Tracking

Hvert oppdrag kan følges av kunde på dedikert kart side med daglige oppdateringer. Noen oppdrag er offentlig tilgjengelige.

På følgende side viser vi noen utførte oppdrag.

Kartet under viser siste aktuelle oppdrag. De firkantete kartsymbolene inneholder beskjeder.

Åpnes i egen side. Best for mobil telefoner.