Hoe zit het met Arco ?

Inleiding

Hallo,

als u op deze website terecht bent gekomen, dan was u vermoedelijk op zoek naar informatie over Arco. Op deze website proberen we objectieve informatie te verschaffen aan gedupeerden, eventueel hun erfgenamen of aan ieder die interesse heeft voor de zaak Arco.

Met deze informatie kan iedere gedupeerde voor zich beslissen of hij/zij wil proberen om de verloren centen te recupereren, en wat daarvoor moet gebeuren. Veel mensen gaan er maar van uit dat als er ooit een compensatie komt, dat die er dan voor alle gedupeerden zal zijn. Dat is heel waarschijnlijk niet zo. Wie niets onderneemt, is volgens ons sowieso zijn geld kwijt. En wie alsnog het nodige wil doen, die heeft daar niet veel tijd meer voor.

Doelpubliek

Als u zelf coöperatieve deelbewijzen bezit van de Groep Arco, Arcopar, Arcoplus of Arcofin, dan is de informatie op deze website belangrijk voor u. Lees alles rustig door en bekijk zeker ook even onze veel-gestelde-vragen. Als u meent dat er nuttige informatie ontbreekt, dan horen we dat graag van u.

Als u zelf geen deelbewijzen bezit, dan kent u misschien mensen uit uw omgeving die ze wel hebben. We vragen u met aandrang om hen deze informatie te bezorgen. Stuur hen een e-mail en bezorg hen de link naar deze website. Het is belangrijk voor hen, zeker als ze tot nu toe nog niets hebben ondernomen om hun verduisterde geld te recupereren. We vermoeden dat er (slechts) maximum 15.000 gedupeerden weet hebben van het feit dat er belangengroepen actief zijn rond de Arco affaire. De meesten volgen gewoon wat groepen op Facebook, maar hebben waarschijnlijk nog niets effectief ter zake ondernomen om hun belangen veilig te stellen.

Misschien heeft u alle hoop op schadeloosstelling laten varen en gelooft u niet meer in een goede afloop van de Arco affaire. Dat is uw goed recht, we merken vooral op verschillende Facebook groepen over Arco dat u geen uitzondering bent. Als u in deze situatie verkeert, vragen we u toch om het bestaan van belangengroepen te verkondigen aan andere gedupeerden. U zou er hen, en ons, een grote dienst mee kunnen bewijzen. Ze kunnen dan tenminste zichzelf informeren, en voor zichzelf beslissen welke initiatieven ze menen te moeten ondernemen.

Als u na het lezen van de verschillende hoofdstukken op deze website nog vragen heeft, kijk dan voor een antwoord zeker ook even bij onze veel gestelde vragen. Als u ook daar het antwoord op uw vraag niet kan vinden, stuur uw vraag dan per e-mail aan ons. We doen ons best om ze te beantwoorden.

Doel van deze website

Deze website heeft als doel:

  • het bewerkstelligen van de volledige recuperatie van de gelden die gespaard werden voor alle Arco-coöperanten à 100%, vermeerderd met de gecumuleerde intresten. Die investeringen werden gedaan door ongeveer 800.000 coöperanten, onder meerdere vormen, voornamelijk in Arcopar, voornamelijk via Bac, Bacob en Dexia, en voornamelijk tussen 1975 en 2008. De investeringen waren met kapitaalsgarantie, zoals aangegeven in het tijdschrift, de folders en aankondigingen van de groep ACW.

  • de zaak Arco onder de publieke aandacht houden, door bewustmaking, door objectieve informatie te verzamelen en te verschaffen aan alle geïnteresseerden. Hiervoor maken we onder andere gebruik van de website, e-mail, facebook, en mogelijks nog andere kanalen of media.

  • zoveel mogelijk gedupeerden te registreren, via de website, via facebook, of via eender welk medium, en hen de kans geven zich mee te groeperen, teneinde als groep zwaarder te kunnen wegen wanneer we groeien als drukkingsgroep. Met een petitie hopen we zo onder andere het opstarten van een nieuwe parlementaire onderzoekscommissie naar het Dexia faillissement te kunnen bewerkstelligen.

  • contacten te leggen met andere groepen of met derden, die werken rond het Arco-debacle, en met hen daarover in overleg te treden. Wanneer we ons kunnen terugvinden in het doel en de werkwijze van die andere groepen, willen we graag onze krachten bundelen om tot een oplossing te komen voor de getroffen bezitters van coöperatieve deelbewijzen van Arco.


Timing

Uit de informatie die we van gespecialiseerde advocaten krijgen, leren we dat de definitieve verjaring van de zaak Arco dichterbij komt. Volgens sommigen zijn een aantal aspecten van de zaak nu al verjaard.

Het is nu (voorjaar 2022) hoog tijd om actie te ondernemen, als u dat nog niet gedaan heeft, en als u kans wil maken om uw geld terug te zien. Hier leest u wat u dan zelf moet doen.


Disclaimer

Dit initiatief wordt gedragen door vrijwilligers, en niemand van ons genoot ooit een juridische vorming in het Belgisch recht. Alle informatie die we hier aanbieden, kan u helpen om zelf uw mening te vormen over wat u meent te moeten ondernemen, als u dat al nodig vindt. We evalueren onze werking regelmatig intern, en af en toe toetsen we een en ander af met mensen die wel een juridische achtergrond hebben. Maar in geen geval zal u rechten kunnen ontlenen aan informatie die u hier gevonden heeft, of ons in gebreke stellen als het u niet lukt om zaken te realiseren naar aanleiding van informatie die u hier te weten bent gekomen.

Meer informatie

U kan meer informatie vinden over de Arco zaak onder andere op deze websites :

http://www.arcoparactieteam.be

https://www.facebook.com/groups/286110488080426

https://drs.deminor.com/en/case/investment-recovery/arco

https://drs.deminor.com/nl/case/deminor-bevestigt-beroep-tegen-het-arco-vonnis

Nog meer informatie over andere belangengroepen vindt u hier.