SZKOŁA NOWYCH HORYZONTÓW

PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ POWER

AKCJA KLUCZOWA KA1 - MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA

TYP AKCJI KA101 - MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI SZKOLNEJ