Ole aktiivne sarja 2020 juhend

Eesmärk: 1) Petangimängijad saavad heas seltskonnas tunda rõõmu petangimängust ning võistluskogemust, 2) Uued mängijad õpivad kogenud mängijate juhendamisel mängima petanki.

Toimumise ajad ja kohad: Võistlused toimuvad ajavahemikul 18. november 2019 kuni 21. septembrini 2020 esmaspäeviti (vt Tartu petangikalendrit).

Üldjuhul toimuvad võistlused 18. novembrist kuni 20. aprillini Tartu sisehallis (Munga 12) ning 27. aprillist kuni 21. septembrini Anne Noortekeskuse (Uus 56) väljakul.

Mängud algavad pärast registreerimise lõppu (kell 17.15) toimuvat võistlussüsteemi koostamist ja tutvustamist.

Kui etapi läbiviija otsustab võistluse läbi viia Tartu petangikalendris toodust erinevas kohas, siis tehakse see teatavaks hiljemalt eelneval esmaspäeval eelmisel etapil. Etapi korraldaja teavitab mängijaid võistluskoha muutustest ka Tartu petangimängijate listi kaudu. Väga halva ilma korral on korraldajal kokkuleppel mängijatega õigus võistlus sisehalli üle viia.

Osavõtuks registreerimine: Võistlus on avatud kõigile soovijaile. Registreerimine ja osalustasu tasumine toimub kuni kell 17.15 kohapeal. Osavõtutasu on 1 euro iga etapi eest.

Võistlussüsteem ja korraldus: Sisehallis mängitakse kahel väljakul, kolmas väljak jäetakse teistele mängijatele vabaks.

Sisehallis moodustatakse võistkonnad järgmiselt: 2-5 mängijat - üksikmäng, 6-8 mängijat - paarismäng, 9 ja enam mängijat - loositakse vastavalt mängijate arvule mõnedele paaridele kolmandad liikmed juurde (moodustuvad triod).

Välimängudel moodustatakse võistkonnad järgmiselt: 2-5 mängijat - üksikmäng, 6 või enam mängijat - paarismäng.

Kui 7 või enama osaleja puhul on kohal paaritu arv mängijaid, võib erandina osaleda üks trio, et kõik kohalolijad saaksid mängida.

Uute mängijate puhul (osalenud Tartu võistlustel alla 10 korra) on õppimise eesmärgil lubatud duppelite moodustamine kogenud mängijaga ilma loosi tõmbamata.

Täpse võistlussüsteemi valib etapi läbiviija vastavalt osavõtjate arvule. Võistlussüsteemi tutvustatakse enne võistluste algust.

Võistluse etapid viivad läbi Tartu Kalevi petangimängijad vastavalt Tartu petangikalendrile https://sites.google.com/site/tartupetank/petangikalender.

Võistluste korraldaja toimetab võistluse protokolli ja osalustasud esimesel võimalusel petangiklubi juhatuse kätte.

Tulemuste arvestamine: Paremusjärjestus selgitatakse vastavalt valitud võistlussüsteemile igal võistlusel. Iga võistlus annab kohapunkte: esimese koha saavutanud võistkonna liige saab 10 punkti, teine 9, kolmas 8 jne. Kõik võistlusel osalenud, kuid 10 parema hulka mitte jõudnud mängijad saavad 1 punkti. Sarja lõpliku paremusjärjestuse selgitamisel vaadatakse võrdse tulemuste korral, kellel on enam kõrgemaid punkte.

Võistluse tulemused on nähtavad Tartu Kalevi petangiklubi kodulehel.

Autasustamine: Seeriavõistluse reitingu paremaid (eraldi M ja N) autasustatakse hooaja lõpetamisel.

Tagasi