Styring og demokrati

Alt vedrørende boligerne styres af andelsboligforeningerne

AB Vildrose 1 (26 boliger mellem 121-131 kvm)

AB Vildrose 2 (12 boliger af 85 kvm)

Fællesarealer, fælleshus og fællesskure styres af stormøder og af grundejerforeningens bestyrelse


Stormøderne faciliteres og udskrives af Bestyrelsen i Grundejerforeningen. Der udsendes et årshjul med datoer for stormøder og arbejdsdage så alle beboere kan planlægge efter det.

Forslag til indhold på stormøderne skal indsendes seneste 14 dage før et møde. Dagsorden for mødet skal udsendes af bestyrelsen i GF en uge før mødet. Forslagsstillere forventes at have undersøgt fx prismuligheder, mulig placering eller andet relevant forud for indstillingen til stormødet. Det skal være klart, at fx placering eller udgift kan ændres under diskussionen på mødet, så hvis man har interesse i et emne, skal man møde op. Forslag præsenteres på mødet af den eller de, der har stillet forslaget. Herefter åbnes diskussionen. Alle skal have mulighed for at blive hørt, også børn. Der er dog kun 1 stemme pr husstand, i det tilfælde at en beslutning kræver en afstemning. Eventuelle afstemninger afgøres ved simpelt flertal.


Bestyrelsen for grundejerforeningen består af (2017):

  • Almut Reichel
  • Mette Ovgaard
  • Karin Olsen
  • Niklas Antonson
  • Pernille Braun