Suurupi Merekindluse mets

Igaüks, kellele Suurupi mets on oluline, saab Merekindluse metsa kaitseks panustada!
Jäta oma kontakt Aivarile: aivarhannolainen@gmail.com

17. märtsil 2021 küsis RMK kohaliku kogukonna, elanike ja kohaliku omavalitsuse ettepanekuid, millele pöörata tähelepanu Suurupi metsatööde plaanimisel. RMK 17. märtsi kirja saab lugeda siit.

Merekindluse metsa initsiatiivgrupi eestvedamisel vastasime 7. aprillil RMK-le pika selgituskirjaga, mille poolest Suurupisse veel järelejäänud metsamassiiv on kohalikele asendamatu ning selgitasime selle rekreatiivset väärtust, mis on oluline Väänast Tallinnani. Initsiatiivgrupi koostatud kirjale kirjutasid alla kõik kohalikud neli mittetulundusühingut ning 177 kodanikku, kirjaga saab tutvuda siin.

—> Siit loe eksperthinnangut Anneli Palo (Tartu Ülikooli maastikuökoloogia ja keskkonnakaitse teadur, PhD) analüüsi ja ettepanekuid Suurupi metsa ja kraavide kohta.

Metsakaitse ajajoon:

Kevad 2021
7.04.2021 esitasime RMK-le meie KAH ala metsa majandusplaanide osas vastuskirja 4 MTÜ ja 177 kodaniku toetusallkirjaga.
— 24.03.2021 esitas initsiatiivgrupp Harku vallale ettepaneku Suurupi Merekindluse metsa kohaliku looduskaitsealana kaitse alla võtmiseks.
— RMK on peatanud kuivendusprojekti ent jätkab Suurupi Merekindluse KAH ala metsamajandusplaanidega. Kohalike tagasisidele seati tähtajaks 7.aprill 2021.


Sügis 2020
RMK võttis vastu kohalike ettepaneku peatada novembrikuuks nii kuivendusprojekt kui lageraiete projekt ning kaasata metsa olukorra hindamiseks sõltumatu ekspert. Koostati eksperthinnang ning saadeti initsiatiivgrupi poolt RMK-le, Keskkonnaametile ja vallavalitsusele. Harku vallavalitsus saatis RMK-le ettepaneku nii kuivendus- kui raieprojekt peatada.

Siit näed algseid RMK plaane november 2020 seisuga, videosid lageraiesse planeeritud metsaaladest ja esimese kaasamiskoosoleku videot:

RMK planeerib lageraiet Suurupis6.11.2020 tutvustas RMK kohalikele elanikele plaane uuendada kuivenduskraave Suurupi merekindluse metsas ning koos sellega korraldada lageraie 5,9 hektarilisel alal (kaardil märgitud punasega).

Kutse plaanide tutvustamisele esitati Harku valla kodulehe kaudu 30.10.2020, vaata kutset siin.

RMK Suurupi merekindluse metsa majandamise kava aastateks 2021-2030 loe siit.

Kohalikud elanikud esitasid oma seisukoha RMK-le kirjalikult 6.11.2020

Kohtumise täispikk videoprotokoll on järelvaadatav siit.

RMK-le esitatud pöördumise täistekst.

Vääriselupaigad ning muinsuskaitseobjektid asuvad kohe lageraie alade kõrval, tegu on rohevööndi ning kõrgendatud avaliku huvi piirkonnaga. Vaata kaardilt.

Kaardil kõige vasakpoolsema planeeritava raieala vasak serv päris looduses, filmitud 5.11.2020. Sinine nool näitab filmimise suunda.

Kaardil keskmise planeeritava raieala vasak serv päris looduses, filmitud 5.11.2020. Sinine nool näitab filmimise suunda.

14.11.2020 käisid kohalikud elanikud ringkäigul Merekindluse metsas, otsisime üleujutusi ja arutlesime vabas vormis.

Räägi kaasa Facebookis: Suurupi elanikud, Harku valla elanikud gruppides.

Palun levita infot ja kaasa inimesi. Hoiame oma metsa ja loodust. Peatame need lageraie plaanid koos!

MTÜ Suurupi Selts, MTÜ Kasevälja Selts, MTÜ Munakivi tee Terviserajad ja Veed ning kohalikud elanikud

Võta ühendust:
Eesti keeles: Aivar Hannolainen: 5163 158 | aivarhannolainen@gmail.com
Eesti ja vene keeles: Zoja Mellov mellovzoja@gmail.com,
Kristiina Adamson: 533 35617 |
kristiina@tuletornid.ee