Work ExperiencE+: New Skills, New Perspectives

1 septembrie 2019 – 31 august 2020

"ExperiențE+ de muncă europene: un plus de competențe, mai multe perspective" - proiect de mobilitate pentru stagiari VET, finanțat de Comisia Europeană prin programul Erasmus+, acțiunea cheie KA102

Beneficiar: Colegiul Național "Calistrat Hogaș" Piatra-Neamț

PROJECT NEWS

APEL DE SELECȚIE

A fost publicat Apelul de selecție, însoțit de Procedura de selecție, calendarul probelor, bibliografia pentru proba practică și de toate formularele necesare. Dosarele de înscriere, alcătuite conform cap. III.2 din Procedură, se vor preda la coordonatorul proiectului (prof. Petruța Lostun) sau la informaticianul instituției (d-na Manuela Preisler) între 19 - 25 noiembrie. Termenul limită de depunere a dosarelor de înscriere: luni, 25 noiembrie 2019, ora 16.00.

6.11.2019

ANUNȚ REFERITOR SELECȚIE BENEFICIARI

Selecția beneficiarilor de mobilități se va desfășura în perioada noiembrie - decembrie 2019 și va fi precedată de acțiuni specifice de informare pentru elevii și părinții elevilor din grupul țintă. Formularele necesare pentru alcătuirea dosarului de candidatură precum și procedura de selecție (conținând criteriile și lista probelor de selecție) vor fi puse la dispoziția celor interesați în timp util (urmăriți site-ul școlii și pagina dedicată selecției pe site-ul proiectului).

22.09.2019

ANUNȚ LANSARE PROIECT

În perioada 1 septembrie 2019 – 31 august 2020, Colegiul Național „Calistrat Hogaș” Piatra-Neamț va implementa proiectul "ExperiențE+ de muncă europene: un plus de competențe, mai multe perspective" (Work ExperiencE+: New Skills, New Perspectives, Acronim WEE+), număr de înregistrare în baza de date europeană 2019-1-RO01-KA102-061569. Proiectul este finanțat de Comisia Europeană prin programul Erasmus+, acțiunea cheie K1 – Mobilități individuale, acțiunea KA102 - Proiecte de mobilitate în domeniul VET.

Grupul țintă al proiectului este reprezentat de elevii de la profilul real, specializarea matematică - informatică, aflați în anul școlar 2019-2020 în clasa a XI-a (a XI-a A și a XI-a B), dintre care 24 de elevi vor fi selectați – pe bază de concurs - pentru a participa la un stagiu de practică de 3 săptămâni în firme de web design din Granada – Spania. Perioada estimată pentru efectuarea stagiului de practică și a mobilității externe: 5 – 25 aprilie 2020.

Costurile pentru transport și subzistență (cazare și masă) pentru cei 24 de elevi selectați să participe la mobilitate vor fi suportate integral din bugetul proiectului. Stagiul de practică este voluntar, elevii participanți nefiind remunerați de firmele de primire pentru activitatea desfășurată. La finalul stagiului, elevii participanți vor primi documente de mobilitate europene, prin care vor fi certificate competențele dobândite/ dezvoltate în perioada de practică.

Pentru a candida pentru unul dintre cele 24 de locuri disponibile, elevii trebuie să manifeste interes pentru domeniul de formare web design și să îndeplinească următoarele condiții de eligibilitate (obligatorii):

a) candidatul trebuie să fie elev al Colegiului Național „Calistrat Hogaș” Piatra-Neamț;

b) candidatul trebuie să fie înmatriculat în anul școlar 2019 – 2020 la profilul real, specializarea matematică – informatică, clasa a XI-a (respectiv a XI-a A sau a XI-a B);

c) candidatul trebuie să-și declare intenția de a-și păstra profilul și specializarea până la finalul liceului;

d) candidatul trebuie să-și declare angajamentul că va susține la finalul clasei a XII-a examenul de atestat profesional în domeniul Informatică;

e) candidatul minor trebuie să poată obține acordul parental (declarație notarială semnată de ambii părinți) pentru participarea la mobilitatea externă;

f) candidatul trebuie să fi avut nota 10 la purtare în anii școlari anteriori (a IX-a și a X-a).

21.09.2019