TYMIAN

celoslovenský tábor pre miništrantov

  • Tábor je určený pre odvážnych chalanov miništrantov zo všetkých farností na Slovensku, teda pre všetkých MINI-štrantov od 10 rokov (ktorí už boli na 1. sv. prijímaní), ale aj pre starších a skúsenejších MAXI- štrantov.

  • Vítaní sú začínajúci i pokročilých ANIMÁTORI miništrantských skupín, ktorí chcú získať nové inšpirácie a pracovať kvalitnejšie s miništrantami vo svojich farnostiach.

  • Prečo názov tábora tymian? Pozri podstránku "symbol".

24. ročník tábora TYMIAN sa uskutoční v termíne

19. - 25. júl 2021

Tymian začína v PONDELOK - 19. júla 2021 o 16.00 h.

Registrácia a ubytovanie účastníkov prebieha medzi 14.00 – 15.45 h.

(Pozn.: pred 14:00 h. nie je vhodné chodiť, keďže na mieste ešte nik z organizátorov nebude.)

Celé táborové dobrodružstvo končí v NEDEĽU - 25. júla 2021 slávnostnou Sv. omšou o 11.00 h. a obedom.

Klikni na video o tábore, pozri fotoalbumy a ďalšie videá z predchádzajúcich rokov nižšie a uvidíš, že prísť sa oplatí!

Miestom tábora je rekreačné zariadenie ŠKUTOVKY (2 km od obce Liptovská Osada a 17 km od Ružomberka).

Je to prekrásne prostredie pod Donovalmi, medzi Veľkou Fatrou a Nízkymi Tatrami.

GPS súradnice:

Pre viac info o mieste konania tábora klikni tu:

Upozorňujeme záujemcov, že organizátori tábora neustále sledujú pokyny Úradu verejného zdravotníctva a Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky a podľa toho budú konať a prispôsobovať program i priebeh tábora.

Čo sa na tábore deje ?

Každoročne pripravujeme pre účastníkov tábora zaujímavý športovo-dobrodružný ako aj duchovne animovaný program. Tábor už po mnoho rokov dáva priestor na výmenu skúseností a zbieranie námetov na aktivity, turnaje, hry a formáciu farských miništrantských skupín cez stretnutia počas roka. Súčasťou programu sú príhovory, animované sväté omše, nočné adorácie a pobožnosti, modlitby a duchovná obnova, rozmanité miništrantské a animátorské workshopy na osobnú formáciu. Dôležitý dôraz sa kladie na osobnosť miništranta ako mladého lídra mladých.

Samozrejmosťou v programe sú športové turnaje, súťaže, akčné úlohy pre skupiny aj jednotlivcov, výlet a nočné hry pre odvážnych. Dobrá atmosféra, priateľské férové ovzdušie, zábava aj duch chlapskej zbožnosti sú typické pre tento tábor.

O čom to bude tento rok?

Každý rok je program tábora zameraný na nejakú tému. V minulosti to boli témy ako Exodus, Sv. Juraj a 7 hláv draka, Vatomika, Títus Zeman a jeho cesta k slobode, Tarzícius - miništrant milosrdenstva, Hrdinovia z Valdocca (o Don Bocovi a chlapcoch z oratória), „Ora et labora“ o prvých benediktínoch na Slovensku; Rytieri v službe Krista (o templároch), Metodov odkaz, Apoštol Pavol atď.

Aké témy boli v jednotlivých ročníkoch TYMIAN-u si pozri tu.

Tento rok bude program inšpirovaný príbehom kráľa Dávida Preto téma tábora má názov

DÁVID a jeho boj s vtedajším COVIDom

Miništranti aj maxištranti budú súťažiť medzi sebou v rámci 8 skupín.

Kto tábor organizuje ?

Už 24. letný pobytový tábor pre miništrantov z celého Slovenska organizuje neformálna skupina - Spoločenstvo TYMIAN v spolupráci a organizáciou DOMKA – Združenie saleziánskej mládeže (Domka-ústredie, Miletičova 7, 821 08 Bratislava).

Spoločenstvo TYMIAN tvoria saleziáni dona Bosca, saleziánski spolupracovníci, bohoslovci, animátori z rôznych farností Slovenska, ako aj dlhoroční účastníci a organizátori miništranstkých táborov.

Info o tábore TYMIAN nájdeš aj na facebooku:

Ako bolo na TYMIANE po minulé roky ?

TYMIAN 2014

TYMIAN 2015

TYMIAN 2016

TYMIAN 2017

Fotografie z jednotlivých ročníkov TYMIANU nájdeš na podstránke "história"