Nieuws

18-01-2022 Wedstrijdkalender 2022

Beste schutters,

De wedstrijdkalender voor 2022 is weer klaar en ziet er als volgt uit:

 • Zaterdag 12 Februari 2022

 • Zaterdag 12 Maart 2022

 • Zaterdag 09 April 2022

 • Zaterdag 14 Mei 2022

 • Zaterdag 11 Juni 2022

 • Zaterdag 27 Augustus 2022

 • Zaterdag 08 Oktober 2022

 • Zaterdag 12 November 2022

 • Zaterdag 10 December 2022

Hopelijk kunnen wij dit jaar een normaal volledig wedstrijd schema draaien.

Graag zien wij jullie allemaal terug op de wedstrijd in februari.


Met vriendelijke groet,

Bestuur

S.W.V. Militair Wapen Nederland

16-08-2021 Wedstrijdkalender 2021

Beste schutters,

Het is intussen al weer lang geleden dat we een wedstrijd hebben kunnen organiseren.
Door alle corona regels was dit helaas niet mogelijk.
Al enige tijd zijn we weer bezig om de voorbereidingen te treffen voor onze wedstrijden van dit najaar.
Helaas is het nog niet mogelijk om de wedstrijd van september door te laten gaan.

De eerst volgende wedstrijd zal die van oktober zijn, deze wordt wel verschoven naar 16 oktober.
De inschrijving zal gaan via baanplanner en iedereen zal zichzelf moeten inschrijven, niemand wordt dus automatisch vooraf ingeschreven.
Dit is omdat mogelijk nog steeds niet iedereen wil/kan deelnemen vanwege corona en wij iedereen zelf de keuze willen laten hierin.
De inschrijving zal na 20 september worden geopend, hiermee hopen we te kunnen inspelen op (het afschaffen van) corona maatregelen zoals deze op 20 september door de overheid bekend gemaakt zullen worden.


Graag zien wij jullie allemaal terug op de wedstrijd in oktober.


Met vriendelijke groet,

Bestuur

S.W.V. Militair Wapen Nederland

Overlijden René Kemmer

Afgelopen Zaterdag 8 Mei is Rene Kemmer lid en bestuurslid van SV Willem Tell Bunschoten en lid van S.W.V Militair Wapen Nederland plotseling overleden.

Was jarenlang trouwe deelnemer aan de goed georganiseerde wedstrijden van S.W.V Militair Wapen Nederland op de Harskamp en nu de afgelopen jaren in Helmond.

En was een verdienstelijke schutter met de karabijn en AR15.

https://www.begrafenisverzorgingvanasselt.nl/condoleances/rene-kemmer/


Overlijden John van Nistelrooij

Met grote verslagenheid bereikte ons het nieuws dat 24 februari j.l. John van Nistelrooij is overleden.

John was een van onze beste baancommandanten van het eerste uur.


Wij wensen Linda, de kinderen en hun naasten veel sterkte toe met dit verlies.

22-02-2021 Wedstrijdkalender 2021

Beste schutters,

Ook voor het jaar 2021 hebben wij weer een wedstrijdkalender opgezet.

 • Zaterdag 13 februari 2021 (vervallen)

 • Zaterdag 13 maart 2021 (vervallen)

 • Zaterdag 10 april 2021 (vervallen)

 • Zaterdag 8 mei 2021 (vervallen)

 • Zaterdag 12 juni 2021(vervallen)

 • Zaterdag 11 september 2021(vervallen)

 • Zaterdag 16 oktober 2021 !!Let op, datum wijziging!!

 • Zaterdag 13 november 2021

 • Zaterdag 11 december 2021

Uiteraard is het nog niet zeker of en welke wedstrijden er door kunnen gaan en in welke vorm.
Dit zullen wij ook per wedstrijd afzonderlijk moeten bekijken aan de hand van de dan geldende Corona regels en in overleg met de beheerders van de schietbaan. Hierover willen wij jullie uiterlijk 14 dagen voor de wedstrijd informeren via de website.

Hopelijk zien we elkaar weer snel op die schietbaan!

Met vriendelijke groet,

Bestuur S.W.V. Militair Wapen Nederland

1-10-2020 Wedstrijd 10 oktober (update 4)

Beste schutters,

Het zijn roerige tijden met veel beperkingen door corona en het nieuws van afgelopen maandag maakt het ook voor ons niet gemakkelijker om wedstrijden te organiseren.
Toch willen wij de wedstrijd van 10 oktober door laten gaan, echter wel met wat aanpassingen en beperkingen.
In overleg met het bestuur van HSV De Helm, waar wij de baan van huren, zijn wij tot het volgende gekomen.

De deelnemers zullen zich van te voren opnieuw moeten aanmelden voor de wedstrijd, de bestaande inschrijving van baanplanner komt dus te vervallen.
De tijden waarop u ingedeeld wordt kunnen niet gekozen worden, wel proberen wij rekening te houden met voorkeuren maar neem ons niet kwalijk als dit niet lukt.
Dit om er voor te zorgen dat we niet met overvolle of juist lege series zitten en we een efficiënte dagindeling kunnen maken.

Aanmelden kan tot donderdag 8 oktober via het mail adres: wedstrijd.milwap.nl@gmail.com
De definitieve indeling van de banen komt op vrijdag 9 oktober. Wij moeten een beetje kunnen schuiven i.v.m. weer die 1,5 meter.

De wedstrijd kan doorgaan onder de volgende voorwaarden:

 • Houd 1,5 meter afstand.

 • De kantine is dicht, neem gerust zelf een thermoskan koffie en een boterhammetjes mee.

 • U moet in de auto wachten.

 • U wordt van de parkeerplaats opgehaald en dan moet u naar uw schietpunt gaan.

 • Na het schieten direct naar huis.

 • Op het schietpunt stempelen wij uw schietregistratie register af.

 • U moet ook de presentielijst van de Helm invullen met naam, KNSA nummer, emailadres en telefoonnummer.

 • Er worden geen uitslagenbriefjes of tussenstanden geprint of verdeeld, de uitslagen zullen na de wedstrijd op de website worden geplaatst.

 • Ben je ziek of verkouden, meld je af en kom niet naar de wedstrijd.

Als bestuur hebben we besloten om dit keer geen inschrijfgeld te vragen om ook daar corona risico's te vermijden.
Door deze bijzondere omstandigheden zal er daarom ook geen prijzengeld verdeeld worden bij deze wedstrijd.

Het kan zijn dat het door een maatregel wij de wedstrijd op het laatste moment moeten afblazen deze is op vrijdag 9 oktober of let op nieuws
Nogmaal let op uw email vrijdag 9 oktober voor de baanindeling.

Samen met jullie gaan we er weer een leuke wedstrijd van maken.

18-08-2020 Wedstrijden en Coronavirus (update 3)

Beste schutters,

Als bestuur en wedstrijd organisatie zijn wij de afgelopen tijd bezig geweest om te kijken of en hoe we de wedstrijden weer van start kunnen laten gaan.

We hebben geprobeerd de wedstrijd van September op poten te zetten maar helaas is dit niet tijdig gelukt.

Maar op 10 oktober gaan wij weer van start met de wedstrijden!

Uiteraard zullen wij hier en daar wat aanpassingen moeten doen om te voldoen aan de Corona regels, hierover zullen wij jullie op een later tijdstip informeren.

De inschrijving zal binnenkort op baanplanner opgezet worden.


Hopelijk tot 10 oktober!

24-03-2020 Wedstrijden en Coronavirus (update 2)

Beste leden en schutters,

Wij hopen dat iedereen deze tijden goed en gezond door zal komen.

Zoals waarschijnlijk iedereen heeft meegekregen is het tot 1 juni niet toegestaan om evenementen of bijeenkomsten te houden. Hieronder vallen helaas ook onze wedstrijden.

Daarom moeten wij helaas meededelen dat de wedstrijden van april en mei niet door zullen gaan.

Mochten jullie vragen hebben, stuur ons dan een bericht op milwap.nl@gmail.com.

11-03-2020 Wedstrijden en Coronavirus (update 1)

Beste leden en schutters,

Helaas moeten wij toch mededelen dat de wedstrijd van zaterdag 14 maart niet doorgaat.

Zoals de meeste waarschijnlijk wel hebben meegekregen is vandaag het advies voor het organiseren van wedstrijden aangescherpt. Door het NOC*NSF wordt sterk afgeraden om sportwedstrijden in Noord-Brabant (en dus ook in Helmond) te laten doorgaan dit weekend. Dit geld voor zowel prof als ook voor amateur wedstrijden.

Hierop is nog contact geweest met de KNSA en het bestuur van HSV. de Helm en ook van daaruit hebben wij het dringende advies gekregen om de wedstrijd af te zeggen.

Wij gaan er overigens wel van uit dat de wedstrijd op 18 april doorgaat, mocht dit veranderen dan zullen wij dit communiceren via e-mail en via onze website (www.milwap.nl).

Mochten jullie vragen hebben, stuur ons dan een bericht op milwap.nl@gmail.com.

09-03-2020 Wedstrijden en Coronavirus

Beste leden en schutters

Iedereen zal op de hoogte zijn van de ontwikkelingen rond het Coronavirus en de adviezen van het RIVM om verspreiding ervan te beperken (zie www.rivm.nl ).

Via dit bericht willen wij onze leden en deelnemers op de hoogte brengen van de manier waarop onze vereniging hiermee zal omgaan.

• Zolang er van overheidswege geen strengere maatregelen worden getroffen en ook de schietbaan in Helmond open is, gaan onze wedstrijden gewoon door.

• Personen die tekenen van verkoudheid/griep vertonen, worden dringend verzocht NIET naar de vereniging te komen.

• Vrijwilligers die zich vanwege het Coronavirus ongemakkelijk voelen om te helpen, hoeven uiteraard niet te komen. Maar zij worden dringend verzocht dit zo snel mogelijk aan het bestuur ( milwap.nl@gmail.com ) door te geven zodat alternatieve invulling kan worden gezocht.

• Mochten er onvoldoende vrijwilligers beschikbaar zijn dan kunnen wij genoodzaakt zijn de wedstrijd af te zeggen.

• In het geval dat een wedstrijd niet door gaat zal zoveel mogelijk via de website en/of per email aan de leden worden doorgegeven, dus controleer dat regelmatig. ( www.milwap.nl )

• We proberen te voorkomen dat de wedstrijd onaangekondigd of op hele korte termijn wordt afgezegd, maar dat is niet altijd te voorkomen. Daarom bij voorbaat excuses mocht dat toch het geval zijn.

Mochten jullie vragen hebben, stuur ons dan een bericht op milwap.nl@gmail.com

Hopende jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

10-1-2020 Nieuwe website

Bij de nieuwe weg die wij als vereniging zijn ingeslagen hoort uiteraard ook een nieuwe website die weer actueel is. We hopen hiermee dan ook gemakkelijker en sneller informatie te kunnen delen met de leden en de geïnteresseerde schutters.

14-12-2019 Barrage wedstrijd

Op 14 december werd weer de laatste wedstrijd van 2019 verschoten, traditie getrouw lag er voor elke deelnemende schutter een lekkere kerststol klaar.

In de barrage weer gestreden door de beste schutters uit de disciplines Veteranen, Militair en Karabijn, waarbij na 3 spannende series dhr. Maasbach er met de winst vandoor ging. Van harte gefeliciteerd!

Namens het bestuur willen wij iedereen bedanken voor dit mooie wedstrijd jaar en hopen we jullie in 2020 weer terug te zien.