Test IQ

Rozpocznij Test IQ

Ten test na inteligencję składa się z 20 pytań i trwa 20 minut. Rozwiąż go, aby sprawdzić swój iloraz inteligencji.
O teście na inteligencję

Ten test IQ składa się z 20 pytań, które są tak zwaną matrycą Ravena. Jest to diagram zbudowany z sześciu elementów, w którym trzeba wybrać jeden brakujący obrazek. Każda zagadka posiada swoją zasadę logiczną, którą należy odkryć i wybrać właściwą odpowiedź spośród sześciu istniejących. Warto również wspomnieć, że ten test na iloraz inteligencji został zaprojektowany w taki sposób, aby dać równe szanse każdemu. Oznacza to, że nie jest wymagana umiejętność rozwiązywania zadań rachunkowych, czy lingwistycznych.

Zadania opierają się tylko i wyłącznie na symbolice. Nasz test IQ jest wiarygodny i nie dyskryminuje żadnej grupy społecznej. Zadania oceniane są skalą Cattella, a maksymalny poziom IQ jaki można osiągnąć w tym teście, wynosi 160.

Nasz test IQ jest skierowany dla ludzi z różnych grup wiekowych. Test na inteligencję mogą rozwiązywać dorośli, młodzież, a także dzieci. Trzeba mieć jednak na uwadze, iż każda grupa wiekowa ma swój własny sposób oceniania testów. Oznajmia to, że wyniki testów mogą się różnić, mimo zaznaczenia tych samych odpowiedzi co w innej grupie wiekowej. IQ test jest również dostępny w wersji anglojęzycznej.

Trzeba również wspomnieć, że wszystkie testy inteligencji powinny być rozwiązywane samodzielne, bez pomocy osób trzecich. Nie musisz brać do siebie niskiego wyniku testu, a wskazane jest wypełnienie go za kilka dni, lub tygodni, aby go poprawić. Ćwicz poprzez rozwiązywanie zadań logicznych, a w końcu dotrzesz do swojego celu i osiągniesz wymarzony wynik. Dostęp do testu na IQ jest nieograniczony.

Zasady testu IQ

  1. Czas to 20 minut na rozwiązanie wszystkich zadań,

  2. W każdej chwili masz szanse wrócić do dowolnej treści, aby zmienić odpowiedź,

  3. Stopień trudności zmienia się wraz z kolejnym zadaniem,

  4. Za udzielenie nieprawidłowej odpowiedzi nie ma punktów ujemnych,

  5. Każde zadanie testu jest punktowe w ten sam sposób,

  6. Po skończeniu czasu test zostanie automatycznie zakończony i wyświetlona wartość IQ.

Test IQ - co to jest?

Test IQ (test inteligencji) to badanie mierzące iloraz inteligencji. Ocenia zdolności umysłowe człowieka, takie jak: myślenie abstrakcyjne i logiczne, rozumowanie czy szybkość przyswajania nowych informacji. Jest zaprojektowany tak, aby średni wynik danej grupy społecznej wynosił 100 jednostek.

Czym jest inteligencja?

Inteligencja jest zbiorem zdolności umysłowych, takich jak: rozwiązywanie problemów, rozumowanie, planowanie, czy wyciąganie wniosków. Wcale nie jest zależna od wielkości naszego mózgu jak twierdzi wiele osób. Nie można jej również określić na podstawie pofałdowania tego organu, jednak jest zależna od wieku osoby.

Test na IQ pozwala określić wartość inteligencji. Prowadzone analizy nie dają jasnej odpowiedzi czy zdolności inteligenckie mają charakter wrodzony, czy nabyty. Jedno jest jednak pewne, by rozwijać inteligencje należy cały czasz rozwiązywać jakieś zadania, jak najbardziej podobne do tych z testów IQ. Według jednego z badań motywacja jest czynnikiem, który również może poprawić wysokość ilorazu inteligencji. Najbardziej kluczową rolą jest środowisko jakim się otaczamy, bowiem może ono ułatwić zdobywać inteligencję. Podczas naszego życia inteligencja może się zwiększyć, bądź zmniejszyć.

Wysoki wynik ilorazu inteligencji nie musi koniecznie mówić, że mamy do czynienia z geniuszem. Jednak w większości przypadków osoby o takim wysokim poziomie inteligencji rozwijają się szybciej niż rówieśnicy. O wiele szybciej osiągają gotowość do nauki w szkole, czy też przodują w osiągnięciach naukowych. Tylko 2% populacji posiada taki wynik ilorazu inteligencji. Trzeba również nadmienić, iż nie wszystkie osoby o takiej wartości IQ odniosły sukces zawodowy. Dużą rolę odgrywają również inne czynniki, takie jak: umiejętność współpracy, cechy charakteru, czy też przystosowanie społeczne. Warto podjąć się takiego testu, aby poznać własny iloraz inteligencji i sprawdzić swoje umiejętności rozwiązywania zagadek logicznych.

Test na IQ - interpretacja wyników i skala testu

  • 83- 116: Normalna miara

  • 117 - 130: Ponadprzeciętny poziom

  • 131 - 147: Wyróżniająca miara

  • 148 i powyżej: Bardzo wysoki poziom

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Iloraz_inteligencji

Test IQ - przykład

Test IQ - przykład

Czy można zwiększyć swoje IQ?

Nie ma na to jasnej odpowiedzi. Według niektórych naukowców zbilansowana dieta może mieć pozytywny wpływ na sprawne funkcjonowanie mózgu. Znaczy to, że odpowiednie odżywianie może podnieść wyniki IQ w testach. Spożywany pokarm najbardziej wpływa na różne procesy w mózgu, takie jak wytwarzanie hormonów, czy enzymów.

Po drugie, rozwiązywanie specjalnie przygotowanych zadań przez określony czas, również może wpłynąć na miarę ilorazu inteligencji. Może on się poprawić o kilka punktów w teście, a w nielicznych przypadkach nawet o kilkanaście punktów. Potwierdza to eksperyment, który został przeprowadzony na pewnej amerykańskiej uczelni. W dodatku poziom IQ nie jest stały na całe życie, bowiem nasz umysł ciągle się rozwija.

Przykładowo, osoba wykonująca test w wieku 12 lat, może otrzymać zupełnie inny wynik za 20 lat - wiek ma znaczenie. Ma na to wpływ środowisko w jakim się wychowujemy, dieta, czy także sposób spędzania wolnego czasu. Warto również nadmienić, że wszystkie testy są inne i mogą w minimalnym stopniu zwracać inny wynik.