Administratief

Op deze pagina vind je praktische info over inschrijvingen, kamp en nog veel meer! Onderaan vind je het formulier waar je je lid kan inschrijven.

INSCHRIJVEN

Aan het begin van het jaar na de overgang houden we ieder jaar twee inschrijvingsdagen. op deze dagen kunnen de ouders langskomen om hun kind(eren) in te schrijven voor het nieuwe chirojaar.


Wil je je graag nog inschrijven tijdens het jaar? Dat kan!

Best kom je even langs op zondag om kennis te maken.

Een nieuw lid kan enkele keren komen proberen, zonder lidgeld te betalen en uniform te dragen. We vermelden er wel bij dat we onze kindjes liefst zo snel mogelijk in hun uniform zien spelen.

De gegevens vul je best in in het formulier hiernaast, zodat ze zeker juist zijn!

Als je kind medicatie neemt of als er andere zaken te vermelden zijn hoort de leiding het graag persoonlijk.

Wat kost dat?

Inschrijven voor een jaar kost €35. Hiermee ben je aangesloten bij de verzekering van chiro nationaal en kunnen we onze jaarlijkse chirowerking vlot laten verlopen.

Sinds dit jaar krijgt ook elk lid een papieren versie mee van de wablief, ons tweemaandelijks informatieboekje.

UNIFORM

We houden van ons uniform en zien onze kindjes er graag in rondlopen.

Voor alle info over ons juist uniform kijk je even in de Wablief!

We hebben op de chiro ook tweedehandskledij. In het begin van het chirojaar kan je eens komen kijken!


TERUGTREKKEN

Bij de meeste mutualiteiten kan je inschrijvingsgelden en kampgelden voor een jeugdbeweging deels terugtrekken. Hiervoor haal je bij de mutualiteit een formulier dat door de chiroleiding wordt ingevuld. Nadien kan je het formulier terug binnen doen.


KAMP

Ieder jaar gaan we met heel de groep op kamp van 1 tot 11 augustus. Waar we naartoe gaan kom je tegen dan te weten!

Met de leiding gaan we begin juli langs bij elk lid, om in te schrijven voor het kamp en eventueel nog wat uitleg te geven.

Voor het kamp hebben we van iedereen een medische fiche nodig, samen met enkele (gele) klevers.


Voor het kamp vragen we €150. Als een broer(s) of zus(sen) ook in de chiro zit(ten), krijgt die €10 korting op de kampinschrijving.

De pinkels en speelclubs gaan op kamp van 6 tot 10 augustus, hiervoor vragen we €75.


Voor alle verdere info over het kamp kan je steeds terecht bij de leiding!


EEN ONGEVALLETJE :(

Omdat we zooo veel doen en altijd actief bezig zijn kan het al eens gebeuren dat er iets mis loopt. Als dit gepaard gaat met medische of materiele kosten kan je beroep doen op de chiroverzekering.


De procedure:

Je neemt zo snel mogelijk contact op met de leiding van jouw zoon/dochter, en/of met de hoofdleiding.

Je gaat langs de dokter, brillenmaker,... deze stelt de schade vast en schrijft een bewijs.

Wij geven het hele verhaal samen met foto's en het bewijs in bij de verzekering van de chiro en wij krijgen nadien antwoord met enkele documenten.

Deze documenten kan je ingeven bij de mutualiteit.


ALGEMEEN

Chiro Myin Kalmthout AG/0808

Kapellensteenweg 202, 2920 Kalmthout

Bankrekeningnummer chiro: BE68 7895 6088 4734