Speeltuin Stadspolders

klik op de menu-knop linksboven

voor alle informatiepagina's

Mevrouw Lisette Bousardt is benoemd en gehuldigd tot erelid van de vereniging!

Mevrouw Bousardt is al 25 jaar! verbonden aan de wijk- en speeltuinvereniging Stadspolders als vrijwillige medewerkster.

25 jaar geleden kwam deze dame, samen met haar kinderen, in de speeltuin om hen veilig te kunnen laten spelen. Al snel is zij begonnen met tuindiensten draaien en heeft door de jaren heen verschillende functies voor de vereniging vervuld. De laatste jaren is zij de penningmeester van de vereniging en lid van het bestuur. Mevrouw Bousardt heeft veel liefde, tomeloze inzet en volharding voor de speeltuin en vindt het van belang dat deze maatschappelijke voorziening, inmiddels uitgebreid met allerlei activiteiten voor volwassenen en senioren, blijft bestaan. De leden en het bestuur vinden dit een enorme prestatie en u begrijpt dat de vereniging dit niet zomaar voorbij kon laten gaan. Daarom is mevrouw Bousardt op 31 juli jl. benoemd en gehuldigd tot Erelid van de wijk- en speeltuinvereniging Stadspolders.

Op de foto van Leo Stolk, persfotograaf, staat rechts Mevrouw Bousardt en links de voorzitter Tineke Hoffman van de vereniging.