Trond Aasvoll

Trond Aasvoll

Seiler

Ekspedisjonsleder

Gjennom NØ og NV passasjen med "RX II"Trond innehar alle relevante papirer.

Vant til å få båt og mannskap trygt gjennom arktiske farvann.

"Det handler om å komme seg ut på havet, seile de lange strekkene og finne samhandlingen med båt, retning og stabilitet."