XIV Jornades d'Història de la Farmàcia

Barcelona, 15 i 16 de novembre de 2019

Col·legi de Farmacèutics de Barcelona


Les Col·leccions: objectes, documents i llibres que expliquen la Història de la Farmàcia

Les Jornades d'Història de la Farmàcia se celebren cada dos anys, des de 1993, amb dos objectius fonamentals: fomentar la relació personal entre els historiadors de la Farmàcia i oferir un marc per a ponències, comunicacions històriques i taules rodones sobre temes històrico-farmacèutics. Enguany, el Col·legi de Farmacèutics de Barcelona acull la seu de les Jornades en la XIVena edició, que dedica el tema central a "Les Col.leccions: objectes, documents i llibres que expliquen la Història de la Farmàcia" . Tant els historiadors, com els professionals, com els professors i investigadors de les diverses ciències farmacèutiques, com els estudiants de Farmàcia tenen una ocasió única d’aportar noves dades, debats i reflexions sobre les col·leccions que conserven i documenten la història de les diverses generacions d’apotecaris al llarg del temps; igualment, però, s’acceptaran, com sempre, comunicacions de tema lliure dins l’àmbit genèric de la història de la farmàcia

amb la col·laboració de