38. Reglementen

De reglementen zijn in september 2015 volledig herzien en worden eventueel aangepast vanwege besluiten door de Algemene Vergadering.

De actuele documenten kunnen hier worden gedownload.

Op de algemene vergadering van 15 september 2020 is een aanvulling op het wedstrijdreglement goedgekeurd.
Het betreft het nieuwe artikel 23 over "Voortijdig beëindigen van een competitie".

Naar begin pagina