The unteachables

Projekt współpracy międzynarodowej realizowany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w partnerstwie strategicznym z uczelniami europejskimi w latach 2018-2020