Teatteri

Teatteriopinnoista yhteisöllisyyttä, onnistumisen iloa ja ystäviä

Vaskivuoren lukiossa voi opiskella teatteritaiteen opintoja jokaisena lukiovuonna. Teatteriopinnot ovat tarjolla kaikille lukion opiskelijoille. Opintoja on tarjolla mm. teatteri-ilmaisun peruskurssista roolityöskentelyyn, teatterin historiallisiin tyylilajeihin ja teatteri-improvisaatioon.

Opinnoissa harjoitellaan toiminnallisuuden kautta monipuolisesti oman kehon, äänen, mielikuvituksen, luovuuden, vuorovaikutuksen ja yhteistyön taitoja teatteriopetukseen hyvin soveltuvissa oppimisympäristöissä. Teatteritaitojen ohella kehittyvät itsetuntemus ja rohkeus. Opintojaksoilla tutustutaan näytelmäkirjallisuuteen, tehdään ahkerasti teatterivierailuja ja järjestetään taiteilijatapaamisia.

Lukion musikaali- ja näytelmäproduktioissa opiskelijat pääsevät ammattimaiseen teatterin toimintaympäristöön. Työskentely teatterialan ammattilaisten kanssa yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi on unohtumaton ja merkittävä oppimiskokemus. Teatteriopintojen loppuhuipentumana opiskelijan on mahdollista suorittaa teatterin lukiodiplomi, jossa opiskelija käy läpi itsenäisen taiteellisen prosessin näyttelijänä tai ohjaajana valitsemansa aiheen tai teoksen parissa. Teatteriopinnot Vaskivuoren lukiossa luovat vahvan pohjan teatterialan jatko-opinnoille. Monet Vaskivuoren entiset opiskelijat ovatkin teatterialan ammattilaisia.

Teatterin esittely 2021.mp4