Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

"Οικολογία και Διαχείριση της Βιοποικιλότητας"

Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ

Ανακοινώσεις

  • 12/9/2018: Αναρτήθηκε η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για αιτήσεις στο ΠΜΣ. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ.
  • 19/7/2018: Αναρτήθηκε η ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ για αιτήσεις στο ΠΜΣ. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ.


Συνοπτικά στοιχεία Π.Μ.Σ.

Διάρκεια Φοίτησης: 2 έτη

Δίδακτρα: 3.000 Ευρώ

Τρόπος Σπουδών: Πλήρης ή μερική φοίτηση

Κύρια Αντικείμενα Π.Μ.Σ.: Βιοποικιλότητα, Διαχείριση Οικοσυστημάτων, Οικολογία, Προστασία και Διατήρηση

Γλώσσα: Ελληνικά

Έναρξη: Οκτώβριος

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 120

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας

Καλωσήλθατε στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. "Οικολογία και Διαχείριση της Βιοποικιλότητας"

Στην ιστοσελίδα αυτή, θα βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το Π.Μ.Σ. "Οικολογία και Διαχείριση της Βιοποικιλότητας". Το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης, ο κανονισμός λειτουργίας (το ΠΜΣ εγκρίθηκε με την απόφαση 727/30-5-2018, ΦΕΚ 2431/26.06.2018), η ετήσια πρόσκληση για νέους μεταπτυχιακούς φοιτητές, η αίτηση εγγραφής, το έντυπο της συστατικής επιστολής, το πρόγραμμα σπουδών, το περιεχόμενο των μαθημάτων και πληροφορίες για τους διδάσκοντες, είναι διαθέσιμα από αυτή την ιστοσελίδα.

Το Π.Μ.Σ. λειτούργησε για πρώτη φορά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018. Ο κανονισμός σπουδών που ίσχυε πριν την επανίδρυση του Π.Μ.Σ. βρίσκεται εδώ. Διδάσκοντες είναι μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Βιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και μέλη ΔΕΠ άλλων τμημάτων του ιδίου Πανεπιστημίου και άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και ερευνητές αναγνωρισμένου κύρους στην ειδικότητά τους. Στο Π.Μ.Σ. απασχολούνται και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 4009/2011 και 4485/2017.