Sportongeval

Wat te doen bij een sportongeval

Hopelijk blijf je van blessures gespaard, maar als je toch een sportongeval voorhebt, dien je onderstaande procedure te volgen.

Hoe geef je een sportongeval aan?

1. Download het aangifteformulier en druk het af.

Je kan ook een exemplaar afhalen bij de club.

2. Vul het formulier als volgt in:

Luik [A]: Vul de vakken 2, 3, 4 en eventueel 5 in.

Luik [B]: Breng op pagina 3 een kleefbriefje van je ziekenfonds aan, of vul de gegevens van je ziekenfonds in. Zet de datum en je handtekening onderaan op pagina 3.

Luik [C]: Vraag een geneeskundig getuigschrift voor de verzekering aan de behandelend arts en voeg het bij het aangifteformulier, of laat het geneeskundig getuigschrift in luik C invullen en ondertekenen door de behandelende arts.

3. Bezorg het zoals hierboven aangegeven ingevulde formulier aan de club.

BELANGRIJK: De clubverantwoordelijke moet het aangifteformulier ondertekenen, en binnen de 8 dagen na het ongeval verzenden naar het KAVVV secretariaat.

Voetbalclub Foxes - Ethias - Aangifteformulier lichamelijke ongevallen.pdf

Wat na de aangifte?

4. Het KAVVV secretariaat stuurt de ongevalsaangifte na controle van de gegevens door naar Ethias.

5. Van zodra Ethias in het bezit is van de ongevalsaangifte, ontvang je een speciaal formulier dat je na vereffening van de medische, farmaceutische en eventuele hospitalisatiekosten samen met deze documenten aan je ziekefonds dient voor te leggen.

6. Vraag je ziekenfonds het formulier in te vullen.

7. Bezorg het formulier aan Ethias, vergezeld van volgende documenten:

  • ofwel een genezingsattest
  • ofwel een verlengingsattest

Vergeet niet de gewenste betalingswijze te vermelden.

Adres: Ethias, Prins Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt.

8. Ethias doet het nodige om de vergoeding te betalen.