Speeltuin Stadspolders

klik op de menu-knop linksboven

voor alle informatiepagina's

Verhuur van ruimte kan weer vanaf 1 juli a.s.

Het bestuur van Wijk- en Speeltuinvereniging Stadspolders heeft besloten dat er weer verhuren kunnen gaan plaatsvinden vanaf 1 juli 2020. Het toegestane maximaal aantal personen ( 100 in totaal) is per 1 juli toegestaan mits de 1,5 meter coronamaatregel in acht wordt genomen. Wilt u bij de speeltuin een ruimte huren? Kom dan naar het verhuur-spreekuur, iedere dinsdag van 17 - 19 uur, in het speeltuingebouw Stadspolders.