01. Laatste nieuws

Items van oudere datum dan die op deze pagina staan vermeld zijn terug te vinden op pagina 55. Archief Laatste Nieuws

2022-11-27:

Terugtrekking Carambole-3

Vanwege een acuut gebrek aan beschikbare spelers heeft Carambole besloten het derde team per direct terug te trekken uit de middagcompetitie. Alle toekomstige wedstrijden blijven in het programma staan, waarbij de tegenstanders van Carambole-3 in de betrokken weken vrij krijgen.

Natuurlijk heeft dit consequenties voor alle standen en overige rapportages in de C-klasse. Op pagina 23 zijn de gevolgen voor de Teamstanden te zien. Een overzicht van alle wijzigingen is als pdf te bekijken en te downloaden op pagina 20: WijzigingenTerugtrekkingCarambole3.

2022-11-23:

Kampioensbijeenkomst op 19 mei 2023

Zoals tijdens de Algemene Vergadering is besloten, zullen vanaf dit seizoen geen afzonderlijke recepties voor de kampioenen in de drie klassen worden gehouden. Daarvoor in de plaats komt een gezamenlijke kampioensbijeenkomst, die bij toerbeurt wordt gehouden in een van de verenigingslokalen. Deze volgorde is vastgelegd door loting en is te bekijken op pagina 51. De eerste keer dat dit gaat gebeuren is op vrijdag 19 mei 2023 en wel bij Café de Hook, Biest 112 in Weert.

2022-10-07:

In memoriam: Broer Moorees

Op 3 oktober jongstleden is Broer Moorees overleden. Hij was gedurende een groot deel van zijn leven lid van van B.C. Beertje. Biljarten was zijn lust en zijn leven. Toen meedoen in de competitie voor hem wat moeilijker werd heeft hij nog lange tijd de keu ter hand genomen en bij BeekCwartier (het vroegere dienstencentrum De Roos) nog heel wat partijtjes gespeeld. Broer werd 83 jaar. Wij wensen Mien, kinderen en kleinkinderen veel sterkte.

2022-08-26:

Reglementswijzigingen

Tijdens de Algemene Vergadering van 25 augustus is een tweetal wijzigingen in het wedstrijdreglement en in het bondsbekerreglement aangenomen. Deze zullen binnen afzienbare tijd ook daadwerkelijk in deze reglementen worden opgenomen. Het gaat om de volgende wijzigingen:

  1. Wedstrijden volgens het knock-outsysteem tellen niet meer mee voor het bepalen van het gemiddelde van een speler (dit was al zo voor de wedstrijd om de Supercup en wordt nu dus uitgebreid voor bekerwedstrijden met dit systeem). Wanneer een speler zijn te maken caramboles heeft gemaakt, wordt de plaats van de ballen gemarkeerd, teneinde de volgende spelers de gelegenheid te bieden in te spelen en het biljart te reinigen. Daarna gaat de volgende speler verder met spelen, waarbij de ballen weer teruggelegd worden op de gemerkte plaatsen. (Dit merken kan het beste geschieden met een wit potlood).

-----

2. Wanneer een team in een wedstrijd één speler minder heeft dan er standaard gelden voor die wedstrijd (avond 4, middag 3), dan moet een van de overgebleven spelers een tweede partij spelen. Verschil met de vorige regeling is dat deze speler toch (bonus)punten voor zijn team kan behalen (dus niet voor de persoonlijke stand) en dat zijn tegenstander niet meer automatisch de partij heeft gewonnen. Daar gelden wel enkele bijkomende voorwaarden:

-Het te spelen aantal caramboles van de betrokken speler wordt met 20 % verhoogd (afgerond naar boven) en daar geldt dan ook het hogere bonusgemiddelde bij. (Dit aantal caramboles en het bijbehorende bonusgemiddelde worden vermeld in twee extra kolommen in de teamlijsten).

-Deze speler komt in de volgorde op de plaats te staan van iemand die daadwerkelijk dit aantal caramboles zou moeten spelen. Mocht er al iemand zijn die dit aantal caramboles moet spelen, dan komt degene met de tweede partij hierboven in de volgorde.

-De minimum aantallen, die in de avondcompetitie gelden voor een speler (41 voor drie spelers in A-klasse en 27 voor drie spelers in B-klasse), blijven onverlet van kracht.

Enkele voorbeelden: de wedstrijdvolgorde is 1 - 2 - 3 - 4 en de spelers zijn Ad (60), Bert (55), Chris (50) en Dirk (40). Bert is deze wedstrijd afwezig. De overige spelers kunnen dan kiezen uit de volgende opties

Tweede partij gespeeld door Ad levert de volgorde : Ad-120% (72), Ad (60),, Chris (50), Dirk (40)
Tweede partij gespeeld door Chris levert de volgorde: Chris-120% (60), Ad (60), Chris (50), Dirk (40)
Tweede partij gepeeld door Dirk levert de volgorde: Ad (60), Chris (50), Dirk-120% (48), Dirk (40)

-----

De wedstrijd om de Supercup wordt gespeeld volgens het 20-beurtensysteem.

Vooraf bepaalt elk team zijn teamvolgorde. Via de keuzetrekstoot wordt bepaald welk team begint. Deze trekstoot mag door een willekeurige speler van elk team worden uitgevoerd. Het team dat de eerste partij begint, zal ook de andere partijen beginnen.

Elke partij duurt altijd twintig beurten en het te maken caramboles wordt voor iedere speler bepaald door zijn gemiddelde met 20 te vermenigvuldigen en dit getal naar boven af te ronden. Dit noemen we het streefaantal. De partij duurt altijd 20 beurten. Een speler kan dus meer, minder of precies het streefaantal caramboles behalen. De eerste speler begint de partij van acquit. En de tweede speler eindigt de partij (in de 20e beurt) door te beginnen van acquit.

De score van elke speler wordt bepaald door het aantal gemaakte caramboles te delen door het streefaantal * 100%. Dit wordt afgerond na 2 decimalen.

De scores van alle spelers in een team worden bij elkaar opgeteld, en het team met de hoogste teamscore wint.

Mocht de teamscore van beide teams gelijk zijn, dan zal elke speler 1 keer van acquit spelen. Het team met de meeste caramboles vanaf acquit wint de wedstrijd. Dit wordt indien nodig herhaald, totdat er een beslissing is.

-----

Competitieverloop 2022-2023

Voor het seizoen 2022-2023 geldt in de middag een normale competitie van tien teams en bekervoorrondes in twee poules van vijf teams. De nrs. 1 en 2 gaan (kruiselings) naar de halve finales. Bij gelijke stand in punten in de poule beslist het procentuele teamgemiddelde (gemaakte caramboles per team gedeeld door het te maken caramboles per team).

In de avond spelen alle A- en B-teams een gezamenlijke halve competitie, waarbij de minimaal te spelen caramboles blijven gelden (41 voor minstens drie spelers in een A-team en 27 voor minstens drie spelers in een B-team. Na deze halve competitie worden de teams evenredig verdeeld in twee groepen (de nr 1 dus in groep 1, de nrs. 2 en 3 in groep 2, etc.), met dien verstande dat per groep maximaal drie teams uit één vereniging mogen komen. In deze groepen, die onderdeel blijven uitmaken van de oorspronkelijke competitie, wordt weer een halve competitie gespeeld, waarbij de resultaten uit de eerste gezamenlijke gepeelde competitie blijven meetellen. Omdat het aantal teams per groep kan verschillen, wordt de stand bepaald naar totaal aantal punten, gedeeld door het aantal gespeelde wedstrijden. Uiteindelijk wordt hiermee de eindrangschikking om het kampioenschap bepaald. De kampioen van de A-klasse kan dus of uit groep 1 of uit groep 2 komen. Dat geldt ook voor de kampioen uit de B-klasse en voor de overige ereplaatsen. Voor het bepalen van de rangschikking in de persoonlijke stand worden de behaalde punten van de spelers gedeeld door het gespeelde aantal wedstrijden van het betreffende team.

Voor alle duidelijkheid:

A-teams zijn: Beertje-1, Beertje-2, Beertje-3, Carambole-1, Centraal-3, Hook-1, Hook-2, Kranen-1, Moesel-1.

B-teams zijn: Beertje-4, Beertje-5, Carambole-2, HoB-1, Hook-4, Hook-5, Hook-6, Moesel-2


2022-07-04:

In memoriam: Peter Dankers

Vandaag is Peter Dankers, lid van biljartvereniging De Hook, plotseling overleden. Door een aneurysma is een inwendige bloeding ontstaan, die Peter fataal is geworden. De afscheidsdienst vindt plaats op dinsdag 12 juli om 13:00 uur in Crematorium Weerterland aan de Ringselvenweg in Weert. Onze gedachten gaan uit naar zijn familie, vrienden en biljartgenoten.


2022-06-18:

In memoriam: Jan Sieben

Vandaag hebben wij vernomen dat Jan Sieben is overleden. Jan is vele jaren lid geweest van Biljartvereniging Beertje en was een rustige, aimabele persoon. Het laatste jaar heeft hij, ondanks zijn slopende ziekte, toch nog ettelijke wedstrijden kunnen spelen.


2022-06-08:

Receptie Biljartvereniging Centraal, vrijdag 24 juni

Centraal-7 is kampioen geworden in de C-klasse van de WBB, de middagcompetitie. Henk Weekers en Mart Knapen van dit team werden respectievelijk eerste (kampioen) en derde in de persoonlijke rangschikking.
Lokaalgenoot BDL-6 wist beslag te leggen op de bondsbeker in de middagcompetitie.

Daarom is er op vrijdag 24 juni een receptie, waarop deze prestaties met iedere belangstellende worden gevierd. Op deze avond worden ook alle prijzen uit de middagcompetitie van de WBB uitgereikt.

De receptie is van 19:30 tot 21:00 uur bij clublokaal Centraal, Kerkstraat 59 in Nederweert.

Naar begin pagina