Typy testów IQ

Odkąd stworzono pierwszy test inteligencji minęło już naprawdę wiele czasu. Aktualnie na świecie możemy wyróżnić głównie dwa najczęściej używane rodzaje testów: test matryc Ravena oraz test inteligencji WAIS. W internecie możemy znaleźć naprawdę wiele wersji tych testów, które mogą być przeprowadzone bezpłatnie. Zazwyczaj są one mało wiarygodne i nie mają nic wspólnego z prawdziwym testem IQ. Nie należy więc traktować wyników z takich testów zbyt poważnie.

Co mierzą testy IQ?

Testy na inteligencje składają się z różnego rodzaju typów pytań. Zazwyczaj pytania te sprawdzają następujące cechy:

  • Inteligencja numeryczna - inaczej zdolność do wykonywania obliczeń. Obliczenia od dawna są stosowane jako metoda pomiaru inteligencji.

  • Inteligencja przestrzenna - to zdolność do rozwiązywania złożonych problemów przestrzennych.

  • Inteligencja werbalna - umiejętność rozumienia, używania i uczenia się języka. Składa się również na tą cechę szybkie zrozumienie czytanego tekstu, czy zasób słownictwa.

  • Inteligencja logiczna - to zdolność do ogólnego rozumowania.

Wykorzystanie testów IQ

Testy na inteligencje są wykorzystywane do różnych celów i problemów. Są używane między innymi w:

  • badaniach klinicznych,

  • podczas wyboru szkoły,

  • wyboru zawodu,

  • doborze personelu.

Dobrze ułożony test IQ może mieć wysoką zdolność do przewidywania. Dlatego też testy są używane w sytuacjach jak powyżej. Ogólna zasada mówi, że im wyższy poziom inteligencji, tym lepsze wyniki możesz osiągnąć w szkole czy karierze zawodowej. Po wykonaniu testu IQ, możesz potrzebować pomocy w odpowiedniej interpretacji swojego wyniku. Warto zrozumieć co Twój wynik rzeczywiście oznacza. Czy Twój rezultat jest średni, niski, bądź wysoki.