Wijk- en Speeltuinvereniging Stadspolders

klik op de menu-knop linksboven

voor alle informatiepagina's

Het bestuur van de wijk- en speeltuinvereniging wenst u een heerlijke lente toe! Wij hopen dat u snel weer gebruik kan maken van onze activiteiten en buitenspeeltuin! Samen kunnen we Corona aan! Let een beetje op elkaar!

Verhuren van de ruimte in het speeltuingebouw Stadspolders wordt tijdelijk stopgezet!

Het kabinet heeft nieuwe maatregelen afgekondigd inzake het stoppen van het coronavirus. Omdat de vereniging onder de horecawet valt moeten de verhuur activiteiten worden stopgezet totdat de maatregelen weer versoepeld gaan worden.

Als vereniging vallen wij onder de Horecawet. Hoewel wij nooit alcohol schenken bij activiteiten in de speeltuin mag dit wel bij een verhuur. Mensen nemen dan zelf hun eten en drinken mee. Nu mag er nog alcohol worden geschonken tot 18.00 uur. Na dit tijdstip mag er niet meer gegeten en gedronken worden in het gebouw. Dan is het huren van ons gebouw niet meer aantrekkelijk voor de mensen die een feestje willen vieren.

Daarom heeft het bestuur besloten om geen enkele verhuur meer toe te staan totdat de maatregelen weer zullen versoepelen.

De verhuurmedewerkster zal alle mensen die een verhuur hebben gereserveerd, persoonlijk benaderen om het één en ander duidelijk te maken en de mensen in de gelegenheid te stellen om hun reservering om te boeken.

Wij hopen dat u begrip heeft voor ons besluit!

Namens het bestuur,

Tineke Hoffman

Voorzitter WSV Stadspolders

Mevrouw Lisette Bousardt is benoemd en gehuldigd tot erelid van de vereniging!

Mevrouw Bousardt is al 25 jaar! verbonden aan de wijk- en speeltuinvereniging Stadspolders als vrijwillige medewerkster.

25 jaar geleden kwam deze dame, samen met haar kinderen, in de speeltuin om hen veilig te kunnen laten spelen. Al snel is zij begonnen met tuindiensten draaien en heeft door de jaren heen verschillende functies voor de vereniging vervuld. De laatste jaren is zij de penningmeester van de vereniging en lid van het bestuur. Mevrouw Bousardt heeft veel liefde, tomeloze inzet en volharding voor de speeltuin en vindt het van belang dat deze maatschappelijke voorziening, inmiddels uitgebreid met allerlei activiteiten voor volwassenen en senioren, blijft bestaan. De leden en het bestuur vinden dit een enorme prestatie en u begrijpt dat de vereniging dit niet zomaar voorbij kon laten gaan. Daarom is mevrouw Bousardt op 31 juli jl. benoemd en gehuldigd tot Erelid van de wijk- en speeltuinvereniging Stadspolders.

Op de foto van Leo Stolk, persfotograaf, staat rechts Mevrouw Bousardt en links de voorzitter Tineke Hoffman van de vereniging.