SelecȚie

REZULTATELE CONCURSULUI DE SELECȚIE

10.12.2019 - Rezultate finale

Lista finală a beneficiarilor de stagii de practică. Lista rezervelor

6.12.2019 - Rezultate înainte de contestații

Rezultate probe - candidați ordonați alfabetic

Lista beneficiarilor de mobilitate

Lista rezervelor

Eventualele contestații vor fi depuse la secretariatul liceului luni, 9.12.2019, între orele 800 – 1400 , cu respectarea prevederilor din capitolul V, aliniatele 1 - 6 din Procedura de selecție.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Procesul de selecție - ORGANIZAREA PROBELOR DE CONCURS

25.11.2019

La probele concursului de selecție s-au înscris 40 de candidați. Vezi lista AICI.

Programarea probelor

ATENȚIE! Interviul va avea loc la ora 13.10, în Sala de Festivități.

Documente selecție

Conținutul dosarului de candidatură. Formulare

1. Cerere-tip de înscriere (Anexa 1);

2. CV Europass completat în limba română (Anexa 2) + Dovezi diverse (copii xerox după certificate, diplome, print screen-uri sau link-uri, alte documente care pot ilustra preocuparea pentru domeniul web design sau dovedesc informațiile din CV).

3. Pașaport lingvistic Europass, conținând autoevaluarea inițială a competențelor de comunicare în limbi străine (Anexa 3);

*Formularele solicitate la punctele 2 și 3 (Curriculum Vitae și Pașaport lingvistic) pot fi descărcate în variantele originale direct de pe site-ul Europass.

4. Scrisoare de intenție (model - Anexa 4);

5. Acord scris al părinților cu privire la participarea la proiect (Anexa 5);

6. Acord scris al părinților cu privire la utilizarea imaginilor (Anexa 6);

7. Fișă de recomandare completată de profesorul diriginte (Anexa 7);

8. Copie xerox (lizibilă) după CI candidat.

Documentele vor fi realizate într-un singur exemplar și vor fi introduse, în ordinea prezentată mai sus, într-un dosar din PVC cu șină. Orice informație eronată sau predarea unui dosar incomplet vor duce la eliminarea candidatului.

Calendarul selecției:

1. Întocmirea listei persoanelor eligibile (9 septembrie 2019)

2. Elaborarea și aplicarea unui chestionar de evaluare a interesului și disponibilității de implicare a persoanelor din grupul țintă în mobilități VET și stagii de practică (4 – 8 noiembrie 2019)

3. Publicarea Apelului de selecție, a Procedurii și formularelor de candidatură necesare (6 noiembrie 2019)

5. Întocmirea dosarelor de candidatură de către persoanele interesate (6 noiembrie – 25 noiembrie 2019)

6. Depunerea dosarelor de candidatură (19 – 25 noiembrie 2019)

7. Afișarea listei candidaților înscriși în competiție (25 noiembrie 2019)

8. Evaluarea (26 noiembrie – 5 decembrie 2019)

· Verificarea eligibilității candidaturilor (25 – 26 noiembrie 2019)

· Test de limba engleză (28 noiembrie 2019)

· Probă practică în specialitate (4 decembrie 2019)

· Interviu (5 decembrie 2019)

· Evaluarea dosarelor de candidatură (25 noiembrie – 5 decembrie 2019)

9. Centralizarea datelor de la toate probele incluse în procesul de evaluare și stabilirea punctajelor individuale finale (5 - 6 decembrie 2019)

10. Afișarea rezultatelor procesului de evaluare (6 decembrie 2019)

11. Depunerea eventualelor contestații (9 decembrie 2019, între orele 8.00 - 14.00)

12. Analiza și soluționarea contestațiilor (9 – 10 decembrie 2019)

13. Afișarea rezultatelor finale (10 decembrie 2019)

Bibliografie