Over MWN

Op 18 november 1989 is onze vereniging opgericht.

M.W.N. is aangesloten bij de KNSA onder nummer 6320 en is ingeschreven

bij de kamer van koophandel voor Midden-Gelderland te Arnhem onder nummer V. 124143 en goedgekeurd door Defensie onder nummer JZ/7781.

M.W.N. heeft zich tot doel gesteld tegen minimale kosten, jaarlijks ca. 9 goed georganiseerde wedstrijden te houden voor .30M1-Karabijn, Veteranen geweer en Militair wapen, in een jaarlijkse competitie per categorie, de z.g. “SUPER PRESTIGE”- wedstrijden.

Per jaar komt er dan uit deze wedstrijden een “SUPER PRESTIGE” –kampioen naar voren. Daarnaast is er ook een competitie Militair optiek.

Bij de oprichtingsvergadering is besloten dat men slechts lid kan worden van M.W.N. als men al lid is van een erkende schietvereniging die is aangesloten bij de K.N.S.A. en men in het bezit is van een “Verlof tot het voorhanden hebben” van het schietwapen.

Bent u het eens met onze doelstelling en wilt u ook lid worden van M.W.N., zoals al velen voor u, dan kunt u zich aanmelden via de knop “ Lid worden”.

Bij aanmelding dient u gelijktijdig de jaarcontributie, zijnde € 40,00 over te maken op het aangegeven banknummer.

Over de verdere gang van zaken binnen de vereniging wordt u op de hoogte gehouden via deze site. Tot ziens op onze wedstrijden