Digivinkit varhaiskasvatukseen

Hei! 

Toimin Laitilan varhaiskasvatuksessa digitutorina. Päivitän tänne sivustolle erilaisia pedagogisia digivinkkejä. Ota myös seurantaan Instagramissa tili @digivinkit_laitila

-Jenni Salonen- 

Instagram

Tervetuloa seuraamaan Laitilan kaupungin digivinkit-sivustoa!

Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnisti syksyllä 2020 Uudet lukutaidot -kehittämisohjelman vuosille 2020-2023 ja se on osa ministeriön laajempaa Oikeus oppia -kehittämisohjelmaa.   Uudet lukutaidot -kehittämisohjelman tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten medialukutaitoja, tieto- ja viestintäteknologista osaamista sekä ohjelmoinnin osaamista varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa.  

Opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjät käynnistivät syksyllä 2022 opetus- ja kulttuuriministeriön avustamia hankkeita (112), joissa kehitetään osaamisen kuvausten paikallista käyttöönottoa ja hyödyntämistä kasvatuksessa ja opetuksessa. Osa vuonna 2021 käynnistyneistä hankkeista (46) jatkuu edelleen. 

Digitaalisen osaamisen kuvaukset tukevat Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden 2022 ja Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2018 linjausten paikallista toimeenpanoa. Tavoitteena on, että opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjät päivittävät digitaaliseen osaamiseen sekä monilukutaitoon liittyviä tavoitteita ja sisältöjä paikallisissa suunnitelmissaan nyt julkaistujen kuvausten pohjalta. (https://uudetlukutaidot.fi/)

Laitilan kaupunki on nyt myös mukana hankkeessa päivittämässä henkilöstön ja lasten digitaalista osaamista ja vahvistamassa monilukutaitoja.

Tule mukaan seuraamaan sivustoa ja poimimaan erilaisia vinkkejä varhaiskasvatuksen arkeen.