Bodem


Bodemonderzoek

O3systems  heeft meer dan 30 jaar praktijk, kennis en ervaring om u vanaf het begin snel inzicht te geven in de kosten voor uw situatie. Dat kan al binnen een termijn van 14 dagen. Hierna kan het schoonmaken van de grond snel opgestart worden als het aan ons ligt!


O3systems heeft o.a ervaring met: 


Biox-Proces

Biox-proces is het meest spraakmakende proces op het gebied van grond en grondwaterreiniging. De bodem wordt schoongemaakt d.m.v. directe ozoninjectie en bacteriën. Deze methode is bijzonder goedkoop toe te passen. O3systems verplaatst de vervuiling niet maar ruimt die ter plaatse op. Deze manier van reinigen is  efficiënt, erg snel  en heeft lage kosten .

Als het gaat om Ozon heeft O3systems een grote slagvaardigheid

Wat kunnen wij bieden: Referentielijst: