Collagen

99% Fish Collagen - Skin + Joint + Muscles

90 capsules x 80 mg. / 7.5 g - 72.00 euro

Collagen is a natural protein component of the skin that acts like a scaffold and the main building block for cells, tissues and organs. About a third of the protein content in your body is made up of collagen, which is found in the bones, muscles, and tissues of the organs. Collagen, keratin and elastin give the skin its strength, elasticity and structure.

The body naturally produces the collagen that it needs, but this production is gradually disrupted as part of the natural ageing process. Women produce less collagen than men, and this collagen is lost at a rate of about 1% per year. This means that a woman has naturally lost almost half of the collagen from her skin by the age of 50.

Collagen is also greatly affected by environmental stresses such as sun exposure, nutrition, skin damage, and exposure to toxins such as pollutants, cigarette smoke and recreational drugs. With decreased collagen, the skin loses its natural elasticity and firmness, and fine lines, wrinkles and sagging appear.

Poor collagen levels also affect the bones, and this picture (left) shows how collagen loss affects facial shape in extreme age degeneration.

Here's to your youth - anti - ageing * Yummyiagra 99% Fish Collagen offer a range of benefits, including

*reducing wrinkles * reversing age of skin * tighter skin * plumps up skin * improves skin elasticity !

The truth is, that beauty Spice Yummyiagra 99% fish Collagen is a type of protein which when ingested, is broken down by the digestive system into individual amino acids to be recombined by cells according to their needs. Really works!

Take 1 to 4 capsule daily in respect to your bodyweight. We recommend 1 capsule every morning. For best results take the product for 2-3 months ! It is ok to be consumed by children !

Колаген 99% екстракт от Кафява Пастърва

90 capsules x 80 mg. / 7.5 g - 144.00 лева

Колагенът е естествен протеинен компонент на кожата, която действа като платформа и е основният градивен елемент на клетките, тъканите и органите. Около една трета от съдържанието на протеини в тялото се състои от колаген, който се намира в костите, мускулите и тъканите на органите. Колагенът, кератин и еластин дават на кожата нейната здравина, еластичност и структура.Tялото произвежда по естествен начин колагена, от който тя се нуждае, но това производство постепенно намалява, като част от естествения процес на стареене. Жените произвеждат по-малко колаген, отколкото мъжете, и този колаген намалява около 1% годишно. Това означава, че една жена е загубила почти половината от колагена на кожата си до 50-годишна възраст. Колагенът също е силно засегнат от околната среда, излагане на слънце, хранене, увреждане на кожата, и излагане на токсини като замърсители, цигарен дим и наркотици. С намаляване на колагена, кожата губи своята естествена еластичност и твърдост, финните линии и бръчки се появяват. Ниските нива на колаген също оказват влияние върху костите, и формата на лицето в напреднала възраст. Ямиагра 99% Рибен Колаген предлага редица ползи, включително намаляване на бръчките при състарена кожа подобрява еластичността, и предпазва от слънчевите лъчи! Истината е, че Ямиагра 99% Рибен Колаген е вид протеин, който при поглъщане, е разбит от храносмилателната система на отделни аминокиселини, за да се рекомбинират и погълнат от клетките в зависимост от техните нужди. Наистина работи ...... .. Вие сте това, което ядете! На всеки 35 дни, кожата ви се подменя. Тялото ви прави тези нови клетки от храната, която поглъщате. Какво ви се яде - буквално се превръща във вас. Имате избор на това, от какво сте направени и билките които добавите към него! Истината е, че Ямиагра 99% Рибен Колаген и Слънчогледов екстракт, които при поглъщане, са разбити по храносмилателната система в отделни аминокиселини, за да се погълнат от клетки в зависимост от техните нужди. Наистина работи!

Вземи 1 - 4 капсули дневно , в зависимост с телестното ве тегло. Ние препоръчваме 1 капсула дневно. За най добър резултат вземи продукта поне за 3 месеца.

All rights reserved Copyright 2013 by Absolute Realty Ltd. & Trade Mark # 90410, Sofia - Bulgaria