Akustik

INDHOLD:

Links til lydtest og opslag

URUM har fået foretaget en akustiske analyse af Brønshøj Vandtårn, som man kan læse om og lytte til på dette link.

Musikipedia har et udmærket opslag om akustik.

Eksempel: Pantheon

Pantheon er bemærkelsesværdig på flere måder: Den snart 1.900 år gamle bygning havde indtil 1960 verdens største kuppel, og den er et eksempel på antikkens romerske arkitekters beherskelse af byggeri med beton. Fra en akustisk betragtning er det relevant, at bygningen groft sagt består af en halvkugle og en cylinder med en højde svarende til kuglens radius. Det betyder, at nedenstående ganske vist er en forenkling, da der ikke helt gøres rede for cylinderen, men det er ikke en meget grov af slagsen, og der er ikke tvivl om, at man vil kunne høre de resonansfrekvenser, som svarer til kuglens dimensioner:

Bølgeformlen: f x λ = k (frekvens gange bølgelængde er lig med en konstant, lydens hastighed i mediet):

f x 21,5 m=343 m/s ↔ f= 343:21,5 s-1 = 15,95 Hz, som er et dybt intoneret C2 (subkontraoktav-C)

Den afbildede skikkelse synger fra sin plads på en tænkt platform en tone to oktaver og en ren stor terts lysere (fem bølgelængder), hvilket giver 79,77 Hz, et dybt intoneret E (store E). Det er dybt, men kan udmærket nås med fylde af en god, dyb bas. Generelt vil man kunne forvente, at toner, som svinger med multipla (1x, 2x, 3x og så videre) af 15,95 Hz, klinger særlig flot i Pantheon. I eksemplet er det altså fem gange den primære resonansfrekvens:

Video: Sang og akustik

The Wikisinger er et meget velproduceret musikalsk projekt, hvor Joachim Müllner synger en sang i 15 forskellige former for akustik. Han har ikke benyttet sig af kunstig rumklang, men produktionsholdet har klippet de omhyggeligt optagede dele sammen til en helhed. Se, hvordan videoen er blevet til, her: https://youtu.be/FbTA-yjJ3XY

Video: I am sitting in a room

Hvis der er et kunstnerisk eksperiment, enhver akustiker og stemmeinteresseret skal kende, så er det Alvin Luciers I Am Sitting In A Room. Kunstnerens talte tekst forklarer i sig selv, hvad det går ud på: Han har optaget sin oplæsning af den i et rum og derefter afspillet optagelsen i rummet, mens han igen optog lyden. Denne rekursive proces har han fortaget igen og igen, indtil man ikke længere forstår ordene, fordi rummets resonansfrekvenser træder igennem. Videoen belyser således elementer af artiklen nedenfor. Se Wikipedia-opslaget for værket!

Podcast: Listening to Buildings

Ann Hilde Neset har i sin afspilningsliste samlet eksempler på indspilninger, hvor akustikken spiller en afgørende rolle. Du kan finde mere information om alle lyduddrag på følgende link: Siden findes nu kun arkiveret her.

Artikel: Kaustisk akustik

Kaustisk akustik

Kort: Klodens akustiske attraktioner

Kortet over klodens akustiske attraktioner er på engelsk. Det er et resultat af inspiration og samarbejde fra gruppen Overtone Music Network, www.overtone.cc