Vanhemmat mukaan kouluun -hanke

"Vanhemmat mukaan kouluun" -hanke (2018-2020) on Opetushallituksen rahoittama ja yhteistyössä Vantaan kaupungin sivistystoimen kanssa toteutettava hanke. Vanhempien koulutuksesta ja työelämäpolutuksesta vastaa Careeria (ent. Edupoli). Hanke käynnistyi marraskuussa 2018 Lehtikuusen koulussa, ja toiminta laajeni syksyllä 2019 Korson Mikkolan kouluun. Nyt mukana on viisi koulua Vantaalla ja yksi Helsingissä.

Hankkeen tavoitteena on maahanmuuttajien kouluttautumisen, kotoutumisen ja työllistämisen nopeuttaminen, sekä syrjäytymisen ehkäiseminen. Tarkoituksena on luoda malli, jonka avulla lisätään myös maahanmuuttajavanhempien mahdollisuuksia kanssakäymiseen suomalaisten kanssa sekä vuorovaikutusta oman lapsen opetushenkilöstöön.  Vanhemmat opiskelevat suomen kieltä ja matematiikkaa yhdessä peruskoulun oppilaiden kanssa, jonka lisäksi vanhemmat tutustuvat Careerian kouluttajien kanssa suomalaiseen koulujärjestelmään ja yhteiskuntaan.  

Tavoitteena on, että maahanmuuttajavanhemmat voisivat siirtyä ammattiopintoihin ja työelämään nopeutetussa aikataulussa perinteiseen koulutusmalliin verrattuna.  


Katso myös:

Esittelyvideo hankkeesta