Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 111

im. Stefana Starzyńskiego

Uczymy, wychowujemy, rozwijamy pasje i zainteresowania.


Jesteśmy szkołą przyjazną dziecku.

Nasi uczniowie są szczęśliwi i bezpieczni.

Zapewniamy zajęcia specjalistyczne.