Verslag van de Veteranendagen

Verslag van de negende veteranendag in Leidschendam-Voorburg op zaterdag 20 mei 2017

De negende veteranendag in Leidschendam-Voorburg vond plaats op zaterdag 20 mei 2107 in het Stadhuis in Leidschendam. Deze dag was de eerste die werd georganiseerd door het nieuw opgerichte veteranen comité en was duidelijk anders van aard dan de voorgaande jaren. Er waren tafels ingesteld met een reünie opstelling en per jaar van deelname aan de missies.

Er waren twee sprekers uitgenodigd: dhr. Theo Doorman de zoon van de Schout bij Nacht Karel Doorman, die is omgekomen tijdens de Slag in de Javazee. Dhr. Doorman hield over deze slag een zeer interessante lezing.

Als tweede spreker was uitgenodigd CDR bd. Peter Lenselink. Deze hield een enerverende lezing over de Piraterij bestrijding in de Rode Zee en de Hoorn van Afrika.

Voorafgaande aan de lunch werd een minuut stilte gehouden ter herdenking van de ons ontvallen kameraden. Het signaal Taptoe werd geblazen door een Hoornblazer van de Koninklijke Landmacht.

Ook de “blauwe hap was in ere hersteld en werd verzorgd door Toko Menteng en viel bijzonder goed in de smaak.

De muzikale omlijsting werd op goede wijze verzorgd door het Trio Take Three.

Al met al was sprake van een zeer geslaagde veteranendag van de gemeente Leidschendam-Voorburg waarbij vooral de opnieuw instelde “Blauwe hap” met een biertje erbij zeer werd gewaardeerd.

De foto’s van de ze dag kunt u vinden op: Foto 's Lokale Veteranendag 20 mei 2017


Verslag van de Tiende veteranendag in Leidschendam-Voorburg op zaterdag 02 juni 2018.

Ochtendgedeelte

De Tiende veteranendag (Tweede Lustrum) in Leidschendam-Voorburg vond plaats op zaterdag 02 juni inde tent van 2018 in de tent van A Walk in the Park in het Park “Vreugd en Rust” nabij de kruising van de Herenstraat – Rozenboomlaan.

Er waren ca 140 veteranen en hun partners aanwezig in een gezellig samen zijn. De organisatie was zeer vereerd bij dit Tweede Lustrum met de komst van de Minister van Defensie mevr. Ank Bijleveld. Na de openings speech van de burgemeester hield zijn een warme en innemende toespraak voornamelijk over de veteranenzorg en refereerde ook nog naar Generaal Meines als initiator van veterenazorg zoals deze nu is. Daarna mengde zij zich met de veteranen. Ook de Commandant der Strijdkrachten Lt. Adm. Bauer was aanwezig als veteraan en inwoner van Leidschendam – Voorburg. Ook hij heeft met diverse veteranen gesproken.

Om 11:30 werd na het signaal taptoe door een een trompetter van het Trompetterkorps der Marechaussee gegeven waarna een minuut stilte werd gehouden voor onze gevallen kameraden. Hierna werd door allen het Wilhelmus gezongen.

Na het Wilhelmus werd de lunch geserveerd deze keer verzorgd als Chinees-Indisch buffet door Rose garden uit Voorburg.

De organisatie bedankt de organisatoren van A Walk in the Park voor het beschikbaar stellen van de tent en de faciliteiten voor het houden van deze veteranendag.

Al met al kan worden gesproken van een zeer geslaagde ochtend en bleek dit ook uit de achteraf gehouden evaluatie.

Zie voor de foto’s:

Avondgedeelte

Vanwege het tweede lustrum is de organisatie erin geslaagd een Anjerconcert te laten geven door de Koninklijke Militaire Kapel “Johan Willem Friso” (KMKJWF) in de Koningkerk te Voorburg. Het orkest gaf een mooie show weg met diverse solisten uit het orkest zelf. Het repertoire bestond uit en mix van moderne en traditionele stukken voor een harmonie orkest en werd zeer positief ontvangen door de aanwezigen.

Dit was een mooie afstuiting van een zeer geslaagde veteranendag in Leidschendam-Voorburg.

Zie voor de foto’s: https://photos.app.goo.gl/mqKRAf43DfSnMYAI3