Vantaa Shorinji Kempo Branch

Shorinji Kempo on keino kehittää todellista voimakkuutta

Ihmisen suhde omaan itseensä on jokaiselle tärkeä asia. Itsensä kunnioittaminen vaatii yksilöltä rohkeutta sanoa suoraan, mistä hän ei pidä tai mitä hän pitää vääränä, ja häneltä vaaditaan voimaa estää vääriä asioita tapahtumasta.

Tässä yhteydessä "todellinen voima" ei tarkoita vastustajan kukistamiseen tarvittavaa voimaa, vaan pikemminkin vahvuutta, joka perustuu hyvään itsetuntoon, luotettavaan omaan minään ja elinvoimaan.

Shorinji Kempon harjoittelun kautta jokainen voi saada itseluottamusta ja lisätä sekä omaa että ympärillä olevien ihmisten onnellisuutta. Auttamalla toinen toistaan kaikki voivat parantaa kykyä kohdata yhteiskunnassa esiintyvää epäoikeudenmukaisuutta.

Sporttia Kaikille liikuntakerho

Mukava harrastus lapsille 6 – 12 vuotiaat. Keskiviikkoisin klo 16 – 17 Rekolan koululla Sporttia kaikille yhteistyössä seuramme järjestää lapsille itsepuolustusta.

Perheharjoitukset

Sunnuntaisin Sporttia kaikille perheharjoitukset klo 14– 15, lapset ja aikuiset.

Edullinen harrastus aikuisille

Aloita edullinen harrastus ja tule harjoittelemaan itsepuolustustaitoja. Laji sopii sekä lapsille että aikuisille. Aikuisten harjoitukset tiistaisin 19 - 20.30 ja torstaisin 19.30 - 21.

Vantaa Shorinji Kempo Branch

Syyskausi 2021 on alkanut!

Shorinji Kempo on japanilainen itsepuolustuslaji, joka soveltuu kaikille ikään ja sukupuoleen katsomatta. Syyskausi on alkanut, mukaan voi liittyä vapaasti milloin vain!


Syyskauden harjoitukset:

Tiistaisin 19 - 20.30 , aikuiset, yli 12 vuotiaat

Keskiviikkoisin 16 - 17., Sporttia Kaikille lapset (6 - 12 v)

Torstaisin 19.30 - 21, aikuiset, yli 12 vuotiaat

Sunnuntaisin 14 - 15, Sporttia Kaikille lapset 6 v ylöspäin ja aikuiset


Rekolan koulu, Rekolantie 67, 01400 Vantaa

Shorinji Kempo on yksilöiden kehitykseen tähtäävä laji

Shorinji Kempon tekniikkaharjoittelun kautta ihmiset voivat saada itseluottamusta, rohkeutta ja elinvoimaa, ja he voivat vaalia myötätunnon ja oikeudenmukaisuuden henkeä.

Shorinji Kempo on gyo yksilöiden kehittämiseen, ja sen tuomia hyötyjä ovat itsepuolustustaito, henkinen kasvu ja parempi terveys.

Emme ajattele vain itseämme ja toimi pelkän oman edun vuoksi, vaan otamme yhtälailla myös muut huomioon. Tällä tavoin edistämme rauhaa ja hyvinvointia yhteiskunnassa.

Jokaisella Shorinji Kempo salilla harjoitellaan samalla tavalla saman vyökoevaatimusjärjestelmän mukaisesti. Harjoittelijat ovat kumppaneita, joilla on samat tavoitteet.

Pyritään löytämään tasapaino, ei suosita pelkkiä tekniikoita tai pelkkää filosofiaa.

Teknistä osaamista kerätään kuin nousemalla portaita askelma kerrallaan.

Tee oppimastasi osa sinua: opettele ilmaisemaan oppimasi asiat omin sanoin.

Shorinji Kempon vyöarvojärjestelmä

Shorinji Kempon vyöarvojärjestelmä ilmaisee harjoittelijan kehitystä.

Vyöarvot perustuvat vaiheittaiseen edistymiseen. Harjoittelu muodostuu kerroksista, joissa edetään taso kerrallaan (zenzen shugaku). Vyöarvoilla ei mitata paremmuutta kilpailuissa tai otteluissa.

Vyöarvoja ei ole tarkoitettu harjoittelijoiden vertailuun. Sen sijaan ne ovat tapa ilmaista jokaisen harjoittelijan omaa kehitysvaihetta.

Tehty ilmaisemaan pelkästään yksilön kehitystä

Shorinji Kempo on yksilön kehittymiseen tähtäävä harjoitusmenetelmä (gyo), jonka tavoitteina ovat jiko kakuritsu ja jita kyoraku. Vyöjärjestelmän tehtävänä ei ole harjoittelijoiden välisen paremmuuden mittaaminen, etenkään kilpailujen tai turnausten avulla. Vyöarvojen tehtävänä ei myöskään ole harjoittelijoiden vertailu muihin, vaan niiden tarkoituksena on kuvata yksilön omaa kehitystä ja asettaa harjoittelulle virstanpylväitä. Tämän vuoksi saman vyöarvon harjoittelijoiden fyysinen kunto, luonne, ikä ja muut harjoittelun alussa eroavat ominaisuudet saavat aikaan eroja voimissa ja taidoissa. Tavoitteena ei kuitenkaan ole verrata sinua toisiin, vaan se, että sinä edistyt, ja se näkyy etenemisenä vyöjärjestelmässä. Jokaisen täytyy pyrkiä parantamaan omaa teknistä taitotasoaan ja henkilökohtaisia ominaisuuksiaan kenshinä niin, että seuraavan vyöarvon vaatimukset täyttyvät.

Shorinji Kempon tekniikkaluokittelu

Shorinji Kempon harjoittelussa ei tähdätä pelkästään fyysisen voiman kehittämiseen. Tämän vuoksi harjoittelijan ei tule keskittyä pelkästään fyysiseen harjoitteluun.

On tärkeää säilyttää hyvä tasapaino henkisen puolen, fyysisen puolen ja älyllisen puolen välillä.

Shorinji Kempon tekniikan on kehitetty siten, että puolustaja voi käyttää voimiansa tehokkaasti, hyödyntää tai rajoittaa vastustajan voimia ja saada vastustajan hallintaansa. Harjoittelija oppii erilaisia voimankäyttötapoja.

Harjoitustavat (kihon - hokei - randori - embu)

Shorinji Kempon harjoitustavat ovat kihon, hokei, randori ja embu. Pyri harjoittamaan teknistä osaamistasi tasapainoisesti kaikilla näillä osa-alueilla.

Shorinji Kempon pariharjoittelun ansiosta harjoittelijoilla on ilo kehittyä yhdessä kumppaneiden kanssa. Näin harjoittelu on iloa tuottava tie, jita kyoraku, joka muuttaa ihmisiä henkisesti ja fyysisesti.

Harjoittelijan ei tule harjoitella pelkästään kihon- (perusteet) ja hokei-muotoja vaan myös randoria ja embua sovelluksina, jotka kehittävät ma’aita (harjoittelijoiden välistä etäisyyttä) ja auttavat yhdistämään ja muuntelemaan tekniikoita.

Asenne harjoittelua kohtaan

”Miksi harjoittelen Shorinji Kempoa?” Kun jatkat harjoittelua, sinun tulisi selvittää itsellesi harjoittelun tavoitteet, jotka ovat fyysisen terveyden ja henkisen tasapainon kehittäminen.

Opettele huolellisesti perusteet, pyri löytämään tekniikoiden perusperiaatteet. Opiskele tekniikka kerrallaan loogisessa järjestyksessä, niin että saat jokaisen tekniikan tuntumaan luonnolliselta.

Jos opettelet perusteet huolellisesti ja saat tehtyä tekniikoista osan itseäsi, kätesi ja jalkasi liikkuvat tarpeen tullen luonnollisesti.

Kehittymisen edellytyksenä on, että otat fyysisen kuntosi huomioon. Vältä liiallista rasitusta ja harjoittele toistamalla liikkeitä yhä uudelleen ja uudelleen.

Älä keskity liikaa tiettyyn harjoittelun osa-alueeseen. Sen sijaan, pyri säilyttämään harjoittelussa tasapaino fyysisen ja henkisen harjoittelun välillä.


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Vuoden harjoittelija 2020

Virolainen Priit Olev valittiin seuran vuoden harjoittelijaksi. Tytär innosti vähän liikkuneen isänsä mukaan treeneihin. Seurassa harjoittelijat monesta eri maasta opettelevat yhdessä itsepuolustusta. COVID ei ole harjoittelua estänyt, vaan harjoituksia järjestetään myös virtuaalisesti Shorinji Kempo -yhteisölle maailmanlaajuisesti.

Aktiivisuus toi Priit Oleville palkinnon vuoden harjoittelijana. Hän on käynyt vuoden aikana lähes sata kertaa salitreeneissä ja lisäksi osallistunut innokkaasti virtuaalitreeneihin. Vuonna 2020 seuramme on voinut järjestää saliharjoituksia vain kahtenakymmenenäseitsemänä viikkoa. WSKO World Shorinji Kempo organisaatio (https://www.shorinjikempo.or.jp/wsko/) järjestää viikoittaiset virtuaalitreenit koko maailman Shorinji Kempo -yhteisölle, jossa mukana yhteensä 40 eri maata ja yli 2 miljoonaa harjoittelijaa.

Priit Olev toi ensin tyttärensä harjoituksiin syyskaudella 2019. Istuttuaan muutaman kerran katsomossa Priit Olev innostui itsekin kokeilemaan. Hänellä ei ollut aikaisemmin minkäänlaista itsepuolustustaustaa, eikä hän ollut muutakaan liikuntaa juuri harrastanut. Nyt hän on todella innoissaan ja harjoittelu on ollut aktiivista.

Vuoden harjoittelija Priit Olev on kotoisin Virosta. Salilla hän on saanut uusia ystäviä ja päässyt harjoittamaan suomen kieltä. Vantaa on monikulttuurinen kaupunki, väestöstä noin 13 % on ulkomaan kansalaisia. Vantaan Shorinji Kempo seurassa on harjoittelijoita useita eri maista: Japani, Puola, Ranska, Ruotsi, Saksa, Suomi, Ukraina, Venäjä, Viro.