Voetbal

vlegels!

De biografie van de eigenzinnigste voetbalstad van Nederland

Praktische informatie:

'Kampen is De eigenzinnigste voetbalstad van Nederland'

In 2020 ben ik gestart met de zoektocht naar het ontstaan van voetbal in Kampen. Al snel kwam ik erachter dat in deze stad, ten opzichte van het landelijk beeld, de ontwikkeling van voetbal nogal sterk afwijkend is verlopen. De eerste wedstrijd was uniek op vele fronten en wat er na gebeurde ook! Dit inspireerde mij tot het starten van het project Voetbalvlegels! Een titel die niet zomaar is gekozen. Het is een kop die verwijst naar clubs en mannen en vrouwen(!), die zowel goedschiks als kwaadschiks tegen de stroom in durfden te gaan. 

Het boek vertelt, in een tijdspad van 1889 tot aan vandaag, het verhaal van overlevers, pioniers en onverwachte helden in een volstrekt unieke en wonderlijke voetbalstad.

Dennis Hendriksen

Gezocht: beeld

Voor het fotoboek ben ik op zoek naar beelden van Kamper voetbalverenigingen en Kamper voetballers. Hoe ouder des te beter! Heb jij materiaal? Deel het dan via Wetransfer met dhendriksen@hotmail.com!

 

In de media

Het Project Voetbalvlegels! in de media. Een overzicht van recente publicaties:

◉ april 2023

 Artikel 'Voetbalgeschiedenis te boek gesteld' (Historisch Tijdschrift voor de IJsseldelta)

◉ mei 2023

Radio-interview door Harry Harsema (RTV IJsselmond) (Vanaf 35 minuten: https://shorturl.at/koOQR)

juni 2023

Interview Salverda Topscorers Trofee (De Brug)

augustus 2023

'Een wonder dat er geen doden vielen.' Interview. (De Stentor)

september 2023

Interview 'Het Contact' (Clubblad Go-Ahead Kampen)

november 2023

'De geschiedenis van voetbalbolwerk Kampen mag niet vergeten worden' Interview (De Brug)

december 2023

'Zo eigenzinnig was voetbalstad Kampen' Interview (AD/De Stentor)

Radio-interview Bas & Bert (RTV Oost) (vanaf 28 tot 40 minuten)

Radio-interview IJsselmond Sport (RTV IJsselmond)

januari 2024

Eerste Kamper competitiewedstrijd 130 jaar geleden (De Brug)

maart 2024

'Ook voetbalgeschiedenis verbindt' (Het Contact) 

meer via social media!

Voor meer info zie bovenstaand menu. Voor meer foto's en verhalen, klik op de links naar de social media hieronder!

 

TwitterFacebookLinkedIn