per dag, 7 dagen per week. U heeft geen verwijzing van de huisarts nodig. 

Als naaste wordt er veel van u gevraagd. VPTZ kan u ontlasten en brengt rust, door er te zijn in de laatste levensfase.

VPTZ vormt een aanvulling op mantelzorg en de professionele zorg.  Ziet u (dreigende) overbelasting? Neem dan contact met ons op.

De vrijwilligers van VPTZ 's-Hertogenbosch e.o. zijn van onschatbare waarde in de laatste levensfase. 

Wilt u op de hoogte blijven over lezingen en ander nieuws? Bekijk dan onze nieuwspagina of volg ons op Facebook.

Wij horen vaak van naasten dat VPTZ een belangrijke rol heeft gespeeld. We delen deze verhalen.

Wie we zijn, wat we doen en wat ons werkgebied is? U leest er alles over op deze pagina.