Vantaa Shorinji Kempo Branch

Shorinji Kempo on keino kehittää todellista voimakkuutta

Ihmisen suhde omaan itseensä on jokaiselle tärkeä asia. Itsensä kunnioittaminen vaatii yksilöltä rohkeutta sanoa suoraan, mistä hän ei pidä tai mitä hän pitää vääränä, ja häneltä vaaditaan voimaa estää vääriä asioita tapahtumasta.

Tässä yhteydessä "todellinen voima" ei tarkoita vastustajan kukistamiseen tarvittavaa voimaa, vaan pikemminkin vahvuutta, joka perustuu hyvään itsetuntoon, luotettavaan omaan minään ja elinvoimaan.

Shorinji Kempon harjoittelun kautta jokainen voi saada itseluottamusta ja lisätä sekä omaa että ympärillä olevien ihmisten onnellisuutta. Auttamalla toinen toistaan kaikki voivat parantaa kykyä kohdata yhteiskunnassa esiintyvää epäoikeudenmukaisuutta.

Sporttia Kaikille liikuntakerho

Mukava harrastus lapsille 6 – 12 vuotiaat. Sunnuntaisin klo 14 – 15 Rekolan koululla Sporttia kaikille yhteistyössä seuramme järjestää lapsille itsepuolustusta.

Perheharjoitukset ja nuorten & aikuisten itsepuolustus

Sunnuntaisin Sporttia kaikille perheharjoitukset klo 14– 15, lapset ja aikuiset.

Tiistaisin Sporttia kaikille itsepuolustus nuoret ja aikuiset klo 19 - 20.

Edullinen harrastus aikuisille

Aloita edullinen harrastus ja tule harjoittelemaan itsepuolustustaitoja. Laji sopii sekä lapsille että aikuisille. Aikuisten harjoitukset tiistaisin 19 - 20.30 ja torstaisin 19.30 - 21. ja sunnuntaisin klo 14 - 16.

Shorinji Kempo on yksilöiden kehitykseen tähtäävä laji

Shorinji Kempon tekniikkaharjoittelun kautta ihmiset voivat saada itseluottamusta, rohkeutta ja elinvoimaa, ja he voivat vaalia myötätunnon ja oikeudenmukaisuuden henkeä.

Shorinji Kempo on gyo yksilöiden kehittämiseen, ja sen tuomia hyötyjä ovat itsepuolustustaito, henkinen kasvu ja parempi terveys.

Emme ajattele vain itseämme ja toimi pelkän oman edun vuoksi, vaan otamme yhtälailla myös muut huomioon. Tällä tavoin edistämme rauhaa ja hyvinvointia yhteiskunnassa.

Syyskausi 2022 on alkanut, tervetuloa mukaan!

Shorinji Kempo on japanilainen itsepuolustuslaji, joka soveltuu kaikille ikään ja sukupuoleen katsomatta. Syyskausi on alkanut, tervetuloa mukaan. Voit liittyä mukaan milloin vain!


Syyskauden harjoitukset:

Tiistaisin 19 - 20.30 , aikuiset, yli 12 vuotiaat

Tiistaisin 19 - 20 , Sporttia kaikille nuoret ja aikuiset

Torstaisin 19.30 - 21, aikuiset, yli 12 vuotiaat

Sunnuntaisin 14 - 15, Sporttia Kaikille lapset (6 v), perheet ja aikuiset

Sunnuntaisin 15 - 16, aikuiset, yli 12 vuotiaat


Rekolan koulu, Rekolantie 67, 01400 Vantaa

Jokaisella Shorinji Kempo salilla harjoitellaan samalla tavalla saman vyökoevaatimusjärjestelmän mukaisesti. Harjoittelijat ovat kumppaneita, joilla on samat tavoitteet.

Pyritään löytämään tasapaino, ei suosita pelkkiä tekniikoita tai pelkkää filosofiaa.

Teknistä osaamista kerätään kuin nousemalla portaita askelma kerrallaan.

Tee oppimastasi osa sinua: opettele ilmaisemaan oppimasi asiat omin sanoin.

Shorinji Kempon vyöarvojärjestelmä

Shorinji Kempon vyöarvojärjestelmä ilmaisee harjoittelijan kehitystä.

Vyöarvot perustuvat vaiheittaiseen edistymiseen. Harjoittelu muodostuu kerroksista, joissa edetään taso kerrallaan (zenzen shugaku). Vyöarvoilla ei mitata paremmuutta kilpailuissa tai otteluissa.

Vyöarvoja ei ole tarkoitettu harjoittelijoiden vertailuun. Sen sijaan ne ovat tapa ilmaista jokaisen harjoittelijan omaa kehitysvaihetta.

Tehty ilmaisemaan pelkästään yksilön kehitystä

Shorinji Kempo on yksilön kehittymiseen tähtäävä harjoitusmenetelmä (gyo), jonka tavoitteina ovat jiko kakuritsu ja jita kyoraku. Vyöjärjestelmän tehtävänä ei ole harjoittelijoiden välisen paremmuuden mittaaminen, etenkään kilpailujen tai turnausten avulla. Vyöarvojen tehtävänä ei myöskään ole harjoittelijoiden vertailu muihin, vaan niiden tarkoituksena on kuvata yksilön omaa kehitystä ja asettaa harjoittelulle virstanpylväitä. Tämän vuoksi saman vyöarvon harjoittelijoiden fyysinen kunto, luonne, ikä ja muut harjoittelun alussa eroavat ominaisuudet saavat aikaan eroja voimissa ja taidoissa. Tavoitteena ei kuitenkaan ole verrata sinua toisiin, vaan se, että sinä edistyt, ja se näkyy etenemisenä vyöjärjestelmässä. Jokaisen täytyy pyrkiä parantamaan omaa teknistä taitotasoaan ja henkilökohtaisia ominaisuuksiaan kenshinä niin, että seuraavan vyöarvon vaatimukset täyttyvät.

Shorinji Kempon tekniikkaluokittelu

Shorinji Kempon harjoittelussa ei tähdätä pelkästään fyysisen voiman kehittämiseen. Tämän vuoksi harjoittelijan ei tule keskittyä pelkästään fyysiseen harjoitteluun.

On tärkeää säilyttää hyvä tasapaino henkisen puolen, fyysisen puolen ja älyllisen puolen välillä.

Shorinji Kempon tekniikan on kehitetty siten, että puolustaja voi käyttää voimiansa tehokkaasti, hyödyntää tai rajoittaa vastustajan voimia ja saada vastustajan hallintaansa. Harjoittelija oppii erilaisia voimankäyttötapoja.

Harjoitustavat (kihon - hokei - randori - embu)

Shorinji Kempon harjoitustavat ovat kihon, hokei, randori ja embu. Pyri harjoittamaan teknistä osaamistasi tasapainoisesti kaikilla näillä osa-alueilla.

Shorinji Kempon pariharjoittelun ansiosta harjoittelijoilla on ilo kehittyä yhdessä kumppaneiden kanssa. Näin harjoittelu on iloa tuottava tie, jita kyoraku, joka muuttaa ihmisiä henkisesti ja fyysisesti.

Harjoittelijan ei tule harjoitella pelkästään kihon- (perusteet) ja hokei-muotoja vaan myös randoria ja embua sovelluksina, jotka kehittävät ma’aita (harjoittelijoiden välistä etäisyyttä) ja auttavat yhdistämään ja muuntelemaan tekniikoita.

Asenne harjoittelua kohtaan

”Miksi harjoittelen Shorinji Kempoa?” Kun jatkat harjoittelua, sinun tulisi selvittää itsellesi harjoittelun tavoitteet, jotka ovat fyysisen terveyden ja henkisen tasapainon kehittäminen.

Opettele huolellisesti perusteet, pyri löytämään tekniikoiden perusperiaatteet. Opiskele tekniikka kerrallaan loogisessa järjestyksessä, niin että saat jokaisen tekniikan tuntumaan luonnolliselta.

Jos opettelet perusteet huolellisesti ja saat tehtyä tekniikoista osan itseäsi, kätesi ja jalkasi liikkuvat tarpeen tullen luonnollisesti.

Kehittymisen edellytyksenä on, että otat fyysisen kuntosi huomioon. Vältä liiallista rasitusta ja harjoittele toistamalla liikkeitä yhä uudelleen ja uudelleen.

Älä keskity liikaa tiettyyn harjoittelun osa-alueeseen. Sen sijaan, pyri säilyttämään harjoittelussa tasapaino fyysisen ja henkisen harjoittelun välillä.


Vantaan Shorinji Kempo Branch vuoden harjoittelija 2021

Vantaan Shorinji Kempo seuran vuoden harjoittelijaksi valittiin Marko Varalahti. Hän aloitti Shorinji Kempo harrastuksen saadakseen mielenrauhaa hektisestä elämästään. Marko on todiste siitä, että koskaan ei ole liian myöhäistä aloittaa uutta ja alkaa pitää huolta omasta hyvinvoinnistaan.

Marko Varalahti aloitti Shorinji Kempo -harjoitukset syyskuussa 2019. Syyskauden jälkeen tammikuussa 2020 Marko toi myös poikansa Lucan mukaan lasten harjoituksiin. Salien ollessa suljettuna harjoittelu onnistui virtuaalitreenien kautta.

Vuoden harjoittelija Marko Varalahti:

”Nuorempana tuli harrastettua ja kokeiltua eri urheilulajeja. Opiskelun jälkeen tuli lähdettyä maailmalle matkaoppaan töihin, palattuani takaisin perustin oman yrityksen ja yrittäjäelämä vei mukanaan, yrittäjän matka vei seuraavat 12 vuotta ja harrastukset jäivät.

Vuonna 2013 olin yhteyksissä Seppo Ruusukivi senseihin tiedustellen mahdollisuutta aloittaa Shorinji Kempon harrastuksen Vantaan seurassa. Sain senseiltä kutsun tulla tutustumaan Shorinji Kempoon Rekolan koululle. Sillä kertaa jäi menemättä, mutta ajatus Shorinji Kempon harrastamisesta ja siihen sisältyvästä filosofiasta jäi ajatuksiini.

Vuonna 2019 kuntoni alkoi olla rapakunnossa ja painoni oli nousujohteinen. Päätin olla uudestaan yhteyksissä senseihin, tälläkin kertaa minut toivotettiin tervetulleeksi aloittamaan Shorinji Kempon harrastus. Päätin lähteä kokeilemaan ja huomasin heti, että Shorinji Kempo on se minun juttuni ja se sopii hyvin minunlaiselleni keski-ikäiselle. Seurassa minut otettiin erinomaisesti vastaan ja tunsin heti kuuluvani joukkoon.

On ollut ilo huomata miten omat taidot ovat hiljalleen kehittyneet, oma nälkäni oppia lisää Shorinji Kempon tekniikoita ja filosofiaa on lisääntynyt taitojeni kehittyessä. Tiistain ja torstain harjoitukset ovat minulle tärkeitä nollaushetkiä kiireisessä arjessa silloin keskityn vain ja ainoastaan Shorinji Kempoon.

Satunnaisesti kotona harjoitellessani poikani Luca alkoi hieman leikillään matkimaan isäänsä ja kiinnostui harrastuksestani, sain yllätyksekseni Lucan lähtemään kokeilemaan Shorinji Kempoa perheharjoituksiin, tästä alkoikin meidän yhteinen Shorinji Kempo- taival, alkuhaasteiden jälkeen huomattuaan kehittyvänsä Shorinji Kempon tekniikoissa on ollut ilo seurata Lucan intoa oppia lisää harjoitettavia tekniikoita. Sunnuntain treenit ovat se meidän perheemme tärkeä yhteinen hetki harrastaa.”

Aktiivisuus toi Marko Varalahdelle palkinnon vuoden harjoittelijana. Hän on käynyt vuoden aikana lähes sata kertaa salitreeneissä ja ollut mukana ohjaajana lasten harjoituksissa. Lisäksi Varalahti on osallistunut innokkaasti virtuaalitreeneihin.

Vuoden valmentaja 2021!

Vantaan Shorinji Kempo Branch, vuoden valmentajaksi on valittu Joni Valkama.

Joni on tehnyt pyyteetöntä työtä lasten ja perheiden valmennuksessa koko haastavan Korona-ajan, vuonna 2020 ja 2021!

Isot kiitokset Jonille kovasta panoksesta Vantaan Shorinji Kempo seuran eteen!