Werkestafette Online

Samen naar nieuw werk

De Werkestafette is een motiverend en praktisch programma om elkaar op weg te helpen naar nieuw werk.

In de afgelopen jaren organiseerden we al tweeëntwintig Werkestafettes. Meer dan 70% van de deelnemers had binnen een half jaar betaald werk in een baan of bij een opdrachtgever.

Een geweldige kans voor jou om te ontdekken hoe je ook in deze tijd interactief online kunt netwerken en in gesprek kunt komen met werkgevers of opdrachtgevers.

Van woensdag 7 oktober t/m woensdag 18 november 2020 is de drieëntwintigste Werkestafette.

Meer weten over de Werkestafette of meedoen aan de volgende? Stuur een bericht aan werkenvoorelkaar@gmail.com of bel 020-6755355

Hoe werkt de Werkestafette?

Niet langer in je eentje

Wanneer je je werk kwijtraakt, raak je ook je collega's kwijt. Je staat er elke dag weer alleen voor om werk te vinden: bedenken wat je wilt, wat je kunt, waar je kansen liggen, zorgen dat je aan tafel komt bij een werkgever of opdrachtgever.

De Werkestafette geeft je zeven weken lang weer collega's waarmee je dagelijks contact hebt, die met je meedenken, die jouw 'stok achter de deur' zijn, die je helpen om succesvol te zijn in het vinden van werk.

Makkelijker voor een ander

Uitgangspunt van de Werkestafette: het is gemakkelijker en leuker om voor een ander te bellen of een voet tussen de deur te krijgen bij een werkgever of opdrachtgever, dan voor jezelf.

En je helpt gemakkelijker een ander om zijn mogelijkheden, vragen en behoeften scherp te krijgen dan jezelf.

Zeven weken aan de slag

Tijdens de Werkestafette ga je in kleine teams met en voor elkaar aan de slag om richting te kiezen, je verhaal goed te vertellen en nieuw werk te vinden. Elk team wordt begeleid door een coach.

Dat doe je zeven weken lang. Elke week op een vast dagdeel is er een workshop door een ervaren trainer. Al tijdens de workshop boek je resultaten. In de dagen erna ga je met je team én individueel aan de slag om kansen te creëren op werk.

Portfolio waarmee je verder komt

In de loop van de weken bouw je een persoonlijk portfolio op waarmee je ook na de Werkestafette het voortouw kunt blijven nemen bij het vinden van nieuw werk.

0nline vaardigheden in de praktijk

Tijdens de Werkestafette gebruiken we hulpmiddelen die bedrijven in deze tijd ook inzetten om hun teams samen te laten werken vanuit verschillende (thuiswerk)locaties.

Zo bouw je meteen ervaring op met de creatieve inzet van online tools om samen te brainstormen, plannen, overleggen en tot acties en resultaten te komen.

Ontdekken dat het wél kan

Je gaat ontdekken dat al die dingen waarvan je aan 't begin denkt dat ze onmogelijk zijn, toch écht kunnen.

En dat 't nog leuk is ook!

Aanbevolen door ex-deelnemers

“Leuk, energieopwekkend, collegiaal, gefocust, meedenken, een verademing”

"Het helpt je om je netwerk te verbreden"

"Goede stok achter de deur om in actie te komen."

“Kom terug in je eigen energie en laat je inspireren door andere vijftigplussers”

Doen! Het is leuk en spannend, je staat niet meer alleen, het is een warm bad.”

"Je zelfvertrouwen gaat omhoog en je blijft niet in het ouderwetse solliciteren hangen."

"Focus, energie en inspiratie om dingen gewoon te gaan DOEN!"

"Geweldig dat ik nu bijna overal binnenkom voor een gesprek. Hoe vet is dat!"

"Je hebt weer collega's die je ondersteunen in zowel leuke als minder leuke momenten"

"Laagdrempelig, intensief met en voor elkaar werken. Je krijgt waar voor je werk."

"Stimulerend en hoopgevend, zowel persoonlijk als ook in mijn zoektocht naar werk."

"Door met anderen op systematische wijze in een team te werken krijg je extra energie, extra motivatie, nieuwe inzichten en véél grotere kansen op het vinden van een baan of opdracht."

“Aanrader, professioneel georganiseerd, prettig gebracht, breed aanbod van aandachtspunten, goeie oefeningen”

Vrijwillig, maar niet vrijblijvend

De organisatoren en coaches van de Werkestafette leveren hun bijdrage aan de Werkestafette vrijwillig. Omdat ze geloven in de aanpak en het belangrijk vinden dat ook jij betaald werk vindt.

Van jou als deelnemer verwachten we dat je je tijdens de Werkestafette 16 tot 24 uur per week serieus inzet, dat je je openstelt voor nieuwe dingen, en dat je een actieve bijdrage levert aan het succes van jouw team.

Meehelpen als coach?

De Werkestafette is een activiteit van Stichting Werken voor Elkaar.

De teams worden begeleid door vrijwillige coaches, die vooraf een training krijgen.

De workshops worden gegeven door ervaren trainers.

Belangstelling om in een volgende Werkestafette mee te helpen als coach? Stuur een bericht aan werkenvoorelkaar@gmail.com

Contact

Werkestafette Online is een activiteit van Stichting Werken voor Elkaar, KVK 67431984, werkenvoorelkaar@gmail.com, 020-6755355.

Realisatie van onze activiteiten is mogelijk dankzij de enthousiaste en onbezoldigde inzet van een groeiende groep vrijwilligers en ondersteuners.

Als je je inschrijft voor de nieuwsbrief ontvang je automatisch de vooraankondigingen en uitnodigingen van onze activiteiten in jouw regio. Dat geeft je de kans om steeds tijdig te reserveren, voordat alle plaatsen zijn vergeven.