2017 Szilaspogony Micimackó Óvoda

Completed nursery project in Nógrád county

HOW IT STARTED?

Szilaspogony is a little village in Nógrád county of Hungary. The local nursery looks after 24 little ones, most come from really difficult background. Unemployment in the area is only solved by the communal work scheme of the government, which provides the families with limited resources. The mayor Tünde Varga is really positive about the future, and welcomed the initiative to co-operate with the volunteers. Her office -along with the local nursery staff- agreed to paint the playroom, which we raised support to cover the materials for. Over 50 volunteers arrived to the village on the 16th of December 2017 to complete assembling of all the furniture. They hope to continue : the next dream of the village is to plant a fruit garden for the kids, and we are looking for sponsors to make it happen.


HOGYAN KEZDŐDÖTT?

A 2017-es évben szintén egy kis nógrádi falura esett a választásunk. Az oviba 24 gyermek tanul, elmondható hogy többségük igen nehéz családi-anyagi körülmények között nevelkedik, a jóakaratú szülők minden igyekezete ellenére. A munkanélküliség problémáját egyedül a kormányzati közmunka program enyhíti, de ez a családok költségvetését kevéssel segíti. A falu polgármesete, Varga Tünde egy magávalragadó pozitív személyiség, aki tárt karokkal üdvözölte a segítőket. Irodája az ovi személyzetével közösen vállalta a játszó szoba festését, amihez az anyagokat mi szereztük be. 2017 december 16-án pedig több mint 50 önkéntes egyetlen nap alatt rakta össze az összes ovi bútort és berendezést. A jövőben egy kis gyümölcsös kerttel szeretnék folytatni, ehhez keresünk támogatókat

BEFORE AND AFTER PHOTOS

AZ ÁTALAKÍTÁS KÉPEI :

WHAT EXACTLY HAPPENED?

The nursery is located North-East of Hungary, in Nográd county, the village of Szilaspogony. It has one playroom for 24 kids between the age of 3-7

The following list of jobs have been completed which were planned and agreed with the head of nursery, Tünde Bíróné Katona :

 • A blue sky with clouds painted on the entire ceiling, fresh light color applied to all walls and side panels. The work has been completed by the local Major's Office, lead by Mrs Tünde Varga, Mayor of Szilaspogony.
 • New lamp fittings installed on the ceiling
 • New storage cupboards purchased, transported and assembled
 • Professional nursery group tables delivered, along with matching chairs, for all three age groups. Chairs are sturdy, but easy to move, and stackable when space is needed for other activities or sleeping
 • Light weight new beds sourced for all kids, which come complete with washable made to measure mattress
 • A range of educational toys, dolls, doll houses, mini kitchen and kitchen utensils, cars, puzzles, building blocks, push bikes.
 • Installed a large screen plasma tv for nursery movie afternoons
 • Setup a nursery gallery, with shelves and changeable frames
 • Created a cosy reading corner and mini library - with plenty books. All shelves are easy to reach, kids can get to use it all the time.

All this was done in December 2017

MIT IS CSINÁLTUNK?

Az óvoda helyileg Észak-Magyarországon, a Nógrád megyei Szilaspogony faluban található. Egy csoport szobában ahol 24 kisgyeremek tölti napjait.

A következő átalakítást sikerült megvalósítanunk, tervezés-egyeztetés után, az óvoda vezető Bíróné, Katona Tünde vezetésével :

 • Kreatív felhős ég festése az ovi mennyezetén, a falak, burkolatok tisztasági festése a polgármesti hivatal - Varga Tünde Polgármester asszony segítségével
 • Világítás korszerűsítése, új lámpatestek felszerelése
 • Tároló bútorok beszerzése, helyszínre szállítása, összeszerelése
 • Korszerű, állítható magasságú, könnyen tisztítható csoport asztalok, rakásolható kis székek beszerzése a csoportmunkákhoz
 • Új, rakásolható, könnyen mozgatható fektető ágyak beszerzése, valamint mosható huzatok varratása a fektetőkre (amik felváltották a több mint 50 éves kis vaságyakat)
 • Feljesztő játékok, babák, autók, gyerek konyha és eszközök, építő kockák beszerzése
 • Ovi mozihoz nagyképernyős plazma TV felszerelése
 • Ovi galéria kialakítása, képkeretekkel (cserélhetőek a rajzok)
 • Olvasó sarok- mini ovi könyvtár kialakítása, oly módon hogy a gyerekek könnyen elérhessék a könyveket, kényelmesen leülhetnek olvasni.

2017 decemberében valósult meg mindez.

SUPPORTERS

The Nursery staff of Szilaspogony, the Mayor's Office, all parents and kids would like to say thank you to the following organisations and companies, who made it possible to change the kid's playroom around. It will be enjoyed by many generations to come.

MAIN SPONSORS:

Clarke and White Property - Paint and painting tools, All group tables and little chairs

Irish-Hungarian Business Circle - Nursery Furnitures

Canadian Hungarian Chamber of Commerce - Little beds, mattress, ceiling lamps, curtains

St Andrew's Association - All educational toys and contributed to the Nursery furnitures

The short DOCUMENTARY FILM will tell you more than pages and pages of text. Just press play. Thanks to Krisztián Kaszás for filming and editing.

TÁMOGATÓK

A szilaspogonyi óvoda teljes személyzete, a Polgármesti hivatal, a szülők és a gyerekek is szeretnének köszönetet mondani mindenkinek, aki részt vett és segített, hiszen a jövőgenerációja több éven kersztül használja majd a kapott eszközöket.

LOCATION: SZILASPOGONY

Óvodánk Szilaspogonyon, Nógrád megye észak- keleti csücskében, Heves, Nógrád, Borsod megye és Szlovákia találkozásánál fekszik. A legközelebbi város, Salgótarján 25 kilométerre található.

Our nursery is in Szilaspogony. This little village is located in Nógrád county, in the North-East region of Hungary, between Heves, Nógrád and Borsod counties. It is close to the Slovakian border. The nearest town is 25 kilometers far from here and it’s called Salgótarján.

CONTACT KAPCSOLAT :

Micimackó Óvoda Szilaspogony : Katona Tünde Óvoda Igazgató

Polgármesteri Hivatal Szilaspogony: Varga Tünde Polgármester

Program koordinátor: Bozó Zsuzsanna 06-30-433-6088 levelektelaponak@gmail.com

MORE ABOUT THE NURSERY:

The nursery and it's principles:

We think it is very important to harmonize the family upbringing and the nursery education, so we can protect our children. We try to create the best conditions what we can to help the children’s development along with helping the family upbringing and cooperate with the families. It is important for us to pay attention to the childen’s physical and emotional safety and also create their well-being. Our intention is to help the little ones harmonic development by unconditional love and acceptance. And also by respecting their nationality and ethnic affiliation, strengthen their identity, consider their competence, provide the possibility to gain experience, showing them good examples. Children with special educational needs are also have the opportunity to join us. If we find out that someone has behavioral problem or weak cognitive ability, we send the concerned children to have some more tests, so they can get the suitable therapy. Other high priorities are reducing inequalities, break down prejudices and create an inclusive environment.

AZ ÓVODÁRÓL :

Az óvoda és pedagógiája:

Fontosnak tartjuk a családi és óvodai nevelés összehangolását a kisgyermekek védelme érdekében. A családi nevelést segítve, velük együttműködve igyekszünk optimális feltételeket teremteni a gyermekek fejlődéséhez. Fontos számunkra a gyermekek fizikai és érzelmi biztonságának, valamint jóllétének megteremtése. Célunk segíteni minden gondjainkra bízott kisgyermek harmonikus fejlődését, feltétel nélküli szeretettel és elfogadással, a gyermek nemzetiségi vagy etnikai hovatartozásának tiszteletben tartásával, identitásának erősítésével, kompetenciájának figyelem-bevételével, a tapasztalatszerzési lehetőség biztosításával, viselkedési minták nyújtásával. Befogadó óvoda lévén vállaljuk az SNI gyermekek integrált nevelését. Magatartási problémák és gyenge kognitív képességek diagnosztizálása esetén további vizsgálatokra küldjük gyermekeinket, ahol meghatározzák a szükséges terápiát. Az esélyegyenlőtlenségek csökkentése mellett kiemelt feladatunk a befogadó környezet megteremtése, az előítéletek lebontása.

MORE ABOUT THE NURSERY:

The children's environment and it's difficulties

In the village the rate of unemployment is very high, well above the national average young people leave the village as they can't find work. The population is aging and mainly gypsy families move into these vacant houses. That also means that 99 % of the children in our nursery are gypsy children. The parents maintain themselves mainly from unemployment benefits or child support benefits, by-jobs and public works provided by the village major's office .

Due to their living conditions, the parents’s lifestyle and their ways of upbringing, 90% of the children classified as a prejudicial and endangered. For this reason we try to help by operating the minority cultural education and the integration development program.

Most parents are interested in their children’s nursery education, they keep contact with the nursery teachers, although they not always willing to accept our advice. Lots of parents are from a lower education background, they often have life-management problems, too. Sometimes even the basic needs are not covered for the children, this also hinders the effective work. But we try to show good example and show the positive effects of education. Our children come to the nursery regularly, so they don’t miss without good reason, they always justify the absence.

Because of the inconsistent, disharmonic, sometimes negligent upbringing our children are emotionally labile, their judgement in everyday life is different from normal, many times their behaviour is unsocial. We have to take these negative tendencies in consideration during our pedagogical activity.

AZ ÓVODÁRÓL :

A gyerekekek környezete, nehézségek

A faluban magas, az országos átlagot jóval meghaladó a munkanélküliek aránya. A fiatalok elhagyják a települést a munkahelyek hiánya miatt. A falu lakossága elöregszik, a megüresedő lakásokba nagy létszámú roma családok költöznek, így óvodánkban, 99 százalékban roma származású gyermekek járnak. A szülők megélhetésüket nagyrészt segélyekből, alkalmi munkákból, és a közmunka program adta lehetőségből biztosítják.

Az életkörülmények és a szülők életmódja, nevelési módszereik miatt magas a halmozottan hátrányos, a hátrányos és a veszélyeztetett gyermekek aránya: 90%. Ezen okok miatt működtetjük a roma kisebbségi kulturális nevelést, és az integrációs óvodai fejlesztő programot.

A szülők nagyrészt érdeklődnek a gyermekek óvodai nevelése iránt, igénylik a kapcsolatot az óvónőkkel, bár nem mindig fogadják el tanácsainkat. A szülők iskolázatlanok, gyakran életvezetési problémákkal küzdenek. A velük való mindennapi érintkezés során kedvező pedagógiai hatásokkal, személyes példával igyekszünk szemléletüket formálni. Az is előfordul néhány esetben, hogy a gyermekek alapszükségletei kielégítetlenek, ez erős gátja a hatékony munkának. Ugyanakkor gyermekeink rendszeresen járnak óvodába, indokolatlanul nem hiányoznak, a hiányzásokat igazolják.

A következetlen, diszharmonikus, esetenként elhanyagoló nevelés miatt gyermekeink érzelmileg labilisak, értékítéletük nem követi a normát, viselkedésük sokszor antiszociális. Pedagógiai tevékenységeink során ezeket a negatív tendenciákat figyelembe kell venni.

MORE ABOUT THE NURSERY:

PLAYTIME AND EDUCATIONAL PROGRAMS

We have one main payroom that can take 25 kids. Our children’s primary activity of course is playing a lot throughout the day with the supervision of our teachers. Learning the civilized way of interacting takes a lot of time, and certainly conflicts occur, they have to learn how to share toys, how to cooperate. We try to engage their attention by doing lots of different activities and going through various topics. Gypsy people are actually good at arts, so we try to give them opportunity to get to know various arts, for example portrayal, singing, dancing, literature (stories and poems). It’s not easy because of our tight constraints but for success we try our best with lots of ideas and various methods.

Learning while playing is very important, but development is rather slow as most of the children's week abilities. By strenghten their key competencies our goal is to prepare them for a successful school start later.

AZ ÓVODÁRÓL :

Foglalkozások, nevelési programok

Csoportszobánk 25 gyermek befogadására alkalmas. A gyermekek elsődleges tevékenysége egész nap folyamán a játék, melynek során igény van a pedagógus folyamatos jelenlétére: a játékeszközökön való osztozás, az együttműködés sokszor konfliktushelyzetet teremt, a kulturált megoldási módok megtanulása hosszú folyamat. Sokféle tevékenykedéssel, az eszközök, témák gyakori váltásával kötjük le a gyermekek figyelmét. Igyekszünk minél több művészeti tevékenységet felajánlani nekik: ábrázolás, ének, zene, tánc, mese, vers közel áll a roma gyermekek érzelem világához. Mindezeket szűkös kereteink között igyekszünk sok ötlettel, változatos módszerekkel, és eszközökkel ugyanakkor a siker érdekében hathatós segítséggel megvalósítani.

A játékba integrált tanulás során a szerény képességek meglehetősen lassú fejlődési utat jelölnek a gyermekek számára, de célunk, hogy a kulcskompetenciák erősítésével eljutassuk őket a sikeres iskolakezdéshez.

MORE ABOUT THE NURSERY:

How did the nursery upgrade charity helped the nursery?

The nursery renovation was a huge help for us in all aspects. We got into a fairy tale environment with the cloud-pattern painting and with the new lampshades. We have an aesthetically lovely main room and we are thankful for the new furnitue, the enchanting tale corner and the nursery gallery. It is good to feel ourselves in a 21. century athmosphere, actually we feel like as if we were in a playhouse. The new little beds are very confortable, practical, aesthetic, it’s easy to store them.

We got lots of lovely new toys, children like to play with them, they take care of the toys and appreciate them. The book corner is the most favourite place, they like to flip through the new books and they are welcome to listen the reading. The big screen TV helps the environmental and literature studies and they can also watch cartoons. These kids mainly come from a low-income family environment, so with all these we can also develop their general knowledge what they don’t get at home.

Is’s a great plesure for us that with these new improvements the intellectual, the emotional and the social life also resulted in significant progress. Beyond that the relationship between the parents and the nursery got better and stronger.

It is important to mention that all this charity activity, the whole renovation moved people in our tight environment,too. A few local families and parents also brought donations to the nursery.

Our small village community showed viability, cohesive force, diligence throughout the whole renovation. The volunteers helped with the painting, cleaning, assembling, cleaning up and receiving guests.

We would like to say a big thank you to all who donated and also to the organizers. Thank you for this huge present, we have a superb nursery now.


AZ ÓVODÁRÓL :

Az ovit segítő adományozási program miben volt jelentős?

Az óvoda felújítása minden szempontból óriási segítség volt számunkra. A felhős festés és lámpa búrák megadják az alaphangulatot: máris egy mesebeli környezetbe kerültünk. Az új bútorok maximálisan emelik a csoportszoba esztétikáját, a varázslatos mesesarok és ovigaléria méltó helye az esztétikai nevelésnek. A félköríves színes asztalok és székek XXI. századi légkört teremtenek, sőt, mintha egy játszóházban járnánk. Az új fektetők kényelmesek, praktikusak, esztétikusak, könnyen tárolhatók.

A sok gyönyörű játékeszköz tartalmasabbá teszi a gyermekek játékát, szívesen használják valamennyit, vigyáznak rá, megbecsülik azokat. Kedvenc hely a könyves sarok: szívesen lapozgatják az ajándékba kapott könyveket, hallgatják a pedagógus felolvasását. A nagyképernyős televízió hathatósan segíti a környezeti és irodalmi nevelést: ismeretterjesztő és mesefilmeket nézünk. Mindez az általános tájékozottság fejlesztését is szolgálja, melyre nagy szükség van, hiszen ezek a gyerekek ingerszegény családi környezetből érkeznek.

Nagy öröm, hogy az értelmi, az érzelmi és a szociális élet terén is jelentős fejlődést eredményezett a tárgyi környezet megújulása. Ezen túl a szülők óvodához való viszonya is pozitív irányban erősödött.

Fontos még megemlíteni, hogy az óvoda megújulása szűkebb környezetünkben is meghozta az adományozó kedvet: néhány helyi család és szülő is eljuttatott óvodánkba némi szerény ajándékot.

Kis falusi közösségünk életképességét, összetartó erejét példázza az igyekezet, mely a felújítás egész folyamatát jellemezte: önzetlen helyi segítők vettek részt festésben és takarításban, szerelésben, és rendrakásban, valamint a vendégek fogadásában is.

Mindannyian köszönjük minden adományozónak és szervezőnek ezt a hatalmas ajándékot, mellyel egy szuper óvodát varázsoltak nekünk.