MAKİNE TESİS DEGERLEMEDE DOĞRU ADRES

SPK Makine Değerleme Hizmeti

Cengiz Makine Tesis Fabrika Değerleme firmamızda konusunda uzmanlaşmış olarak ayrı bir birim olarak makine değerleme departmanı bulunmakta olup hizmet konularımızdan bazıları makine bilirkişilik, sgk makine değerlemesi raporu hazırlanması, makine ve techizat değerleme çalışmaları yapılması, adli mahkemelere makine değerleme bilirkişilik hizmeti verilmesi, spk lisanslı menkul ve makine değerleme raporu hazırlanması olarak sıralanabilir. 

En iyi makine değerleme uzmanı kimdir sorusu genellikle sorulan bir sorudur. SPK Lisanslı Makine değerleme bilirkişisi tarafından Makina-ekipman ve tesis değerlemesi çalışmaları organizasyonumuz içerisinde ana çalışma ilkesi olarak belirlenmiş olup yetkin ve etkili kadrosu ile Tüm Türkiye ve Yurtdışında hizmet verecek şekilde yapılandırılmıştır. Şirketimiz bünyesinde, makine degerleme tecrübelerini uluslararası değerleme standartları alanında birleştirmiş olan konusunda yetkin mühendislerin işbirliği ile tüm Türkiye genelinde ve yurtdışında makine ve tesis degerleme konularında 120yılı aşkın süredir 15.000 üzerinde makine değerleme raporu hazırlanmaktadır. Firmamızda SPK lisanslı makine yüksek mühendisleri, makine mühendisleri ve tümü spk lisanslı uzmanlar görev yapmakta ve hazırlanan tüm çalışmalar, SPK lisanslı makine yüksek mühendisi tarafından kontrol edilmektedir.

Uluslararası tecrübeye sahip olan firmamız yurt dışı kredi çalışmaları, yatırım danışmanlığı ve yurt dışı teşvik alımları kapsamında yabancı menşeli firmalara makine değerleme raporları hazırlamaktadır.

Makine Değerleme Hizmeti

Hizmet Konularımızdan bazılarını sıralayacak olursak makine değerleme raporu hazırlanması, fabrika değerleme raporu, tesis değerlemesi raporu hazırlanması, tesislerde makine parkı değerlemesi ve ekipmanlarını değerlemesi çalışmalarının yapılması, makine ve teçhizat değerlemesi, mahkemelerde makina değerleme bilirkişilik hizmetleri, sgk raporlarında makine değerleme bilirkişisi olarak hizmet verilmesi, Makina-ekipman ve tesis değerlemesi, Gayrimenkulün ayrılmaz parçası niteliğindeki makine veya üretim tesisi makineleri değerlemesi yapılması, UDES’e göre gayrimenkul ve makinesi ile tesis değerlemesi, UFRS’a göre maddi duran varlık değerlemesi, gemi degerlemesi  deniz taşıtları değerlemesi Sigorta değer tespiti raporu hazırlanması, Sigorta kapsamında Risk analizi çalışmaları yapılması, Tesis yatırımları kapsamında tesis ilerleme incelemeleri, Tesiste bulunan makine ve teçhizat ile ilgili olarak En etkili ve verimli kullanım analizleri, Makine Muayenesi yapılması, marka değerlemesi, şirket degerlemesi, HES-RES-BİOGAZ-GES gibi Enerji Tesislerinin değerleme çalışmalarının yapılması, Turistik tesislerin değerleme çalışmaları, Liman ve marinalar gibi nitelikli gayrimenkullerin değerlemesi, Akaryakıt istasyonu değerleme çalışmaları, Gemi yat tanker gibi yüzer varlıkların değerlemesi, Kullanım hakkı değer tespiti, Fizibilite çalışmaları, Proforma fatura kontrol çalışmaları vb. sektörün ihtiyaç duyduğu makine ve ekipman değerlemesi konuları şeklinde sıralayabiliriz. Ayrıca; Limanlar, depolama ve yükleme tesisleri, üretim ve ticari amaçlı her tür makine ve teçhizat değerlemesine ilave uçak degerlemesi, helikopter Değerlemesi de başlıca hizmetlerimiz arasında yer almaktadır. 

Firmamızın hizmet verdiği firmalar arasında Yabancı danışmanlık kuruluşları, Yerli ve yabancı bankalar, gayrimenkul yatırım ortaklıkları, finansal kiralama firmaları, sigorta ve reasürans şirketleri, kamu kuruluşları, denetim şirketleri, inşaat şirketleri, gayrimenkul geliştirme şirketleri, belediyeler, aracı kurumlar, vakıflar, holdingler, diğer tüm kamu ve özel kurum/kuruluşlar ve bunun yanı sıra şahıslara özel değerleme hizmetleri sunulmaktadır.

Nitelikli çalışmalar arasında Sanayi Kullanımlı Tüm Makine ve Ekipmanların Değerlemesi, Besi / Süt Çiftlikleri, Çimento Tesisleri, Tekstil İşletmeleri, Rafinerilerin değerleme raporu hazırlanması, Gemiler, Tersanelerin değerlemesi, Araç Filoları değerlemesi, Yenilenebilir Enerji Kaynakları Değerlemesi, RES – Rüzgar Enerjisi Santralleri, HES – Hidro Elektrik Santralleri gibi çok çeşitli konularda değerleme hizmeti verilebilmektedir.

2023 sigorta eksperlik sınav soruları ve cevapları ile ilgili daha fazla bilgi almak için başvuru kaynakları aranmaktadır. Çıkmış olan sigorta eksperlik sorularına ve kaynaklara ulaşmakta sıkıntı çekilmektedir.

SGK Makine Değerlemesinde üretim hatları, makine ve ekipmanlar, taşıt araçları ve iş makineleri, elektronik cihazlar, yardımcı tesisatlar , ofis mobilya ve mefruşatlar gibi demirbaşlar ayrı ayrı olarak değerlendirilmektedir. Makine Değerleme raporları; makine ekipmanlarının 2. el piyasasındaki alım-satım işlemleri, şirket defter değeri ve firmaların UFRS makine ekipman deger tespiti, sigortalama için değer tespiti, yönetim değişiklikleri ve mevcut makine parkının gerçek değerinin tespiti için ve makine ekipman parklarının teminata konu olması durumunda kredi talepleri için, yurtiçi/yurtdışı iş ortaklıklarının vuku bulduğu durumlarda, tedarikçi iş birlikleri gibi durumlarda ihtiyaç duyulmaktadır.

GSM 1: 0553 690 34 77 

GSM 2: 0530 408 34 77 

GSM 3: 0530 884 77 77

cengizdegerleme@outlook.com