Cursus tekenen en schilderen in het speeltuingebouw Stadspolders vanaf 11 maart 2024.

Op maandagmiddag van 13.30 - 15 uur, wordt er een cursus tekenen en schilderen voor beginners en gevorderden georganiseerd, vanaf 11 maart 2024, in het wijk- en speeltuingebouw Stadspolders, Meranti 50, 3315 TR in Dordrecht.

In 8 lessen leert u de basisprincipes van het schilderen door Miriam Kocken, beeldend kunstenares in Dordrecht.  

Bij deze cursus staat uw eigen ontwikkeling centraal. U werkt in uw eigen tempo, waarbij u begeleiding en tips krijgt van Miriam. De groep is klein, tot maximaal 10 cursisten.

Tijdens de cursus is er aandacht voor de verschillende methodieken en materialen. U krijgt onderricht in de verschillende technieken die mogelijk zijn. U krijgt advies over welke doeken, kwasten en (aquarel) verf u het beste kunt aanschaffen. Tijdens de les is er volop aandacht voor uw persoonlijke interesses, wensen en stijl, die de basis zullen vormen voor de rest van de cursus.

De cursus wordt gegeven op de maandagmiddag van 13.30 uur tot 15.00 uur. Kosten voor de cursus bedraagt 60 euro voor 8 lessen van 1,5 uur ( leden 50 euro). Het materiaal is niet inbegrepen.

Bent u geïnteresseerd? U kunt zich aanmelden via info@speeltuinstadspolders.nl o.v.v. aanmelding schildercursus, uw naam, adres en telefoonnummer.


Wie wil de komende periode helpen bij de verschillende binnen- en buitenactiviteiten bij de Wijk- en speeltuinvereniging Stadspolders!!

De Wijk- en speeltuinvereniging Stadspolders is op zoek naar mensen m/v  die graag zouden willen helpen bij de verschillende activiteiten die de vereniging organiseert of mensen die interesse hebben in een bestuursfunctie. 

Als er meer mensen komen helpen voor bijvoorbeeld een middag in de maand kan de vereniging veel meer organiseren voor de kinderen, jongeren, volwassenen en senioren in Stadspolders.

We zoeken vrijwilligers voor het helpen bij:

De Wijk- en speeltuinvereniging Stadspolders is inmiddels een financieel- en administratief gezonde vereniging. Het gebouw is geheel opgeknapt en opnieuw geschilderd, oude speeltoestellen zijn vervangen en de activiteiten binnen in het gebouw worden goed bezocht! Na 6 jaar hard werken aan een gezonde, florerende organisatie hebben de voorzitter en secretaris besloten dat het stokje op een goede manier kan worden overgedragen aan nieuwe mensen.

Daarom zijn de functies van voorzitter en secretaris vanaf nu vacant!

De voorzitter onderhoudt contacten met de vrijwilligers, gemeente en diverse organisaties in Dordrecht.

De secretaris is verantwoordelijk voor de administratie en correspondentie van de vereniging.

Lijkt het u leuk om nog meer inhoudt te geven aan de Wijk- en speeltuinvereniging Stadspolders en wil u meer inhoudelijke informatie over de 2 functies? Neem dan contact op via info@speeltuinstadspolders.nl Wij nemen dan contact met u op voor een afspraak om even persoonlijk het één en ander door te spreken!

Ook heeft de vereniging behoefte aan Algemeen bestuursleden, die b.v. de ledenadministratie willen verzorgen, die de website willen bijhouden, die graag activiteiten organiseren en plannen, enz.

Heeft u interesse in één van bovenstaande werkzaamheden, een paar uurtjes in de week over voor activiteiten en wilt u ons team versterken? 

Maak dan een afspraak met Tineke Hoffman via info@speeltuinstadspolders.nl  Zij zal u uitnodigen voor een gesprek en samen met u kijken wat de mogelijkheden zijn. 

 


Benefiet concert afgelopen zaterdag 19 augustus!! Meranti Live !


Op zaterdag 19 augustus is er in het speeltuingebouw een benefietconcert georganiseerd met diverse optredens van artiesten uit Dordrecht.

Dit concert werd georganiseerd om geld in te zamelen voor de aanschaf van 2 speeltoestellen voor kinderen met een beperking én de verdere verduurzaming van ons speeltuingebouw. 

Voor dit alles is veel geld voor nodig, daar de vereniging hierin niet gesubsidieerd wordt.

Dus naast het zoeken en aanschrijven van sponsoren deden we ook een beroep op de bezoekers van onze speciaal hiervoor georganiseerde activiteiten om een donatie te doen. 


Het was deze zaterdag een schitterende dag!

Gewelige bands hebben een optreden verzorgd.

De sfeer was gezellig

de meegekomen kinderen konden in de speeltuin spelen terwijl hun ouders van de muziek genoten.


Ook is er zaterdag 19 augustus een loterij gegeorganiseerd waarbij hele mooie prijzen (o.a. een airfryer, friteuse en nog veel meer) te winnen waren.


De opbrengst van deze dag:

Er is voor 324,70 euro gedoneerd en de opbrengst van de loterij bedraagt 400 euro.

Dit is niet de opbrengst die wij, als vereniging, voor ogen hadden maar wij zijn zeer tevreden over deze bijzondere dag en de opbrengst.


Onze vrijwilligers hebben deze dag met veel enthousiasme geleid, de keuken bemand, de lootjes verkocht en de bezoekers het naar het zin gemaakt! Zonder hen was deze dag niet mogelijk geweest.

Chappeau voor hen!!!!

 

Donatie.

Wilt u alsnog een beetje meehelpen voor het aanschaffen van de nieuwe speeltoestellen voor kinderen met een beperking en verduurzaming van het gebouw?

Dat kan!!!

Er kan nog steeds worden gedoneerd worden op bankrekening:

NL93 ABNA 0508 6130 51 ten name van Speeltuin Stadspolders. Onder vermelding van donatie speeltoestellen.

Alvast onze hartelijke dank hiervoor!


Verduurzaming van het speeltuingebouw!

De Wijk- en speeltuinvereniging is al sinds juni 2022 bezig met een fondsenwerving vanwege het groot onderhoud dat aan het pand moet gaan plaatsvinden. Daar waar het bestuur dacht dat dit pand tot de gemeente Dordrecht behoorde blijkt nu dat de vereniging eigenaar van het pand blijkt te zijn. Dit al sinds 1995!! Doordat er geen archief aanwezig was in de speeltuin is er dus een misverstand ontstaan. In de Coronaperiode van 2020 - 2022 heeft de vereniging haar spaargeld besteed om de binnenkant van het gebouw, en enkele speeltoestellen, te vernieuwen of op te knappen omdat zij dacht dat dit tot haar taak als huurder behoorde. Maar nu is het een "heel" ander verhaal geworden voor de vereniging, als eigenaar. 

We spreken over een groot-onderhoudsinvestering van ruim 60.000 euro. Daarom heeft het bestuur besloten om diverse fondsen aan te schrijven in Nederland en diverse organisaties in Dordrecht. Dit heeft er geresulteerd dat het dak in april jl vervangen is. Maar ... er moet nog veel meer  gebeuren aan het gebouw om de energierekening omlaag te brengen. Zoals het isoleren van het pand middels spoumuur-isolatie, het aanbrengen van tochtwering én het aanbrengen van zonnepanelen. 

Voor de verdere verduurzaming van het pand wil de vereniging in 2023 natuurlijk weer sponsoren gaan zoeken die ons willen meehelpen om het pand verder te isoleren en te verduurzamen.

Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen omtrent het groot-onderhoud en verduurzamen van het verenigingsgebouw aan de Meranti 50!

Meehelpen in de speeltuin als vrijwilliger!

De wijk- en speeltuinvereniging is op zoek naar gezellige en enthousiaste dames of heren die mee willen werken in de speeltuin bij de diverse activiteiten en tuindiensten als de buitenspeeltuin weer geopend is.die de vereniging organiseert. 

Het gaat om gastheer- gastvrouw te zijn en assistentie te verlenen bij de Koffie met..... op iedere 2e dinsdagavond van de maand, de kunstmiddag, 2e woensdagmiddag van de maand, met onze kunstenares Suzanne en het jeugdlab op de 4e woensdagmiddag van de maand. Maar ook het  helpen, één keer per week, bij het groen-onderhoud in de buitenspeeltuin. Dit doen we op altijd op woensdagavond van 18.30 uur  tot maximaal 21.00 uur.

Wil u zelf een activiteit geven? Ook het organiseren van uw eigen activiteiten is natuurlijk ook mogelijk!

Wil u meewerken? En heeft u een paar uurtjes in de week beschikbaar?

Stuur dan een mailtje naar info@speeltuinstadspolders o.v.v. vrijwilliger 

Dan nemen wij z.s.m. contact met u op voor een persoonlijke kennismaking met elkaar om te kijken wat wij voor elkaar kunnen betekenen.Plus 't Lam heeft de Piratenstormbaan gesponsord. Hiervoor onze dank!!

De Piraten stormbaan

De zeephelling met haaien

Geweldig vonden de kinderen de stormbaan!

Ook het terras werd druk bezocht door de ouders en begeleiders.


Boten omschieten met een waterpistool.

Het was heel gezellig in de buitenspeeltuin!