TYMIAN 

celoslovenský tábor pre miništrantov 

27. ročník tábora TYMIAN sa uskutoční v termíne: 15. - 21. júl 2024.

Tymian začína v PONDELOK o 16.00 h

Registrácia a ubytovanie účastníkov prebieha medzi 14.00 – 15.00 h

(Pozn.: pred 14:00 h. nie je vhodné chodiť, keďže na mieste ešte nik z organizátorov nebude.)

Celé táborové dobrodružstvo končí v NEDEĽU  Sv. omšou o 11.00 h.

Ak máš záujem prísť na tábor TYMIAN, vyplň krátku registráciu. Po Veľkej Noci ti pošleme emailom odkaz na záväznú prihlášku.

Miestom tábora je rekreačné zariadenie ŠKUTOVKY  (2 km od obce Liptovská Osada a 17 km od Ružomberka). 

Je to prekrásne prostredie pod Donovalmi, medzi Veľkou Fatrou a Nízkymi Tatrami. 

Info k nástupu do tábora Tymian 2024

Stiahnite si dôležité dokumenty:

Budú k dispozícii prihláseným záujemcom
v júni 2024

Vyhlásenie o bezinfekčnosti a zdravotnom stave na pobytový tábor_dieťa 2023.pdf
Vyhlásenie o bezinfekčnosti a zdravotnom stave na pobytový tábor_dospelý 2023.pdf
Potvrdenie o zdravotnej sposobilosti od lekára.pdf

Čo sa na tábore deje ? 

Každoročne pripravujeme pre účastníkov tábora zaujímavý športovo-dobrodružný ako aj duchovne animovaný program. Tábor už po mnoho rokov dáva priestor na výmenu skúseností a zbieranie námetov na aktivity, turnaje, hry a  formáciu farských miništrantských skupín cez stretnutia počas roka. Súčasťou programu sú príhovory, animované sväté omše, nočné adorácie a pobožnosti, modlitby a duchovná obnova, rozmanité miništrantské a animátorské workshopy na osobnú formáciu.  Dôležitý dôraz sa kladie na osobnosť miništranta ako mladého lídra mladých

Samozrejmosťou v programe sú športové turnaje, súťaže, akčné úlohy pre skupiny aj jednotlivcov, výlet a nočné hry pre odvážnych. Dobrá atmosféra, priateľské férové ovzdušie, zábava aj duch chlapskej zbožnosti sú typické pre tento tábor.

Téma tábora - o čom to bude tento rok? 

Dominik Sávio a Slovensko

Každý rok je program tábora zameraný na nejakú zaujímavú tému. V minulosti to boli témy ako Dávid a jeho boj, Exodus, Sv. Juraj a 7 hláv draka, Vatomika, Títus Zeman a jeho cesta k slobode, Tarzícius - miništrant milosrdenstva, Hrdinovia z Valdocca (o Don Bocovi a chlapcoch z oratória), „Ora et labora“ o prvých benediktínoch na Slovensku; Rytieri v službe Krista (o templároch), Metodov odkaz,  Apoštol Pavol atď.  Aké témy boli v jednotlivých ročníkoch TYMIAN-u si pozri tu.

27. ročník Tymianu bude venovaný ...

 Kto tábor organizuje ?

Letný pobytový tábor pre miništrantov z celého Slovenska organizuje neformálna skupina - Spoločenstvo TYMIAN, ktoré je súčasťou organizácie DOMKA – Združenie saleziánskej mládeže  (Domka-ústredie, Miletičova 7, 821 08  Bratislava).

Spoločenstvo TYMIAN tvoria saleziáni dona Bosca, saleziánski spolupracovníci, bohoslovci, animátori z rôznych farností Slovenska, ako aj dlhoroční účastníci a organizátori miništranstkých táborov.

všetci účastníci tábora

animátori

inštruktori a makači

táborová veľrada

Koľko tábor stojí a ako treba zaplatiť?

Výška poplatku

Platba za tábor

Info o tábore TYMIAN nájdeš aj na facebooku:

Motivácia miništrantov (prečo chodia na TYMIAN)


 Ako bolo na TYMIANE po minulé roky ?

Klikni na video o tábore, pozri fotoalbumy a ďalšie videá z predchádzajúcich rokov nižšie a uvidíš, že prísť sa oplatí!

Fotografie z jednotlivých ročníkov TYMIANU nájdeš na podstránke "história"

TYMIAN 2014

TYMIAN 2015

TYMIAN 2016

TYMIAN 2017