Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

"Οικολογία και Διαχείριση Βιοποικιλότητας"

Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ

Ανακοινώσεις


Συνοπτικά στοιχεία Π.Μ.Σ.

Διάρκεια Φοίτησης: 2 έτη

Δίδακτρα: 3.000 Ευρώ

Τρόπος Σπουδών: Πλήρης ή μερική φοίτηση

Κύρια Αντικείμενα Π.Μ.Σ.: Βιοποικιλότητα, Διαχείριση Οικοσυστημάτων, Οικολογία, Προστασία και Διατήρηση

Γλώσσα: Ελληνικά

Έναρξη: Οκτώβριος

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 120

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας

Καλωσήλθατε στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. "Οικολογία και Διαχείριση Βιοποικιλότητας"

Στην ιστοσελίδα αυτή, θα βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το Π.Μ.Σ. "Οικολογία και Διαχείριση Βιοποικιλότητας". Το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης, ο κανονισμός λειτουργίας, η ετήσια πρόσκληση για νέους μεταπτυχιακούς φοιτητές, η αίτηση εγγραφής, το έντυπο της συστατικής επιστολής, το πρόγραμμα σπουδών, το περιεχόμενο των μαθημάτων και πληροφορίες για τους διδάσκοντες, είναι διαθέσιμα από αυτή την ιστοσελίδα.

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει για πρώτη φορά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018. Διδάσκοντες είναι μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Βιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και μέλη ΔΕΠ άλλων τμημάτων του ιδίου Πανεπιστημίου και άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και ερευνητές αναγνωρισμένου κύρους στην ειδικότητά τους. Στο Π.Μ.Σ. απασχολούνται και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 5 του N. 3685/2008 και τις διατάξεις των άρθρων 16 και 29 του Ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.