TYMIAN

celoslovenský tábor pre miništrantov

 • Tábor je určený pre odvážnych chalanov miništrantov zo všetkých farností na Slovensku, teda pre všetkých MINI-štrantov od 10 rokov (ktorí už boli na 1. sv. prijímaní), ale aj pre starších a skúsenejších MAXI- štrantov.
 • Vítaní sú začínajúci i pokročilých ANIMÁTORI miništrantských skupín, ktorí chcú získať nové inšpirácie a pracovať kvalitnejšie s miništrantami vo svojich farnostiach.
 • Prečo názov tábora tymian? Pozri podstránku "symbol".

22. ročník tábora TYMIAN sa uskutoční v termíne

28. júl - 3. august 2019

Tymian začína v NEDEĽU - 28. júla 2019 o 16.00 h.

Registrácia a ubytovanie účastníkov prebieha medzi 14.00 – 15.45 h.

(Pozn.: pred 14:00 h. nie je vhodné chodiť, keďže na mieste ešte nik z organizátorov nebude.)

Celé táborové dobrodružstvo končí v SOBOTU - 3. augusta 2019 slávnostnou Sv. omšou o 11.00 h. a obedom.

Klikni na video o tábore, pozri fotoalbumy a ďalšie videá z predchádzajúcich rokov nižšie a uvidíš, že prísť sa oplatí!

Miestom tábora je opäť rekreačné zariadenie Rekrea ŠKÚTOVKY pri Liptovskej Osade (2 km), od Ružomberka cca 17 km).

Je to prekrásne prostredie medzi Veľkou Fatrou a Nízkymi Tatrami (Donovaly).

GPS súradnice: 48.9658024,19.2575114

Pre viac info o mieste konania tábora klikni tu:

http://www.skutovky.szm.com/

Ak máš záujem prísť na tábor, klikni na tlačidlo "PRIHLAS SA" a vyplň nezáväznú prihlášku. Ak bude ešte voľné miesto, pošleme ti záväznú prihlášku emailom.

Čo sa na tábore deje ?

Každoročne pripravujeme pre účastníkov tábora zaujímavý športovo-dobrodružný ako aj duchovne animovaný program. Tábor už po mnoho rokov dáva priestor na výmenu skúseností a zbieranie námetov na aktivity, turnaje, hry a formáciu farských miništrantských skupín cez stretnutia počas roka. Súčasťou programu sú príhovory, animované sväté omše, nočné adorácie a pobožnosti, modlitby a duchovná obnova, rozmanité miništrantské a animátorské workshopy na osobnú formáciu. Dôležitý dôraz sa kladie na osobnosť miništranta ako mladého lídra mladých.

Samozrejmosťou v programe sú športové turnaje, súťaže, akčné úlohy pre skupiny aj jednotlivcov, výlet a nočné hry pre odvážnych. Dobrá atmosféra, priateľské férové ovzdušie, zábava aj duch chlapskej zbožnosti sú typické pre tento tábor.

O čom to bude tento rok?

Každý rok je program tábora zameraný na nejakú tému. V minulosti to boli témy ako Vatomika, Títus Zeman a jeho cesta k slobode, Tarzícius - miništrant milosrdenstva, Hrdinovia z Valdocca (o Don Bocovi a chlapcoch z oratória), „Ora et labora“ o prvých benediktínoch na Slovensku; Rytieri v službe Krista (o templároch), Metodov odkaz, Apoštol Pavol atď.

Aké témy boli v jednotlivých ročníkoch TYMIAN-u si pozri tu.

Tento rok to bude o 7 "rytierskych" cnostiach miništranta, ktoré ohrozujú 7 nerestí.

Preto téma tábora nesie názov

Sv. Juraj a 7 drakov

na motívy knihy Drakobijec – moja cesta.

Každý miništrant je má 7 darov - cností, ktoré je musí chrániť proti 7 nástrahám Zlého.

Ako na to sa dozvie vďaka 7 výcvikom zameraných na 7 cností:

  1. STRIEDMOSŤ - rytier/miništrant ako praktický a zručný človek
  2. ŠTEDROSŤ - povolanie k rytierstvu a do služby spoločenstvu
  3. POKORA - túžba trpezlivo hľadať pravdu a žiť podľa nej
  4. DOBROPRAJNOSŤ, ktorou sa majú vyznačovať novodobí rytieri
  5. VYTRVALOSŤ - ktorá sa pestuje aj športom
  6. MIERUMILOVNOSŤ - rytier/miništrant, ktorý bojuje za zmier a pokoj a medzi rovesníkmi je mediátorom
  7. ČISTOTA - rytier/miništrant, ktorý vníma krásu sveta aj vidí Božie pôsobenie v ňom aj okolo neho.

Z programu tábora vyberáme:

 • 4 turnaje: vo futbale, lakrose, bigese a kométe
 • rytierske turnaje - duely (vrátane strelby z luku), resp. známe vyzývačky
 • celodenný výlet na Smrekovicu

Kto tábor organizuje ?

Už 22. letný pobytový tábor pre miništrantov z celého Slovenska organizuje neformálna skupina - Spoločenstvo TYMIAN v spolupráci a organizáciou DOMKA – Združenie saleziánskej mládeže (Domka-ústredie, Miletičova 7, 821 08 Bratislava).

Spoločenstvo TYMIAN tvoria saleziáni dona Bosca, saleziánski spolupracovníci, bohoslovci, animátori z rôznych farností Slovenska, ako aj dlhoroční účastníci a organizátori miništranstkých táborov.

Info o tábore TYMIAN nájdeš aj na facebooku:

Ako bolo na TYMIANE po minulé roky ?

TYMIAN 2014

TYMIAN 2015

TYMIAN 2016

TYMIAN 2017

Fotografie z jednotlivých ročníkov TYMIANU nájdeš na podstránke "história"