Opinto-ohjaus

Vaskivuoren lukiossa korostuu henkilökohtainen ohjaus

Opot auttavat mm.

  • OPINTOJEN SUUNNITTELUSSA: opintosuunnitelman laatiminen ja aikatauluttaminen, opintojaksojen valitseminen sekä yo-suunnitelman laatiminen.

  • TULEVAISUUDEN SUUNNITTELUSSA: itsetuntemus, jatko-opintoihin tutustuminen ja työelämätietouden lisääminen.

  • MONIALAISISSA TIIMEISSÄ: opot ovat mukana tilanteissa, joissa opiskelija tarvitsee useiden ammattilaisten tukea.

Luokkamuotoista- ja pienryhmäopetusta toteutetaan pakollisilla opintojaksoilla OPO1 ja OPO2. Valinnaisen OPO3 Lukiolainen työelämässä -opintojakson voi tehdä opin ohjauksessa itsenäisesti.

Vaskiksen opotiimissä on 6 päätoimista opinto-ohjaajaa.
Kukin opo toimii omien ohjausryhmiensä kanssa lukiotaipaleen alusta loppuun.


Johanna Dantin

puh. 040 832 2724

johanna.dantin@vantaa.fi


Minna Herranen

puh. 040 353 4270

minna.herranen@vantaa.fi


Leeni Karosto

puh. 050 314 6309
leeni.karosto@vantaa.fi


Vilja Nurmento

puh. 040 549 5943

vilja.nurmento@vantaa.fi


Jonna Rinkiö

puh. 0400 703 678

jonna.rinkio@vantaa.fi

Ilari Valtonen
puh. 0400 723 890
ilari.valtonen@vantaa.fi

Kuvat: Ellitphotos